2009 İlerleme Raporu ' nun tarım ile ilgili bölümleri maalesef hiç de iç açıcı değil. ' Tarım alanında ilerleme sınırlı olmuştur ' denilen raporda, tarımsal destek politikaları ve stratejik politika oluşturma çalışmalarının genel tarım politikasından giderek daha çok uzaklaştığına dikkat çekiliyor.

Malumunuz; Avrupa Komisyonu, Türkiye ' nin Avrupa Birliği (AB) yolundaki performansının değerlendirildiği 2009 İlerleme Raporu ' nu açıkladı. Raporda, tarımda gerçekleştirdiğimiz gelişmelere de dikkat çekiliyor.
Raporun açıklanmasının hemen ardından AB Veteriner Hekim Platformu, tarımdaki gelişmeleri içeren bir derleme gönderdi. Bu derlemenin bazı noktalarını -özellikle makro tarım politikaları ile ilgili bölümünü- sizlerle de paylaşmak istiyorum.
AB Veteriner Hekim Platformu ' nun derlemesine göre 2009 İlerleme Raporu ' nda genel tarım politikası ile ilgili yasal düzenlemelerde sınırlı ilerleme kaydedildiğine değiniliyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ' nın ise daha önceden yapılacağı bildirilen yeniden yapılandırılması ile ilgili bir gelişmenin kaydedilmediğinin belirtildiği raporda, bazı konularda ise sınırlı gelişmeler kaydedildiği vurgulanıyor. Sınırlı gelişmelerin başında da 'Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'nın (ÇMVA) uygulanması geliyor.

Tarımsal destek araçları
Yine raporda, üretimle ilgili tarımsal destek araçlarının kapsamının artmasının kaygı vermeye devam ettiğinin de altı çiziliyor. Hükümetin doğrudan gelir desteğini kesme kararının, ıslah edilmiş genel tarım politikasından ayrı bir biçimde Türk tarım politikasında büyük bir değişiklik meydana getirdiğine de değinilerek 'Spesifik sektörlerde açıkların kapatılması için yapılan ödemeler, 2009 ' dan bu yana Türk tarımındaki finansal desteklerin başlıca aracı haline gelmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi ' nin (TMO) müdahale alımlarının ortadan kaldırılması ile fındık sektöründeki politikalarda önemli bir değişiklik olmuştur. Destekleme ödemelerinin fiyat ölçülerinin ötesinde üreticilere mükerrer ödemeler yapılmıştır. Türkiye, AB orijinli sığır eti, canlı büyükbaş hayvan ve hayvansal kökenli ürünlerin ithalatındaki yasağı devam ettirmektedir. Bu durum, tarımsal ürünlerle ilgili çift taraflı ticari anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bu yasağın ve diğer teknik engellerin ortadan kaldırılması, bu fasılda belirtilen katılım müzakerelerinde kilit rol oynamaktadır' deniyor.

Kırsal kalkınma sağlanamadı
2009 İlerleme Raporu ' nda dikkat çeken bir husus da tarımda kalite politikası konusunda herhangi bir ilerlemenin kaydedilmemesi. İlginç olan ise organik çiftlik konusunda sadece sınırlı bir ilerlemeye dikkat çekilmesi.
Raporda dikkatimi çeken bir nokta da kırsal kalkınma ile ilgili olarak Tarım Bakanlığı ' nın devreye soktuğu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkındırma (IPARD) Projesi ' ne atıfta bulunulması. Bu konuda kırsal kalkınma ile ilgili olarak Türkiye ' nin IPARD konusunda daha ileri düzeyde ilerlemeler kaydedildiği belirtilerek, şu görüşlere yer veriliyor:
'IPARD ile ilgili işlevsel bir izleme/değerlendirme sistemi oluşturulmuş ve ilgili yasalar onaylanmıştır. IPARD ajansı kurulmuştur. IPARD ajansının hizmet birimlerinin görevleri ve insan kaynakları politikaları ile ilgili yasalar benimsenmiştir. Bununla beraber, şimdiye kadar personelin istihdamı ve eğitimi konularında çok sınırlı bir çalışma yapıldığı gözlenmiştir. IPARD fonlarının uygulanması için gerekli tüm yapıların oluşturulabilmesi amacıyla daha fazla çaba gösterilmelidir. Halihazırda bu yapıların akreditasyonunda bir yıldan daha fazla bir gecikme yaşanmıştır.'

Anlaşmalar ihlal ediliyor
Gelelim, raporun sonuç bölümüne.. Sonuç bölümünde, tarımda AB müktesebatı ile ilgili düzenlemelerin sınırlı kaldığına dikkat çekiliyor ve halihazırdaki tarımsal destek politikaları ve stratejik politika oluşturma çalışmalarının genel tarım politikasından giderek daha çok uzaklaştığı söyleniyor.
Ayrıca, büyükbaş hayvan ürünlerinin ticaretindeki teknik engellerin, iki taraflı anlaşmaların ihlal edilmesi durumunun aciliyetini koruduğu da raporun sonuç bölümünde bulunuyor. Ve sonuçta 'Tarım alanında ilerleme sınırlı olmuştur' deniliyor.
Evet, 2009 İlerleme Raporu ' nda tarım ile ilgili konularda Avrupa Komisyonu ' nun görüşleri böyle. Başta da söylediğim gibi bu görüşleri AB Veteriner Hekim Platformu ' nun tarafıma gönderdiği derlemeden sizlerle paylaştım.
Son olarak şunu da belirteyim: Tarımda gerçekten durum böyle mi? Maalesef böyle. Ama şunu da kabul etmek lazım: Tarım alanında ilerleme konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gerçekten tüm gayreti ile çalışıyor. Ve Avrupa Komisyonu ' nun iyileşme ve gelişme adına ortaya koyduğu konular ise öyle kısa sürede düzelecek ve gelişme sağlanacak konular değil.

2009 İlerleme Raporu ' nun tarım ile ilgili bölümleri maalesef hiç de iç açıcı değil. ' Tarım alanında ilerleme sınırlı olmuştur ' denilen raporda, tarıms...
( KB)