Geçen yazımda tarım sigortası hakkında, Sigorta Şirketleri Birliği ile Tarım Sigortaları Havuzu ' nun farklı veriler açıkladığını gündeme getirmem üzerine, TARSİM açıklama yaptı.

Hatırlayacaksınız, 26 Mayıs tarihinde, yine bu köşede, 'Tarım sigortasında iki kurum farklı veri açıklıyor, ortada bir yanlış var' başlıklı bir yazı yazmıştım...
Yazımda, Tarım Sigortaları Havuzu ' ndan (TARSİM) gelen bir açıklamaya değinmiştim. Açıklamada, şu görüşlere yer veriliyordu: 'Yılın ilk 4 ayında sigortalanan tarımsal varlıkların değeri bir önceki yıla göre yüzde 38 oranında artarak, 1.5 milyar TL ' yi aştı. Aynı dönemde primler yüzde 24, poliçe sayısı yüzde 8 arttı. Sigortalanan süt sığırı sayısı ise yüzde 52 oranında artarak, 36 bin 777 adet oldu.'
Bu açıklama üzerine kaleme aldığım yazımdan hatırlatma anlamında alıntı yapacağım: 'TARSİM ' in bu açıklamayı yaptığı dönemde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) de sigorta sektörünün 2009 yılı Ocak-Mart dönemi tüm branşlardaki genel verilerini yayımladı. Burada ise durum çok farklı. TSRŞB ' nin verilerine göre; 2008 yılının ocak-mart döneminde tarım sigortalarında 94 milyon 627 bin TL prim üretilirken, 2009 yılının aynı döneminde prim üretimi 61 milyon 871 bin TL ' ye düşmüş. Yani, prim üretimi yüzde 34 gerilemiş. Poliçe sayısı ise yüzde 12.35 azalmış. '
Yine aynı yazımda son olarak, hem şu yorumu yapmış hem de yetkili kurumlardan bir açıklama istemiştim: 'TSRŞB ' nin açıkladığı veriler 2009 ' un üç aylık verileri... TARSİM ' in ki ise dört aylık. Sadece bir ayda tarım sigortası gibi bir branşta yüzde 34 azalmadan, yüzde 24 artışa geçilmişse valla ayakta alkışlarım. Tarım sigortası hakkında hangi kurumun açıkladığı veri doğru. Özellikle de bu soruyu TARSİM Genel Müdürü Bülent Bora ' ya soruyorum ve bir açıklama bekliyorum.'

TARSİM ' den açıklama
İşte bu yazım üzerine Bülent Bora, bir açıklama gönderdi. TARSİM Genel Müdürü Bora, açıklamasına bir de tablo eklemiş. Yan sütunlarda bu tablonun detaylarını bulabilirsiniz. Açıklamayı da aynen sizlerle paylaşıyorum:
2008 yılında toplam 98.4 milyon TL prim üretimi gerçekleşmiş ve poliçe bazında mutabakat yapılarak, Tarım Bakanlığı ' ndan bu rakamın yarısı olan, 49.2 milyon TL devlet prim desteği fiilen tahsil edilmiştir. Bu rakamların doğruluğunda bir tereddüt olamayacağı için TSRŞB verileri ile olan farklılığın kaynağına yönelik ilgili düşüncelerim şunlardır.
* TSRŞB verisi 3 aylık, TARSİM verisi 4 aylıktır. Tarım sigortasında karşılaştırma yapmak için 4 aylık veriler sağlıklı olur. Çünkü, tarım sigortacılığında temel olarak sigortalanan ürünler tarla bitkileri ve meyvelerdir. Bu ürünlerin sigortalanma tarihleri, ürünün türüne ve üretildiği coğrafi bölgeye göre değişerek; çoğunlukla mart, nisan ve mayıs aylarında sona ermektedir. Bu ürünler haziran ve eylül ayları arasındaki dönemde hasat edilirler. Dolayısıyla tarımda risk, genelde nisan-temmuz ayları arasındadır ve sigorta poliçeleri 35 aylık bir süreyi kapsar. Yani, araba ve ev sigortası gibi yıllık değildir ve bittiği tarihte yenilenmez. Geçen yıl çiftçiler daha erken davranıp, ocak-şubat aylarında yaptırdıkları sigortalarını bu yıl mart-nisan aylarında yaptırmışlardır.
* TSRŞB verisi şirketlerden alınmakta ve o şirketlerin TARSİM dışında ürettikleri geleneksel olarak adlandırılan tarım sigortaları ile ilgili primleri de içermekte olup bizim ilgi ve bilgi alanımız dışındadır.
* TSRŞB, verisini oluşturan şirket kayıtları, poliçeler ile ilgili zeyilnameleri düzenleme tarihinde dikkate almakta; TARSİM ise, poliçe tarihine bağlı kalmaktadır. Dolayısıyla dönem sonunda rakamlar eşit olmasına rağmen dönem içinde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir.
Kanımızca önemli olan, bir zaman kesitinde rakamların söylediği değil gerçek durumun ne olduğudur. Gerçek durum ise devlet destekli tarım sigortalarında bu yılda içinde bulunduğumuz ortam dikkate alındığında ciddi bir büyümenin yaşandığıdır.

