[flash=200,200]http://www.youtube.com/watch?v=v9wAzt8aGYY[/flash] motor hic zorlanmiyorda