+ Konuya Cevap Yaz
14 sonuçtan 1 ile 14 arası gösteriliyor
 1. #1

  Üyelik Tarihi
  29 Mayıs 2008
  Şehir
  Sivas-Kangal / Tersakan
  Mesajlar
  1,274
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Kiraz Yetiştiriciliği



  KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ



  Kültürün yapıldığı en eski yer Anadolu’dur.Dünyada 1500 civarında çeşidi bulunmaktadır.

  Kirazlar meyveye 5-7 yıl sonra yatarlar.Tam verime ise 10-12 yaşında yatarlar. Ekonomik ömürleri 20-25 yıldır.

  Ülkemizde 10 milyon. civarında kiraz ağacı bulunmaktadır. Türkiye’nin yıllık üretimi 200.000– 250.000 ton olup bu üretimin %10’u ihraç edilmektedir.Ülkemiz koşullarında verim ağaç başına 25-30 kg.dır Dünya sıralamasında ilk sıralara oynamaktayız.

  İlk yıllarda ara tarım olarak fiğ ve benzeri bitkiler yetiştirilebilir.



  İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ:



  İKLİM:

  Kiraz ağaçları sıcak bir büyüme sezonu,kış mevsiminde belli bir süre dinlenme,yağmursuz bir çiçeklenme ve hasat dönemini severler.

  Kiraz,soğuklama ihtiyacı yüksek bir meyve türüdür.1000 saatin üstünde soğuklama ister.Bu ihtiyacı karşılanmaz ise düzensiz çiçeklenme ve çiçek silkmeleri görülür.

  Yaklaşık 1000 m. rakım yetiştiricilik için idealdir.

  Kış soğuklarının –20 ºC’nin altına düştüğü yerlerde kiraz yetiştiriciliği yapılmamalıdır.

  Aşırı yaz sıcakları çift pistil oluşumunu,dolayısıyla ikiz meyveyi teşvik ettiği için istenmemektedir. Çünkü böyle meyvelerin pazar değeri yoktur.



  TOPRAK:



  Kiraz kireç oranı düşük,drenajı iyi,derin ve hafif topraklardan hoşlanmaktadır.Taban suyu seviyesi 1m’nin altında olmalıdır.



  KİRAZIN ÇOĞALTILMASI VE ANAÇLARI:



  En uygun çoğaltma metodu aşı ile çoğaltmadır. En yaygın aşı şekli ise durgun göz aşısıdır.



  TOHUM ANAÇLAR:



  1.KUŞ KİRAZI(Prunus avium):Ülkemizde yaygın kullanılan bir araçtır. Oldukça kuvvetlidir uzun ömürlüdür. Uyuşma problemi yoktur. Ağır topraklardan hoşlanmaz.

  2.İDRİS: (Prunus mahalep):Kireçli, kumlu topraklara adaptasyonu iyidir. Aşı uyuşmazlığı gösterebilir. Taç küçüktür, kuş kirazının %75 – 80 i kadardır.

  3.YABANİ VİŞNE: (Prinus cerasus) Kirazla uyuşmaz sorunu vardır. Soğuklara dayanıklıdır. Kireçli toprakları sevmez,. Ağır topraklara toleranslıdır. Çok yaygın kullanılmaz.





  KLONAL ANAÇLAR:





  1.MAZZARD F 12/1 : Bakteriyel hastalıklara çok dayanıklı olup çelikle kolayca çoğaltılabilir.

  2.COLT: Hibrit olup çelikle kolaylıkla çoğaltılabilir. Çeşitlerle uyuşması iyidir.

  3.MAHLEB SL 64: Kurak ve kireçli topraklarda iyi gelişir. Kiraz ve vişnelerle iyi uyuşur.

  4.STOCKTON MORELLO :Ağır ve nemli topraklarda kullanılır. Kök ur nematoduna dayanıklıdır. Üzerine aşılanan çeşitleri bodurlaşma etkisine sahiptir.





  ANAÇ SEÇERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR





  1.Toprak yapısı

  2.Arazi topografyası

  3.Sulama imkanları

  4.Bölgede don şiddeti

  5.Çiftçinin amacı



  KİRAZIN DÖLLENME BİYOLOJİSİ:



  Genelde kendine kısır bir meyve türü olduğu unutulmamalı ve en az 4-5 birbirini dölleme özelliğine sahip çeşitle bahçe kurulmalıdır. İyi bir tozlanma sağlayabilmek için çiçeklenme döneminde iki dekara bir kovan olacak şekilde arı kullanılmalıdır.





