2010/158 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 2/3/2010 tarih ve 27509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yine bu kararın uygulama esaslarını belirleyen 2010/13 sayılı tebliğ 10/04/2010 tarih ve 27548 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 2010 yılı Hayvancılık desteklemelerine müracaat ve başvuru esasları aşağıda belirlenen hususlar çerçevesinde yürütülecektir.

ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ
İşletmeleri ve sığırları Hayvan kayıt sistemi (türkvet) ile Soykütüğü-Önsoykütüğü sistemine (E-ıslah) kayıtlı, üst birliğini oluşturmuş bir hayvancılık örgütüne üye, 31.12.2010 tarihi itibariyle işletmesinde yaşı en az 24 aylık olan ve en az 5 (beş) baş kültür ırkı veya melezi anaç sığıra sahip (Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Süt Üretici Birliklerinde sayı şartı aranmaz) gerçek ve tüzel üreticiler hayvan başına 225,00-TL olmak üzere desteklemeden yararlanacaktır.

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler üyesi olduğu örgüte dilekçe ile müracaat eder. İl Müdürlüğüne başvurular üyesi olduğu örgüt tarafından 01.12.2010 ile 31.12.2010 tarihleri arasında toplu olarak yapılacaktır.

ANAÇ MANDA DESTEKLEMESİ

Anaç mandaların Türkvet kayıt sisteminde desteklemeye müracaat edilen işletme adına 1/10/2010 tarihinden önce kayıtlı, 31/12/2010 tarihi itibariyle en az 24 aylık yaşta dişi mandaya sahip yetiştiriciler hayvan başına yılda birkez 250,00-TL olmak üzere desteklemeden yararlanacaktır. Manda desteklemesinde örgütlülük ve sayı şartı aranmaz.

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler 01.11.2010 ile 31.12.2010 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğüne şahsen müracaatlarını yapacaklardır.

SUNİ TOHUMLAMADAN DOĞAN BUZAĞI DESTEKLEMESİ
Soykütüğü-Önsoykütüğü sistemine kayıtlı analardan, kültür ırkı ve melezi sığırlar aynı ırktan boğayla, yerli hayvanlarda ise ırka bakılmaksızın yapılan suni tohumlama sonucu 2010 yılında doğan ve Türkvette de kayıtlı olan buzağılar için buzağının doğduğu işletmeye buzağı başına yılda birkez 60,00-TL olmak üzere destekleme ödemesi yapılır.

Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden Soykütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile, Önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen ve/veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığı ile İl Müdürlüğü Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğüne 01.10.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasında müracaatlarını yapacaklardır.

ANAÇ KOYUN-KEÇİ DESTEKLEMESİ

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerine üye olan ve hayvanlarını Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemine kaydettirerek küpeleten yetiştiriciler hayvan başına yılda bir kez 10,00-TL olmak üzere desteklemeden yararlandırılırlar.

Yetiştiriciler üyesi olduğu birliğe dilekçe ile başvurur.Yetiştirici örgütleri en geç 31/11/2010 tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüklerine üyeleri adına müracaat eder.

ARI YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ

En az otuz adet arılı kovana sahip, Arı Yetiştiricileri Birliklerine üye olan ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı yetiştiriciler yılda bir kez kovan başına 6,00-TL olmak üzere desteklemeden yararlandırılırlar. Her işletme için azami 1000 adet aktif kovana destekleme ödemesi yapılır.Desteklemeden yararlanacak arıcı, arılığın bulunduğu ilin İl/İlçe Müdürlüğüne 1/5/2010-15/7/2010 tarihleri arasında müracaat eder.