Çiftçi VErimli Araziyi Bankalara İpotek Gösteremeyecek
Yabancı ortaklı Türk bankaları çiftçi kredisine yönelince, Hükümet verimli arazilerin korunması için tarihi bir reforma gitti. Çiftçiler bundan böyle özel bankalardan kredi almak amacıyla verimli toprakları ipotek veremeyecek. Türkiye ' deki tarım arazilerinin üçte ikisi bu düzenlemeden etkilenecek. 2008 yılı Eylül sonu itibariyle devlet bankaları 644 bin çiftçiye 7,2 milyon TL zirai kredi kullandırırken, özel bankalar aynı dönemde toplam 10.2 milyon lira çiftçi kredisi kullandırdı.

Tarım Reformu Kanunu ' nun 13. maddesinde yapılan düzenlemeyle devlet köylünün arazisine sahip çıktı. Düzenlemenin 19 Aralık 2009 ' da Resmi Gazete ' de yayınlanmasının ardından beş yıl süre ile gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilere ait araziler mülkiyeti devir, temlik ve ipotek edilemeyecek, satış vaadine konu olamayacak. Yapılan düzenleme ile kanun kapsamındaki araziler yalnızca Ziraat Bankası, Zirai Donanım Kurumu ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ipotek verilebilecek.

Söz konusu düzenleme ile çiftçilerin, verimli arazileri özel bankalara ipotek ettirmesi engellenirken, miras ve satış yolu ile parçalanan, rantabl olmayan arazilerin tekrar verimli bir şekilde kullanılmasının amaçlandığı ifade ediliyor. Yıllardır sadece devlet bankaları ile çiftçi kuruluşlarından kredi kullanan çiftçilerin son yıllarda yabancı ortaklı özel bankalara yönelmesi sonucu devletin verimli arazileri koruma altına aldığına dikkat çekiliyor. 2008 yılı Eylül sonu itibariyle devlet bankaları 644 bin çiftçiye 7,2 milyon TL zirai kredi kullandırırken, özel bankalar aynı dönemde toplam 10 milyon 200 bin TL çiftçi kredisi kullandırdı. Yapılan düzenlemeyle ayrıca, toprakların miras yoluyla bölünmesinden kaynaklanan üretim düşüklüğü toplulaştırma yöntemiyle çözülecek. Her bölgedeki vatandaşın parça parça arazileri Tarım Bakanlığı tarafından birleştirilecek. Tarlalar sulanabilir hale getirilerek daha çok verim elde edilmesi sağlanacak.

Verimli arazilerin korunması ve toplulaştırılmasını getiren toprak reformu 81 ilin valiliğine ve kaymakamlıklara gönderildi. Özel bankalara tarlasını ipotek ettirip zirai kredi almak isteyen köylüler eli boş dönüyor. 25 bin liralık kredi için kavun ve marul ektiği 22 dekarlık arazisini ipotek göstermek için bütün işlemlerini tamamladığını söyleyen Beypazarı ilçesi Oymaağaç Köyü çiftçilerinden Ali Osman Bozkaya, '1 ay önce Şekerbank ' a zirai kredi