  BAHÇE TESİSİ ÖNCESİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR



  1.Arazinin mutlaka toprak tahlili yaptırılmalıdır.

  2.Arazi tasfiye edilmelidir.

  3.Tesviye işleminden sonra kurak bir dönemde (Örn. Eylül ayı) 90 cm aralık ve 90 cm derinlikte subsoiler ile patlama yapılmalıdır.

  4.Meyilli ve yamaç yerler tercih edilmelidir.

  5.Don tabanı oluşturan yerlere bahçe tesis edilmemelidir.

  6.Toprak yapısına göre 40-50 cm ara ile drenaj kanalları açılmalıdır.

  7. Ormanlık yere yakın arazilere mümkünse bahçe kurulmamalıdır.

  BAHÇE TESİSİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR



  1.Sıralar Kuzey-Güney istikametinde olmalıdır.

  2.Dikim mesafesi;

  -Kuş kirazı anaç ise 6x6 m veya 6x5 m.dir.

  -İdris anaç ise 6x4 m veya 5x5 m olmalıdır.

  -Yeni klonal anaçlı fidanlarla bahçe tesisi edilecek ise daha dar mesafeler kullanılmalıdır.

  3.%12-15 oranında mutlaka dölleyici çeşit kullanılmalıdır. Unutulmamalıdır ki kiraz kendine kısır bir meyve türüdür.

  4.Bir yaşlı fidanlar tercih edilmelidir.

  5.Dikim ılıman iklimli bölgelerde, sonbaharda (Kasım, Aralık) diğer bölgelerde ilkbahar başlangıcında gözler uyanmadan önce yapılmalıdır.

  6.Güvenilir yerden fidan alınmalıdır.

  7.Dikimi yapılacak olan fidanların köklerindeki yaralı ve kırık kısımlar makas ile temizlenir (özellikle odunsu kökler). Bu sayede söküm sırasında zarar görmüş kök parçaları kesilerek temizlenmiş olur (Şekil3). Daha sonra bir kap içerisinde hazırlanan ilaçlı suya (100 lt suya 400 gr Captan + 100 gr Benlate veya 100 lt suya 400 gr Captan + 100 gr Derosal) fidan kökleri daldırılarak kök hastalıklarına karşı önlem alınır.

  8.Fidanlar söküm derinliğinde dikilmelidir.

  9.Fidan dikiminde fidan çukurlarına bir kürek yanmış ahır gübresi ve/veya her fidan çukuru için 100 gr. Triple Süperfosfat ile 100gr. Amonyum Sülfat da dikim toprağına karıştırılmalıdır.

  10.Aşı noktası kesinlikle toprak altında kalmamalı,toprak yüzeyinden 5 cm. yukarıda olmalıdır.

  11.Dikim sonrası mutlaka can suyu verilmelidir.

  12.Dikim sonrası tepe kesiminde acele edilmemelidir. Fidanın 65-75 cm yüksekliğinden aşı noktasına ters yöndeki bir göz üzerinden tepesi vurulmalıdır. Gözler kabardığında uygulama yapılırsa iyi olur.



  BAZI KİRAZ ÇEŞİTLERİ



  EARLY BURLAT: Çok erkencidir. (24 mayıs) Meyvesi iridir. Meyve %25 oranında çatlama yapar.Yola dayanımı azdır.



  VİSTA: Erkencidir .(31 mayıs) Ağaç verimi yüksektir. %3 oranında meyve çatlaması yapar .



  STARKS GOLD (Beyaz kiraz) : Sofralık kalitesi iyi değildir. Sanayiye uygun bir çeşittir. 15 Haziran civarında olgunlaşır.



  NOBLE: Geç olgunlaşır. (14 Haziran) Orta verimlidir. %5 oranında meyve çatlaması yapar.



  LAMBERT: Çok geç olgunlaşır .(19 Haziran) Ağaçları verimli olup %18 oranında meyve çatlaması yapar. Yola çok dayanıklıdır.



