TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) Ege Bölge Koordinatörü Fahri Yıldırım, kuraklığın sigorta kapsamına alınması için yapılan çalışmaların incir üreticisi için önemli olduğunu söyledi.


Tarım Sigortası ile ilgili İl Tarım Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda TARSİM Ege Bölge Koordinatörü Fahri yıldırım tarafından Tarım Sigortaları Kanunu ve Sistemin İşleyişi, Doğal Risk Faktörlerine Göre Sigorta Teminatları, Poliçe Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar ve Teminat Kapsamında Bir Risk Oluştuğunda Yapılması Gerekenler” konularında tarımsal birlikler, kooperatifler, köy muhtarları, üreticiler- çiftçilere bilgiler verildi.

TARSİM Ege Bölge Koordinatörü Fahri Yıldırım, TARSİM’in kar amacı olmadan çiftçinin uğradığı zararları tanzim etmek için kanunla kurulduğunu belirterek, “TARSİM ile meyveleriniz dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem ve heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybına karşı sigortalanır. Bu tehlikelerin yanı sıra don riskinin neden olduğu miktar kaybı ve dolu tehlikesinin neden olduğu kalite kaybı için ek prim ödeyerek, güvence altına alabilirsiniz. Meyvelerinizi sigortalatmak için ödemeniz gereken primin yarısı devlet tarafından karşılanıyor. Örneğin, poliçenizin toplam primi 200 TL ise; siz bu tutarın sadece 100 TL’sini sigorta şirketine ödersiniz” dedi. TARSİM’in kapsamının her yıl genişletildiğini ifade eden Yıldırım, “bu yıl sel ve su baskınları TARSİM kapsamına alındı.

Özellikle bu bölgede sel baskınlarının sıkça karşılaşıldığı göz önüne alırsa buradaki çiftçilerin meyvelerini sigortalatmalarında fayda olacaktır. Kuraklık ile ilgili altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra kuraklıkta sigorta kapsamına alınacak. Böylece incir üreticileri ürünü sigortalatması halinde kuraklığın etkilediği ürününün tazminatını alabilecek ” şeklinde konuştu.Yıldırım ayrıca, sistemin yeni olması nedeniyle büyük risklere teminat verildiğini dile getirerek, riskin belli bir ölümünün müşterek sigorta uygulaması ile çiftçiden temin edildiğini de sözlerine ekledi