Böylece kırsal motorinde 1000 ppm olan yüksek kükürt oranı, normal motorindeki 10 ppm düzeyine düşürülecek. Bu da tek tip motorin dönemini beraberinde getirecek. Düzenleme ile Türkiye AB mevzuatına tam uyum sağlarken, yüksek kükürtün çevreye verdiği zarara da son verilecek.

A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, EPDK ' nın dünkü kurul toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ilgili yönergesinde yer alan ' ' akaryakıtların piyasa arzı ve satışı ' ' na ilişkin hükümlerin uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında Motorin Türlerine ve Otobiodizel ' e İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde değişiklikler yapıldı.

Buna göre, yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere ' ' Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan motorin türlerinin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan ' ' TS EN 590 A1 Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri ' ' standardına uygun ve azami kükürt miktarının kilogramda 10 miligram olması zorunludur ' ' düzenlemesi yapıldı.

Düzenlemeye göre 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren ithal edilen bir kilogram motorinin içinde en fazla 10 miligram kükürt olacak. Böylece kükürt oranı 1000 ppm düzeyinden 10 ppm (1 milyon litrede 10 litre) düzeyine indirilmiş olacak.

EPDK ' nın düzenlemesiyle kırsal motorin tanımı yeniden yapılarak, kullanıcılara iç su araçları ve gezi tekneleri de ilave edildi.

-YILDA YÜKSEK KÜKÜRTLÜ 10 MİLYON TON MOTORİN KULLANILIYOR-

Türkiye ' de otomotiv yakıtları içinde en yüksek payı motorin alıyor ve yıllık tüketimi yüzde 6 düzeylerinde artıyor. Piyasada satılmakta olan motorinin yüzde 70 ' e yakını yani yaklaşık 10 milyon motorin 1000 ppm gibi yüksek kükürt taşıyor. Özellikle kamyon ve otobüs gibi araçlar yüksek kükürtlü motorin kullanırken yeni nesil araçların motorları düşük kükürtlü motorine göre imal ediliyor.

EPDK ' nın bu düzenlemesi piyasada satılan yaklaşık 14 milyon tonluk motorinin yüzde 70 ' ini oluşturan 1000 ppm yüksek kükürtlü motorin, belli bir geçiş dönemi sonunda artık piyasaya sürülmeyecek.

Yılbaşından itibaren yüksek kükürtlü ürün ithalatıyla rafineri üretimi son bulacak. Piyasada depolarda bulunan yüksek kükürtlü motorin ise belli bir program dahilinde tüketilerek dolaşımda olan motorinin tamamının düşük kükürtlü olması sağlanacak.

Bir EPDK yetkilisi de, Türkiye ' de gerek AB üyeliği ve gerekse çevre kaygıları nedeniyle akaryakıt kaynaklı emisyonları azaltmak amacıyla önlemler alındığını, bu önlemlerin 2004 yılından bugüne kadar motorinde kükürt oranının kademeli olarak azaltılması, benzindeki kurşunun tamamen kaldırılması, benzin ve motorindeki uçucu organik bileşiklerdeki azaltımları olarak özetlendiğini söyledi.

Yetkili, ' ' Kurumun son düzenlemesiyle ülkemizde dolaşımda bulunan akaryakıtların teknik özelliklerinin, en yakın pazar konumundaki Avrupa Birliği ile birebir uyumlu olması hedefini ve çevresel duyarlılıkları gözetilmiştir ' ' dedi.

-ÇEVREYE ZARAR AZALACAK-

Petrol Sanayi Derneğinin (PETDER) hesaplamalarına göre motorinde kükürt oranının 10 ppm ile sınırlandırılması toplamda kükürt kaynaklı emisyonların 100 kat daha az olacak ve atmosfere salının kükürt ve partikül madde miktarının her yıl 9.900 ton daha azalacak.

Düşük kükürtlü motorin 2004 yılından bu yana Türkiye ' de piyasaya sunuluyor ve giderek artan miktarlarda tüketiliyor. Özellikle yeni nesil dizel motorlu araçlarda sadece düşük kükürtlü motorin kullanılabiliyor.

Motorinlerde, 2004 yılından itibaren bir taraftan yeni nesil dizel araçlar için düşük kükürtlü yakıtlar piyasaya sunulurken, diğer taraftan halen piyasada olan ticari araçlar, kamyon ve otobüslerin yaygın olarak kullandığı kırsal motorinde kademeli olarak kükürt sınırlamasına gidiliyor. Daha önce kükürt oranı 7000 ppm den 1000 ppm ' e indirilmişti. Aynı şekilde de düşük kükürtlü motorindeki kükürt oranı da 500 ppm ' den 10 ppm ' e düşürülmüştü.

-GÖZLER MALİYE BAKANLIĞINDA-

EPDK ' nın kırsal-normal motorindeki kükürt düzenlemesinin ardından Maliye Bakanlığının da, yeni vergi düzenlemesine gitmesi bekleniyor.

Kırsal ve normal motorindeki ÖTV tutarlarının farklı olduğu dikkate alındığında, düzenlemenin ardından özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirleneceği tahmin ediliyor.

Maliye Bakanlığının EPDK ' nın motorinle ilgili düzenlemelerine paralel tek ÖTV uygulamasına gitmesi, böyle bir durumda ÖTV ' nin normal motorinde eşitlenmesi ihtimali bulunuyor.

Halen kırsal motorinden litre başına 1,2345 lira, normal motorinden ise 1,3045 lira ÖTV alınıyor.

ÖTV ve KDV dahil, kırsal motorin üzerindeki vergi yükü 1,6795 lira, normal motorindeki vergi yükü ise 1,7650 lira olarak hesaplanıyor. Bu şekilde kırsal ve normal motorin arasında, ÖTV ve KDV açısından toplam 8,55 kuruşluk fark bulunuyor.

AA

KALDIK YURO DİZELLERE BİR ZAMDA BÖYLE YEDİK