  ZİRAAT 0900: “Türk kirazı” unvanına sahiptir. Çok geç olgunlaşır. Parlak, koyu kırmızı, sert, sulu, çok iri ve kalitelidir. Hiç meyve çatlaması yapmaz. Tozlayıcıları: Starks Gold, Mertor Late, Lambert, Noble, Jubilee, Bigarrea, Gaucher dir.



  KİRAZDA YILLIK BAKIM İŞLERİ



  TOPRAK İŞLEMESİ:

  Sonbaharda toprağın 10-15 cm derinlikten işlenmesi çok önemlidir. Bu işleme sayesinde toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri iyileşir.

  Derin sürüm kesinlikle yapılmamalıdır.

  SULAMA:

  Yıllık yağışın 600 mm ve üzeri olduğu bölgelerde sulamaya ihtiyaç duyulmaz. 600 mm.nin altında yağış alan bölgelerde ise 2-3 kez sulama yeterlidir.

  Kirazda damla sulama ve mini yağmurlama sistemleri ile sulamanın yapılması iyi olur.Kurak giden yıllarda çiçeklenme döneminde toprağın yeterince nemli tutulması önemlidir.

  Hasattan hemen önce verilen su meyve iriliğini etkilese de meyve eti sertliği ve tat üzerinde olumsuz etki yapar. Ayrıca bu dönemdeki sulamalar ağaç sağlığını da olumsuz etkiler. Hasat sonrası sulama yeni oluşan çiçek gözlerinin gelişimi için faydalı olacaktır.

  GÜBREME:

  Gübrelemede şu noktalara dikkat edilmelidir:

  Ø Toprak yapısı

  Ø Sulama miktarı ve sulama şekli

  Ø Ağaçların yaşı ve gelişme durumları

  Ø Ağaçların verimliliği



  Unutulmamalıdır ki en doğru gübreleme toprak tahlilleri sonucu yapılan gübrelemedir.

  İki yılda bir dekara 2-3 ton yanmış ahır gübresi uygulanmalıdır. Verimdeki bir ağaca ortalama 2-3 kilo amonyom sülfat, 1 kg triple süper fosfat, 1 kg potasyum uygulanmalıdır.

  Fosforlu ve potasyumlu gübreler sonbaharda uygulanmalıdır. Azotlu gübrelerin birinci uygulaması ilkbaharda, ikinci uygulaması çiçek dökümü sonrası, son uygulaması ise hasattan sonra yapılmalıdır.

  Gerekliliği durumda yaprak gübreleri bitki besin elementi noksanlıklarında kullanılmalıdır.



  BUDAMA:

  Kiraz ağaçları dikine büyüyen ağaçlardır. Bu nedenle piramit veya değişik doruk dallı budama sistemleri tercih edilmelidir.

  Kiraz ve vişnenin meyve türleri içinde en az budamaya ihtiyaç duyan türler olduğu unutulmamalıdır.

  Dikimden sonraki birkaç yıl içersinde budama ile ana dallar iyice oluşturulduktan sonra yapılacak budamalar kuruyan tacın iç kısmını sıkıştıran çok zayıf büyüyen ve ana dallarla rekabet edebilecek obur dalları kesmekten ibarettir.

  Fidan dikildiği yıl gözler iyice kabardığında 70-75 cm yükseklikteki uygun bir göz üzerindeki hafif eğimli tepe kesimi yapılmalıdır.

  Tepesi kesilen fidana %2’lik bordo bulamacı uygulanmalıdır.

  Gözler kabarıp sürgünler 2-3 cm’ ye ulaşınca lidere rakip olabilecek, liderin altında ki 3-4 göz kopartılarak çıkartılmalıdır.

  Ayrıca aşı noktasından 40 cm yüksekliğe kadar olan sürgünler ve gözlerde çıkartılmalıdır. Böylece fidan üzerinde lider göz ve ana dalları oluşturacak 4 göz bırakılmış olur. Seçilen dört ana dalın ana gövde üzerinde birbirinde 25-30 cm uzaklıkta ve ana gövde ile aralarındaki açının 45-60 derece olması sağlanmalıdır.

  Kirazda dal açımı, ilk yıldan itibaren özellikle 3 yıl mutlaka yapılmalıdır. Dallar yere paralel konuma getirmeye çalışılmalıdır.

