Süs bitkileri, özel çayır mera ve orman emvali alanları için mazot destekleme tutarı dekar başına 2 lira, gübre destekleme tutarı da dekar başına 3 lira
ANKARA - Kamu tüzel kişileri hariç çiftçilere alan bazlı olarak verilecek mazot, gübre ve toprak analizi destek miktarları Resmi Gazete ' nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere 2010 ve 2011 yılında destekleme ödemesi yapılacak. Buna göre, 2010 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi ' ne dahil olan çiftçilere, 2011 yılında 2,5 TL/dekar toprak analizi desteği ödemesi verilecek.

Süs bitkileri, özel çayır mera ve orman emvali alanları için mazot destekleme tutarı dekar başına 2 lira, gübre destekleme tutarı da dekar başına 3 lira olacak.

Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanlarında yapılacak mazot destekleme tutarı dekar başına 3,25 lira, gübre destekleme tutarı ise 4,24 lira olacak.

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitki alanlarında mazot destekleme tutarı dekar başına 5,5 lira, gübre destekleme tutarı da 5,5 lira olarak uygulanacak.

Organik tarım yapan çiftçilere 25 TL/dekar, meyve ve sebze ürünlerinde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere 20 TL/dekar, örtüaltı iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere 80 TL/dekar destekleme ödemesi yapılacak.

Destekleme ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili harcama kaleminden karşılanacak. Bu karar kapsamında, çiftçilere yapılacak ödemeler, Ziraat Bankası A.Ş aracılığı ile gerçekleştirilecek.