Digestif – Mineral

Bileşimi:190 gram içinde:

Sodyum Propionate: 60,000 gr / Kalsiyum Propionate: 40,000 gr / Kalsiyum Monohidrojen Fosfat: 50,000 gr / Sodyum Klorür: 20,000 gr / Gentian Root Powder: 19,300 gr / Kobalt Sülfat: 0,040 gr / Bakır Sülfat: 0,150 gr / Mangan Sülfat: 0,200 gr / Demir Sülfat: 0,300 gr / Çinko Sülfat: 0,010 gr

Kullanım sahası:

Rumenin Fonksiyonel Bozuklarının Tedavisi:

Tipi: Alkali hazımsızlık (Rumen muhtevasının kokuşması)

Sebebi: Kokmuş ve bozuk yem

Rumendeki Değişiklikler: Coli ve proteus organizmalarının çoğalması. Rumen muhtevasının kokuşması

Semptomlar: Hayvanların umumi durumu bozulur. Vücut hareketleri normal veya az yüksek. Nabız çok yüksek,solunum sık ve yüksek. Sırta doğru az miktarda gaz teşekkül etmiş. Peristaltik rumen hareketi yok olmuştur. Rumende kötü bir koku. Rumen PH: 7,3 veya daha yüksek.

Tedavisi: BİYODİGEST Ağzından 3,5 gram streptomycin. Taze rumen muhtevası verilir.Tipi: Primer hazımsızlıklar (Gıda ile ilgili hazımsızlıklar.

Sebebi: Ani yem değişmesi. Dengesiz beslenme. Çok yem verme. Yem zehirlenmesi.

Rumendeki Değişiklikler: Rumenin normal mikroflorasının azalması. Uçucu yap asitlerinin azalması.

Semptomlar: Hayvanın umumi durumu bozulur. Vücut hareketi normal. Nabız normal. Solunum normal. Rumen şişkin değil. Hat vakalarda gaz teşekkülü. Rumen hareketinin azalması. Rumen PH: 6,2 – 6,8

Tedavisi: BİYODİGEST Az miktarda çabuk hazmolabilen karbonhidratlı yem ve saman.Tipi: Sekonder hazımsızlıklar. (Semptomatik hazımsızlıklar)

Sebebi: Enfeksiyon hastalıkları. Ateşli organik hastalıklar. Metabolizma bozuklukları.

Rumendeki Değişiklikler: Rumenin normal mikroflorasının azalması. Uçucu yağ asitlerinin azalması.

Semptomlar: Hayvanın umumi durumu bozulur. Vücut hareketi nabız ve solunum etkenin şiddetine göre değişir. Rumen hareketi azalır. Rumen PH: 6,2 – 6,8

Tedavisi: BİYODİGEST Etkene göre (Antibiyotik, Sulfanamid, kalp ve damar siskemi ilaçları v.s.)Kullanım şekli ve dozu: Sığırlarda: 190 – 380 gram (1 – 2 Paket)

Koyun ve Keçilerde: 47,5 gram (1/4 paket)

Kullanım miktarının 5 katı ılık su ile süspansiyon haline getirerek hayvanlara içirilir.

İmkan varsa sonda kullanılması tavsiye olunur.

Tedavi ihtiyaca göre 8–24 saat aralıklarla tekrarlanabilir.

Ambalaj şekli ve miktarı: 190 gramlık beyaz renkli poşetlerde.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve No: 14.06.1982- 5/453