Bir ayda ciddi artış
Evet, TARSİM Genel Müdürü Bülent Bora ' dan gelen açıklama böyle. Bu açıklama üzerine yorumda bulunmayacağım. Anlaşılacağı gibi, devlet destekli tarım sigortası bir ay gibi bir sürede patlama yapmış. Patlamanın nedenine gelince.. Bilindiği gibi tarım sigortası da diğer sigortalar gibi yıllık. Yani her yıl yenilenmesi gerekiyor. Çiftçi geçen yılın şubat ayında sigortasını yaptırdığı için bu yılın mart ayının başında poliçe süresi bitiyor. Dolayısıyla da sigorta yenilenme tarihi nisan ayına denk geliyor.
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ' nin (TSRŞB) verileri de bu yılın ocak-mart dönemine; TARSİM ' in verileri ise nisan ayına ait olduğundan aradaki fark buradan kaynaklanıyormuş. Yani, uzun lafın kısası. Bu yılın, nisan ayı tarım sigortasının yenileme dönemi olduğundan ciddi artış gözüküyor.


Çiftçi üretici olunca
sigortanın önemini anladı

26 Mayıs tarihli yazımdan kısa bir süre sonra hem TSRŞB ' nin hem de TARSİM ' in Başkanı Hulusi Taşkıran ile bir sohbetimiz sırasında tarım sigortasında iki kurum arasındaki veri farklılığı da gündeme geldi. Taşkıran, sohbetimiz sırasında şunları söyledi:
'Tarım sigortasının yenileme tarihleri bu yılın nisan ayına denk geldi. O yüzden de ciddi artış görülüyor. İki kurum arasındaki veri farkı da buradan kaynaklanıyor. Zaten bu hep böyledir. Yılın ilk aylarında tarım sigortasında ciddi bir artış görülür. Çünkü dönemsel yapılır. Sonra da zaman içinde bu durağan hale gelir. Ama şunu da söyleyeyim... Bu yılın sonunda 110 trilyonun üzerinde prim üretimi olacak ki, bu tarım sigortası adına gerçekten güzel bir gelişme. Bana göre, gerek bu yıl gerekse de önümüzdeki yıllar sigorta dalları arasında gelişecek branş tarım sigortasıdır. Tabii bu gelişimde ziraat alanında yaşanan değişim çok büyük bir faktör. Köylü çiftçi, çiftçi de üretici olunca; kurumsal riskler ve sigorta gündeme geldi. Eskiden üç tane hayvanı olan köylü için sigorta önemli değildi. Ama şimdi bin tane hayvanı olunca koşup sigorta yaptırıyor.'