Üretim alanlarından, çay fiyatının belirlenmesine, dış ticaret politikasından borsanın işleyişine ve piyasanın denetlenmesi dahil her konuda tek yetkili Çay Kurulu olacak

Ali Ekber YILDIRIM


Rize Ticaret Borsası ' nın öncülüğünde hazırlanan 'Çay Kanunu Tasarısı' yasalaşırsa, üretim alanları ile çay fiyatının belirlenmesinden borsanın işleyişine, kota uygulamasından piyasanın denetlenmesine her konuda tek yetkili Çay Kurulu olacak, ÇAYKUR ise devre dışı kalacak. Çoğunluğu, ticaret borsasını temsilen görev yapacak tüccarların oluşturacağı Çay Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulu ' nda üreticiler sadece bir üye ile temsil edilecek.

Üreticiler düzenlemeye karşı

Kanun tasarısını hazırlayan Rize Ticaret Borsası ' nın Başkanı Mehmet Erdoğan ' a göre, çay sektörünün değerini artırmak için çay kanununa ihtiyaç var ve öngördükleri bu sistem diğer tarım ürünleri için de model oluşturabilecek nitelikte. Meslek örgütleri ile üreticiler ise öngörülen düzenlemeyle çay üretiminin ve pazarının yabancı çay tekellerine teslim edileceği, bölge için büyük önem taşıyan ÇAYKUR ' un ortadan kaldırılacağı görüşünü savunuyor.