2009/10 sezonunda buğday üretim ve tüketimi* (milyon ton)
Ülke Üretim Tüketim
AB-27 136.3 126.5
Çin 114.5 101
Hindistan 80.5 76.8
ABD 59.4 34.5
Rusya 24 -
Türkiye 17.8 17.3
Kazakistan 14 -