Tarımsal destek ödemelerinde bu yıl 2009’a göre yüzde 24,7’lik artış öngörüldü.

AA muhabirinin belirlemelerine göre, geçen yıl 4 milyar 494 milyon lira tarımsal destek alan çiftçiye bu yıl yapılacak ödeme, geçen yıla göre yaklaşık 1,1 milyar lira artışla 5 milyar 605 milyon liraya çıkacak.

Söz konusu miktarın 2 milyar 190 milyon lirasını alan bazlı tarımsal destekleme ödemeleri, bir milyar 818 milyon lirasını fark ödemesi destekleme hizmetleri, bir milyar 252 milyon lirasını hayvancılık destek ödemeleri oluşturacak. Kırsal kalkınma amaçlı tarımsal destekler için 155 milyon lira, tarım sigortası destekleme ödemeleri için 70 milyon lira kaynak ayrılacak.

Programda bu yıl çiftçiye Doğrudan Gelir Desteği ve kuraklık desteği ödemeleri yapılması öngörülmedi.

2009’DA EN FAZLA DESTEK BUĞDAY ÜRETİCİSİNE

2009 yılında çay budama desteğinden, süt kalitesini artırmaya, hayvan gen kaynaklarından, organik tarıma kadar tarımsal transferler için 4 milyar 494 milyon 618 bin liralık ödeme yapıldı.

Toplam 51 kalemde yapılan tarımsal destek ödemelerinde en fazla payı 807 milyon 57 bin lira ile buğday desteği başı çekti.

Geçen sene bütçeden kütlü pamuk desteği ödemeleri için 600 milyon lira, gübre desteği ödemeleri için 596 milyon lira, yem bitkileri desteği ödemeleri için 503 milyon 800 bin lira, mazot desteği ödemeleri için 469 milyon lira, kırsal kalkınma destekleme ödemeleri için 246 milyon 728 bin lira, süt desteği ödemeleri için de 180 milyon lira kaynak transferi yapıldı.

2009 yılında merkezi yönetim bütçesinden tarımsal amaçlı ödemeler şöyle oldu:

Harcama kalemleri Toplam Ödeme (Bin TL)

-------------------------------- ------------

-Doğrudan Gelir Desteği 50

-Ürün Destekleme 26

-Hayvancılık Destekleme Ödemeleri 18

-Tarım Reformu Uygulama Projesi 4.302

-Mazot Desteği 469.000

-Gübre Desteği 596.000

-Alan Bazlı Diğer Destekleme 900

-Kütlü Pamuk Desteği 600.000

-Yağlık Ayçiçek Desteği 189.378

-Soya Fasulyesi Desteği 4.757

-Kanola Desteği 3.525

-Dane Mısır Desteği 17.221

-Zeytinyağı Desteği 10.416

-Aspir Desteği 353

-Çay Desteği 113.000

-Buğday Desteği 807.057

-Çeltik Desteği 61.583

-Diğer Hububat Desteği 139.852

-Yem Bitkileri Desteği 503.800

-Süt Desteği 180.000

-Arıcılık ve Bal Desteği 9.000

-Su Ürünleri Desteği 80.100

-Islah Amaç. Kb. Hay. Yetiş. Bir. Des. 72.000

-Hayvan Gen Kaynakları Desteği 4.500

-Büyükbaş Hay. Has. Tazminatı Des. 15.000

-Çevre Amaçlı Tarımsal Alan. Kor. 5.606

-Alternatif Ürün Desteği 4.500

-Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Prog. 6.763

-Kırsal Kalkınma Destekleme 246.628

-Bitkisel Ürün Sigortası Desteği 26.305

-Süt Sığırı Sigortası Desteği 13.518

-Sera Sigortası Desteği 9.018

-Kümes Hayvanları Sigortası Desteği 5.409

-Hasar Fazlası Desteği 1

-Diğer Tarım Sigortası Destek Öde. 3.510

-Patates Sigili Desteği 11.000

-Çay Budama Tazminatı Desteği 58.500

-Çay Budama Masrafı 4.500

-Ar-Ge Destekleri Ödemeleri 1.650

-Sertifikalı Tohum Kullanım Des. 46.900

-Sertifikalı Fidan Kullanım Des. 38.000

-Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Kat. Pri. 117

-Toprak Analizi Desteği 4.500

-Organik Tarım Desteği 5.300

-İyi Tarım Uygulamaları Des. 2.700

-Bakliyat Desteği 59.649

-Büyükbaş Hayvan Desteği 43.100

-Su Ürünleri Desteği 3.240

-Sertifikalı Tohum Kul. Des. 11.350

-Tarım Danışmanlığı 709

-Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler 307