Çiftçiler Desteği Bilerek Üretim Yapacak!

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı çok önemli bir adım atarak, ilk kez tarımsal desteklerin tamamını ürün ekiminden önce belirledi. Çiftçiler, ilk kez alacakları destekleri önceden bilerek üretim yapacak.

Tarımda bir ilke imza atıldı. Tarım Bakanlığı, tarihinde ilk kez tarımsal destekleri ürünler ekilmeden önce belirledi. Bu karara göre destekleme bütçesi 2009'a göre yüzde 5.2 yükseldi. Aralarında organik tarım, iyi tarım, yem bitkileri, tiftik ve ipek böceği, yağlık ayçiçeği, soya, kanola, aspir, zeytinyağı ve tarım danışmanlığı gibi 12 kalemde destekler arttı. Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteklerinde ise herhangi bir artış olmadı.

Daha önce alacağı desteği bilmeden üretim yapan çiftçi, ilk kez alacağı desteği bilerek üretim yapacak. Bu kararla birlikte üretimin bazı ürünlerde artması, bazılarında azalması bekleniyor. Mısır, buğday ve diğer hububat destekleri aynı kalırken, ayçiçeği, kanola ve aspir desteklerinin yükselmesi bu ürünlerin üretimini artırabilir. Açıklanan rakamlar Bakanlar Kurulu'nun kabulünden sonra yürürlüğe girecek.2010'da destek miktarı artırılan 12 kalem
Destek Konusu 2009 (TL) 2010 (TL)
Organik Tarım 20 - 25
İyi Tarım 15 - 20
Örtüaltı İyi Tarım 75 - 80
Yem Bitkileri (dekar)
Yonca (sulu) 115- 125
Korunga 75 - 80
Silajlık mısır (sulu) 45- 50
Tiftik Üretimi Desteği (kg)
Oğlak Tiftiği 12 - 15
Anamal (ince,iyi) 11 - 14
Tali 8 - 10
İpekböceği Desteği (kg)
Tohum (kutu/kg) 22 - 25
1. Sınıf koza 12 - 15
Diğer 8 - 10
Damızlık Koza 15- 18
Yağlık Ayçiçeği 0.210 - 0.230
Soya Fasulyesi
Sertifikalı 0.275- 0.350
Sertifikasız 0.230 - 0.295
Kanola 0.230 - 0.275
Aspir 0.250 - 0.300
Zeytinyağı 0.250 - 0.300
Tarım Danışmanlığı 225.0 - 500.0http://www.tarimdunyasi.net/?p=72işte aratan desteklemeler.çiftçi ençok bunları ekiyor üretiyor. bu yüzden tarımda ve türkiyede ilk defa evet ilk defa.çok önemli bir artış mış ki büyük haber.