Türkiye’nin farklı bölgelerinden farklı türlerde bitki genetik kaynaklarının toplanması, uzun süreli ex-situ muhafazası, karakterizasyonu ve değerlendirilmesi yoluyla ıslah çalışmalarında genetik tabanın geliştirmesine katkıda bulunmaktadır. Tehdit altındaki türlerin In-situ muhafazası çalışmaları da proje çerçevesinde yürütülmüştür.

50.000 örnek muhafaza kapasiteli gen bankasında tahıllar, yemeklik tane baklagiller ve yem bitkilerinin yabani akrabaları ve çiftçi çeşitleri olmak üzere 5000 örnek muhafaza edilmektedir.

Bu örnekler İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde doğal floradan ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Gen Bankası tarafından muhafaza edilen genetik kaynak materyali baz koleksiyonlarının emniyet yedeklerinden oluşmaktadır.