Başbakan Erdoğan GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) eylem planını Diyarbakır Ziya Gökalp Spor Salonu ' nda açıkladı. İşte eylem planından madde madde başlıklar:

- GAP eylem planı 4 ana başlık ve 72 ana eylem planından oluşuyor.

- Projeyle birlikte 3.8 milyon kişiye iş imkanı sağlanacak. Proje tamamlandığında 1.8 milyon hektar arazı sulanacak.

- Yılda 27 milyar kilovatsaaat elektrik üretilecek. Bölgede kişi başına gelir yüzde 209 artacak.

- TRT ' nin bir kanalı farklı dil ve lehçelere yönelik yayın yapacak.

- Kalkınma ajansları ve cazibe merkezleri uygulamaları başlıyor. 2008 ' de Diyarbakır ' da, 2009 ' da Antep ve Urfa ' da Cazibe Merkezleri kurulacak. Her yıl kalkınma ajanslarına 850 trilyon kaynak tahsis edilecek.

- Proje 3.8 milyon kişiye iş sağlanmayı öngörüyor.

-Bölgedeki üniversitelere teknoparklar kurulacak veya geliştirilecek. Hasankeyf kurtarma projesini süratle bitecek.

- Halfeti ' de eko-turizm projesini gerçekleşecek. Diyarbakır surları onarılacak. 30 bin hektarlık mayın araziyi temizleyip organik tarıma açılacak.

- 1865 adet yeni derslik yapılacak. Okul öncesi okullaşma oranı yüzde 50 ' ye, ortaokullarda okullaşma oranı yüzde 90 ' a çıkacak.

- Kilis ' te Fen Edebiyat Fakültesi tamamlanıyor. Adıyaman, Batman, Mardin ve Siirt ' e biner kişilik öğrenci yurdu yapılıyor.

- Bölge hastanelerinde koğuş sisteminden oda sistemine geçilecek. 10 bin kişiye 13 yatak düşüyor. Hedef 20 yatak olacak şekilde hastane yapımlarını hızlandırılacak.

- Bölgedeki stad ve kapalı spor salonları ihtiyacı ele alınacak.

- Cizre ve Silvan barajları için adım atıldı. Sulamada açık kanalet sistem kalkacak ve kapalı sisteme geçilecek. Yağmurlama ve damlama sistemini ile topraklar çatlamayacak, verim artacak.

- Biliim teknolojisi devreye sokulacak. Hangi toprağa hangi saatlerde ve hangi günlerde ne kadar su verilmesi gerektiği hesaplanacak. Verim artırılacak.

- Batman Havaalanı termal binasını tamamlanacak, yeni hizmet binası faaliyete geçecek.

- Bölgede doğalgaz ve elektrik iletim sistemleri yenilecek.

- Sınıra yakın yerlerde ticaret bölgelerini inşa edilecek. Konut ihtiyacının karşılanması amacıyla TOKİ katkı sağlayacak.

- GAP idaresi Ankara ' dan bölgeye taşınacak. Her üç ayda bir izleme raporu hazırlayarak üst kurula bildirecek.

- 1649 kilometre su kanalının bitirilecek. 35 bin kişiye mesleki beceri kursu verilecek.

- Kuraklık sebebiyle çiftçilerin borcunu 1 yıl ötelendi, tohum desteği verilecek.