Hizmet satın alan tarımsal işletmelere bu yıl 500 ' er lira verilecek
ANKARA - Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelere, destekleme ödemeleri kapsamında bu yıl 500 ' er lira verilecek.

Bakanlar Kurulunun bugünkü Resmi Gazete ' de yayımlanan düzenlemesi ile 'Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar' 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konuldu.

Tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamayı amaçlayan Karar ile tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan işlemlere destekleme ödemesi yapılacak. Bu desteklemeden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacak.

Destekleme ödemesi, kapsama alınan her tarımsal işletme için yıllık 500 lira olarak uygulanacak. Söz konusu tutar, bütçeden karşılanacak.

Uygulamaya yönelik işlemlere ilişkin denetimi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gerçekleştirirken, ilgili merciler de kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri de, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gecikme zammı ile birlikte geri alınacak.

Karar uyarınca, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, destekleme kapsamında danışmanlık hizmeti satın alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti satın alınacak kişi ve kuruluşlar, destekleme ödemesi kriterleri, uygulama alanı ve diğer hususlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir Tebliğ ile düzenlenecek.