tuz Gölü Havzası’nın biyolojik çeşitlilik bakımından önemli bir gen merkezi olduğunu dile getiren uzmanlar, dünyanın başka bölgelerinde görülmeyen tuzcul ve kuraklığa dayanıklı 38 adet endemik bitki türü tespit ettiklerini ve bu türlerin, hızla çoraklaşan dünyamızda paha biçilmez bir genetik kaynak olduğunu ifade ediyor.

Buğdayın Çoraklaşmaya Dayanıklı Tek Türü Tuz Gölü’nde

Gelecekte tuza dayanıklı ırkların ıslah edilerek açlığa çözüm olacağını vurgulayan uzmanlar, buğdayın çoraklaşmaya dayanıklı tek türü olan ’Elymus Cappadocicus’un’, dünyada sadece Tuz Gölü çevresinde yetiştiğini belirtiyor.

Uzmanlar, bu tür bitkilerin ata forumlarının çorak alanlarda tekrar tarım yapılmasına imkan sağlayacağını ve bu bitkilerin genlerinin sebze ve meyvelere aktarılabileceğini belirtiyor.

Tuzcul ve kuraklığa dayanıklı bitkilerin Tuz Gölü’nün güneyinde toplandığını ifade eden uzmanlar, projeyle kuraklığın, yeraltı sularının bilinçsizce kullanımının, havzadaki aşırı otlatmanın ve yangınların habitat üzerindeki etkisini de araştırıyor.