  DİKİMDEN İTİBAREN FİDANDA YAPILACAK BUDAMA
  BİRİNCİ YIL BUDAMA



  İlk dikimden sonra kamçı halindeki fidanın kesim yapılırken aşı yerinden itibaren 70 cm.den tepe kesimi yapılır lider olarak bırakılacak gözün hakim rüzgara karşı gelmesine dikkat edilmelidir.


  Gözler kabarmaya başladıktan ve tercihen 2-3 cm sürgün oluştuktan sonra lidere rakip olabilecek 1,2,3. sıradaki gözler koparılır. Ayrıca aşı noktasından 40 cm yüksekliğe kadar bulunan gözler ve sürgünler koparılır. Böylece dallanma şekilde gösterilen (A) yere paralel olarak gelişmesi sağlanır.




  İlk 40-60 cm ' de oluşan dal grubundaki sürgünler 10-15 cm boya geldiklerinde değişik istikametlere yönelmiş en az 3-4 dal mandal ile geniş açılı olacak şekilde yatırılır. Bu sayede dal üzerinde erken meyve oluşumu temin edilmiş olur.



  HASAT:


  Hasat olgunluğuna erişmiş meyveler yani çeşide özgü renk, tad, aroma ve iriliğe ulaşmış meyveler sıcak olmayan saatlerde elle ve sapları ile toplanmalıdır.

  Unutulmamalıdır ki erken hasatta meyveler istenilen tat, aroma ve iriliğe ulaşmamıştır. Geç kalındığında ise meyve yumuşar, sapları kurur ve yola dayanımı azalır.

  Toplanan meyveler 3-5 kg lık sepet veya kovalar konularak taşınmalıdır. Bir işçi günde 50-100 kg kiraz toplayabilir.

  Kiraz bahçesinde dekara 800-1000 kg ' lık ürün başarı olarak kabul edilmelidir. Yüksek verimli çeşitlerde bu miktar 1500 kg kadar da çıkabilir.



  KİRAZ HASTALIK ve ZARARLILARI:



  Kirazlarda yaygın olarak görülen hastalıklar Bakteriyel kanser, dal yanıklığı ve Monilya’dır.


  Kirazda en çok dikkat edilmesi gerekli zararlı kiraz sineğidir. Diğer zararlılardan kırmızı örümcek, kabuklu bitler, yazıcı böcek ve yaprak bükenler zaman zaman önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.




 2. #2

  Üyelik Tarihi
  02 Nisan 2008
  Mesajlar
  0
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kiraz Yetiştiriciliği



  eline sağlık trskanlı

 3. #3
  Ağır Abi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  28 Aralık 2007
  Şehir
  Isparta
  Yaş
  29
  Mesajlar
  22,633
  Adı geçen
  6 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kiraz Yetiştiriciliği



  sımdı tarımsal konuyamı gecıldı trktorler bıttıde

 4. #4

  Üyelik Tarihi
  29 Mayıs 2008
  Şehir
  Sivas-Kangal / Tersakan
  Mesajlar
  1,274
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kiraz Yetiştiriciliği



  Anıl Eyvallah saolasın...

  Alıntı ağır abi link=topic=4284.msg44226#msg44226 date=1212602749 Nickli Üyeden Alıntı
  sımdı tarımsal konuyamı gecıldı trktorler bıttıde
  bizde herşey var paylaşımda sınır tanımam ;D

 5. #5

  Üyelik Tarihi
  15 Kasım 2007
  Yaş
  27
  Mesajlar
  4,102
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kiraz Yetiştiriciliği



  sağol ters akan tarımsal bilgide çiftçiye verilmesi gereken önemli bi konu aslında amaa.

