Merkezi Londra ' da bulunan uluslararası düşünce kuruluşu Legatum Institute 110 ülkenin yer aldığı Refah Listesini yayınladı. Yapılan analize göre Türkiye ortalamanın çok altında yer alarak 80 ' inci olabildi. Buna göre Türkiye bölgesinde (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Fas, Ürdün, Sudi Arabistan, Tunus, Kuveyt gibi ülkelerin arkasından geliyor.

Legatum, listeyi oluştururken baz aldığı başlıklar hakkında da bilgiler verdi. Sitede yer alan bilgiye göre, ekonomi, fırsat eşitliği ve girişimcilik, yönetim, eğitim, sağlık, kişisel ve ulusal güvenlik, kişisel özgürlük ve sosyal sermaye kriterleri dikkate alındı. Kurum her ülkeyi sekiz grupta değerlendirdi.

İŞSİZLİKTE 87 ' İNCİ
Ekonomi alanında 69 ' uncu sırada yer alan Türkiye hakkında 'Yüzde 10 ' un altında olan enflasyonla ülke, global enflasyon ortalamasının altında bulunuyor' ifadesine yer verdi. İşsizlik oranında da işaret eden Legatum, Türkiye ' nin yüzde 11 ' lik işsizlikle 87 ' nci sırada bulunduğuna dikkat çekti. Araştırmaya göre nüfusun sadece yüzde 45 ' i içinde bulunduğu yaşam standartından memnun. Ayrıca halkın ekonomik memnuniyet beklentisi ve iş fırsatlarına yönelik beklentisi de ortalamanın altında yer alıyor. Öte yandan araştırmada, ekonomideki gelişmelere dikkat çekilerek, büyüme açısında sağlam temellere sahip olduğu ifade edildi. Türkiye ' deki bankacılık sektörüne de dikkat çekilen araştırmada sektör performansının küresel ortalama olan yüzde 3.6 ' nın üzerinde olduğu bildirildi. Legatum göre, bankacılık sektöründeki performansa karşılık Türk halkının yarıdan daha azı ülke ekonomisine olan güvenini dile getiriyor.

YARGIYA VE ORDUYA GÜVEN TAM
Verilere göre, Türkiye kurumlarına güven kategorisinde 51 ' inci sırada yer aldı. Bu sıralamanın alt kategorisinde ise yargıya güven sıralamasında 23 ' üncü, orduya güven konusunda ise 29 ' uncu sırada yer aldı. Türkiye ' nin en kötü performans gösterdiği kategori ise sosyal sermaye oldu. Türkiye bu kategoride 108 ' inci sırayı aldı.

Türkiye ' nin alt sıralarda olduğu bir başka kriter ise kişisel ve ulusal güvenlik. Türkiye ' nin 83. sırada yer aldığı bu kriter Legatum tarafından, devlet desteğiyle işlenen siyasi suçlar, iç savaş, toplulukların karşı karşıya olduğu sorunlar, gece korkmadan sokağa çıkabilme gibi alt kriterlerle ölçülüyor.

Refah Listesi ' nin ilk sıralarında ise Norveç, Danimarka ve Finlandiya alırken, ABD 10, İngiltere 13 ve Almanya ise 15 ' incilikte yer aldı. Listenin son sırasında ise Zimbabwe yer aldı.

KATEGORİ SIRALAMASINA GÖRE TÜRKİYE:

KATEGORİ SIRA
Yönetim 51
Fırsat eşitliği ve 53
girişimcilik
Sağlık 57
Ekonomi 69
Eğitim 82
Güvenlik 83
Kişisel Özgürlük 95
Sosyal Sermaye 108
Genel Sıralama 80

ÇAĞATLAYAN BİR ÜLKEYDİK HANİ.....