Rize Ziraat Odası Başkanı ve Çay Platformu Dönem Sözcüsü Nevzat Paliç, ÇAYKUR ' un özelleşmesi halinde sektörün çökeceğini savundu.
Paliç, yaptığı yazılı açıklamada, çayın sorunlarına çözüm bulmak amacıyla oluşturulan Çay Platformunun ilk toplantısının, Türk-İş Genel Sekreteri ve Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel ile sendikanın genel merkez yöneticileri ve şube başkanlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Tek Gıda-İş Sendikası Rize Bölge Başkanlığında gerçekleştirildiğini belirtti.
Oluşturulan Çay Platformunun ilk dönem sözcülüğüne kendisinin seçildiğini bildiren Paliç, toplantıda ÇAYKUR ' un bölge açısından önemi ve özelleşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçların etkisi üzerinde durulduğunu, ÇAYKUR ' un özelleşmesinin çay sektörünün sonu olacağı görüşüne varıldığını ifade etti.

--------------------------------------------------------------------------------
Çay Platformu ' nun demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri olarak Doğu Karadeniz ' in en önemli, temel gelir ve geçim kaynağı olan çay sektörünün ekonomik ve sosyal yaşam içerisindeki konumu, sorunları ve geleceği için ortak akıl, eylem, işbirliği ve dayanışma stratejisi içerisinde hareket etmek amacıyla oluşturulduğunu kaydeden Paliç, şöyle devam etti:

' ' Platformun amacı, ülkemiz ve yöremiz için son derece hayati önem taşıyan çayın tarımsal ürün olarak gerçek değerini bulmasını sağlamaktır. Ayrıca ekonomik ve sosyal açıdan yarattığı değerleri, sektörden ekmek yiyen vatandaşlarımızın çıkarları doğrultusunda korumak ve geliştirmek de önemli hedeflerimiz arasındadır. Platform, çay sektöründe müstahsil, işçi ve benzeri şekilde emeği ile katkıda bulunan kesimlerin refahını artırmak, sektör gelirlerinden adil bir pay almasını sağlamak amacıyla oluşturuldu. ' '

Paliç, ÇAYKUR ' un özelleşmesi halinde sektörün çökeceğini savunarak, şunları kaydetti:

' ' Türkiye ' de tarımsal KİT ' lerin özelleştirilmesi, tarım sektörünü büyük bir çöküşe sürüklemiştir. ÇAYKUR ' un özelleştirilmesi halinde çay tarımı da aynı akıbete uğrayacak ve sektör çökecektir. Bu nedenle özelleştirme girişimlerine karşı mücadele edilecektir. Çay tarımı ve sanayisinin geleceği ile ilgili her türlü yasal mevzuat düzenlemesi ve değişikliği ile alınan icrai kararları, yine sektörden geçimini sağlayan kitlelerin çıkarları doğrultusunda izleyecek, gerekiyorsa değiştirilmesi ya da kaldırılması yönünde mücadele edeceğiz. ' '
Paliç, toplantının sonuç bildirgesi olarak öne çıkan görüşleri ise şöyle açıkladı:

' ' Çay Platformu Doğu Karadeniz ' in can damarı çay ve çay sanayisi ile ÇAYKUR ' un ayakta kalması, sektör öncülüğünün devamı ilkesine sahip çıkan herkesin, her kesimin katılımına açıktır. Platform, ilke olarak bir Çay Kanunu hazırlanması gerektiği görüşündedir. Ancak kamuoyunun bilgisine sunulan Çay Kanunu tasarısı üzerinde çekinceler bulunmaktadır. Konuyla ilgili yapılacak çalışma sonrasında oluşan görüş ve öneriler katılımcı kurumların ortak aklı çerçevesinde hazırlanarak bir sonraki platform toplantısında kamuoyuna açıklanacaktır. ' '