 6. #6

  Üyelik Tarihi
  02 Nisan 2008
  Mesajlar
  0
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kiraz Yetiştiriciliği



  Alıntı ÜÇPIN@RLI KORAY link=topic=4284.msg44234#msg44234 date=1212603024 Nickli Üyeden Alıntı
  sağol ters akan tarımsal bilgide çiftçiye verilmesi gereken önemli bi konu aslında amaa.
  Koray süper bi ad oldu Ters Akan ;D ;D ;D

 7. #7

  Üyelik Tarihi
  29 Mayıs 2008
  Şehir
  Sivas-Kangal / Tersakan
  Mesajlar
  1,274
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kiraz Yetiştiriciliği



  Alıntı ÜÇPIN@RLI KORAY link=topic=4284.msg44234#msg44234 date=1212603024 Nickli Üyeden Alıntı
  sağol ters akan tarımsal bilgide çiftçiye verilmesi gereken önemli bi konu aslında amaa.
  eyw saol . Ama uzun diye bence takan kimse olmaz

 8. #8

  Üyelik Tarihi
  15 Kasım 2007
  Yaş
  27
  Mesajlar
  4,102
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kiraz Yetiştiriciliği



  pardonya ayrı yazmışım tersakan ' ı özür dilerim tersakanda adın ne senin kardeş söylede ona göre hitap edlim.

 9. #9

  Üyelik Tarihi
  29 Mayıs 2008
  Şehir
  Sivas-Kangal / Tersakan
  Mesajlar
  1,274
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kiraz Yetiştiriciliği



  Alıntı ÜÇPIN@RLI KORAY link=topic=4284.msg44253#msg44253 date=1212603535 Nickli Üyeden Alıntı
  pardonya ayrı yazmışım tersakan ' ı özür dilerim tersakanda adın ne senin kardeş söylede ona göre hitap edlim.
  Sercan ....

 10. #10
  Ağır Abi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  28 Aralık 2007
  Şehir
  Isparta
  Yaş
  29
  Mesajlar
  22,633
  Adı geçen
  6 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kiraz Yetiştiriciliği



  Alıntı tersakan link=topic=4284.msg44256#msg44256 date=1212603627 Nickli Üyeden Alıntı
  Sercan ....
  forumda ıkı tane oldu sercn

 11. #11

  Üyelik Tarihi
  15 Kasım 2007
  Yaş
  27
  Mesajlar
  4,102
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kiraz Yetiştiriciliği



  Alıntı ağır abi link=topic=4284.msg44260#msg44260 date=1212603696 Nickli Üyeden Alıntı
  forumda ıkı tane oldu sercn
  valla bak 2 tane oldu hasan kardeşim. zuha-*-s ;D zuha-*-s

 12. #12

  Üyelik Tarihi
  29 Mayıs 2008
  Şehir
  Sivas-Kangal / Tersakan
  Mesajlar
  1,274
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kiraz Yetiştiriciliği



  Alıntı ÜÇPIN@RLI KORAY link=topic=4284.msg44268#msg44268 date=1212604013 Nickli Üyeden Alıntı
  valla bak 2 tane oldu hasan kardeşim. zuha-*-s ;D zuha-*-s
  2 taneyi kaldıramaz bu forum ya ben gidicem ya diğeri diyomuşum ;D ;D ;D

 13. #13

  Üyelik Tarihi
  15 Kasım 2007
  Yaş
  35
  Mesajlar
  704
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kiraz Yetiştiriciliği



  bilgi için sağol emeğine sağlık

 14. #14

  Üyelik Tarihi
  29 Mayıs 2008
  Şehir
  Sivas-Kangal / Tersakan
  Mesajlar
  1,274
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kiraz Yetiştiriciliği



  Alıntı NsL link=topic=4284.msg44450#msg44450 date=1212612685 Nickli Üyeden Alıntı
  bilgi için sağol emeğine sağlık
  eyw saolasın...

+ Konuya Cevap Yaz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 10 liralık kiraz ihracatçıyı vurdu
  Konu Sahibi Hermiyas Forum Kiraz
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 17.Haziran.2014, 12:46
 2. Kiraz'da Kış
  Konu Sahibi stulu Forum Çiftlikler - Köyler
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 17.Şubat.2014, 22:38
 3. Kiraz bu yıl el yakacak
  Konu Sahibi Hermiyas Forum Kiraz
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 02.Mayıs.2013, 08:13
 4. Serada erkenci kiraz ürettiler
  Konu Sahibi Hermiyas Forum Kiraz
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Nisan.2013, 21:53
 5. Kiraz üreticisini üzdü...
  Konu Sahibi ali_kockaya Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 13.Haziran.2010, 21:21

Arama Motoru Etiketleri

www.ikici el trktorleri

SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status