İhracatçılar, 1 Kasım 2009 ile 31 Mayıs 2010 tarihleri arasındaki ihracat için ton başına 50 dolar ihracat iadesi alacak

ANKARA - Elma ihracatına 1 Kasım 2009-31 Mayıs 2010 dönemi için iade desteği sağlanacak.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ' nun Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan 'Elma İhracatında İhracat İadesi Yardımı Yapılmasına İlişkin Tebliğ'ine göre elma ihracatçıları, 1 Kasım 2009 ile 31 Mayıs 2010 tarihleri arasındaki ihracat için ton başına 50 dolar ihracat iadesi alacak. İade desteğinde azami ödeme oranı yüzde 15 olacak.

İade, ihracat iade miktarı ve azami ödeme oranları dikkate alınarak, Merkez Bankası nezdinde ihracatçı adına açılacak hesaptan mahsup yoluyla karşılanacak. İhracatçı firmalar, hak edişlerinin en fazla yüzde 65 ' lik kısmını, ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara, belirtilen giderlerin mahsubunda kullanmak üzere devredebilecek.

Devir kapsamında kamu bankaları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş ' den ihracata yönelik olarak kullanılan kredilerin faiz giderleri, ihracatçı birlikleri nispi aidatları ve ihracata yönelik ürün alım-satımına ilişkin borsa tescil giderleri de değerlendirmeye alınacak.

İhracat iadesi kapsamında, vergiler, vergi cezaları, SGK primleri
elektrik ve doğalgaz gibi enerji giderleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ' na ve ilgili tasfiye halindeki bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faiz giderleri mahsup edilecek. Mahsup işlemleri sırasında hiçbir şekilde nakit olarak doğrudan ihracat iade ödemesi yapılamayacak.

Mahsup işleminden yararlanacaklar en geç 1 yıl içerisinde ibrazı zorunlu belgelerle ihracatçı birliklerine müracaat edecek. Başvuru sırasında ihracatçılardan, Maliye Bakanlığına hitaben, 'haksız kullanım halinde iadenin ihtara gerek kalmaksızın hemen ödeneceğine' dair bir de taahhütname alınacak