+ Konuya Cevap Yaz
5 sonuçtan 1 ile 5 arası gösteriliyor
 1. #1

  Üyelik Tarihi
  29 Mayıs 2008
  Şehir
  Sivas-Kangal / Tersakan
  Mesajlar
  1,274
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Gübreleme Ve Gübre Çeşitleri...  Gübreleme ve Gübre Çeşitleri  1- Bitkinin Beslenmesi ve Eksikliği

  2- Gübre Çeşitleri

  3 -Gübreleme

  Gübre, bitkinin beslenmesinde gerekli olan kimyasal elementleri sağlamak için toprağa ilave edilen doğal veya kimyasal olarak elde edilen malzeme.Koyun,at,inek gibi hayvan atıkları, saman ve diğer bitki artıkları binlerce yıldan beri doğal gübre olarak kullanılmaktadır. Eskiden toprağın asitliğini azaltmak ve kalsiyum temin etmek için kireçli maddeler kullanılmıştır. Kullanılan ilk kimyevi gübreler, sodyum nitrat ve kemikler olmuştur.Bugün doğal ve yapay gübrelerin her ikisi de değişik şekillerde elde edilmektedir. Bitkinin beslenmesi öncelikle yapay (mineral ya da ticari) gübre dediğimiz azot, fosfor ve potasyum tarafından sağlanır. Genellikle yapay gübrelerin ihtiva ettiği besin, azot (N), fosfor pentoksit (P2O5) ve potas (K2O) olarak ifade edilir. Yapay gübrelerin ticari ambalajlarında bir veya daha fazla madde bulunur. Karışık gübrelerin bileşimi ekseriya gübre ambalajlarının ambalajlarının üzerindeki bir seri numara ile belirtilir. İlk sayı azotun yüzdesini, ikinci fosfor pentaoksidin yüzdesini ve üçüncü de potasyumun yüzdesini belirtir.Böylece 5-10- 10 şeklinde işaretlenmiş bir karışık gübre % 5 azot,% 10 fosfor pentaoksit ve % 10 potasyum içerir.Bu tip gübreler NPK olarakda bilinen kompoze gübrelerdir. Kompoze gübreler birden daha fazla bitki besin maddesini birarada bulunduran gübrelerdir.Kompoze gübredeki sayılar kullanım amacına görefarklı olabilirler.Bu tip gübrelerin yapraklara püskürtülerek uygulanan çeşitleride vardır.Kompoze gübrenin içerisindeki bitki besin maddeleri sırası ile azot, fosfor ve potasyumdur. Bu besin maddeleri % olarak ifade edilmektedir. Örneğin 20-20-0 oluşumundan meydana gelen bir kompoze gübrenin 100 kilosunda 20 kilo saf azot, 20 kilo saf fosfor var. Potasyum yok demektir.

  Bitkinin Beslenmesi Bitkiler karbon, hidrojen ve oksijeni, hava ve sudan; diğer bütün besinleri ise topraktan temin ederler.Bitkinin en çok ihtiyaç duyduğu besinler, kalsiyum, azot, fosfor,magnezyum, potasyum ve kükürttür. Toprakdaki besleyici minerallerbir noktaya kadar bitkilerin ihtiyacını karşılıyabilir.Bir süre sonra ihtiyaca uygun olarak takviye yapmak gereklidir.Gübre katı,sıvı ve eriyik olarak uygulanabilir.

  Beslenme Eksikliğinin Belirtileri

  Azot :Büyüme engellenir, bitkinin rengi sararır. Yaprak uçları bitkinin altındaki yapraklarından başlayarak kızılkahve olur.


  Fosfor: Kök gelişmesi engellenir, saplar uzar, bitkinin olgunlaşması gecikir. Bitkinin rengi morarır.


  Potasyum: Yaprak uçları kavrulur, sararır, saplar zayıflar. Meyve çekirdekleri kuruyup büzülür.

  Kalsiyum: Yaprak uçları tarak dişi gibi parçalanır. Uç tomurcuklar ölür, çiçekler olgunlaşmadan taç yaprakları ölür.
  Magnezyum: Yapraklar ince ve gevrek olurlar; uçlarında ve damar aralarındaki renkler, soluk sarı yeşile döner.
  Kükürt: Bitkinin alt kısımlarındaki yaprakları sararır, kökler ve sapların çapları küçülür.
  Bor: Uç tomurcuklar açık yeşildir. Köklerde koyu lekeler görülür. Saplar çatlar.
  Bakır: Bitkilerin renkleri ağarır. Turunçgiller kırmızımsı kahve renkte, anormal büyüme gösterir.
  Demir: Yapraklar sararır. Fakat damarlar yeşil kalır. Yapraklar yukarı doğru kıvrılır.
  Mangan: Bozulmalar demirdekine benzer. Yapraklarda ölü dokular görülerek, yaprağa pürüzlü birgörünüş verir.
  Molibden: Azot eksikliği gibidir.
  Çinko: Uç yaprakları çok küçülür. Yapraklar ölü bölgelerde benekli hale gelir. Tomurcuk oluşumu azalır  Gübre Çeşitleri:Genel olarak iki sınıfta incelenir: Doğal ve yapay gübreler.
  Doğal gübreler (organik)Doğal gübrelerden en önemlileri; ahır
  gübresi, kompostlar ve yeşil gübredir.Doğal gübreler bitki ve
  hayvanlardan sağlanır. Bunların en önemlisi guano denilen kurutulmuş
  kuş gübresidir. Bu gübrede % 12 azot ve % 12 fosfor pentaoksit vardır.
  Bütün doğal gübreler azot ve fosfor temin ederler. Fakat sentetik
  gübrelerden daha pahalı oldukları için, modern ziraatte çok az
  kullanılırlar. Bununla beraber doğal gübreler daha yavaş tesirli
  oldukları, suda daha az çözündükleri için, çim tohumlarına, yeni
  filizlerin köklerine zarar vermezler. Bu özellikleri dolayısıyle sebze
  ve çiçek yetiştiriciliğinde tercih edilirler. Doğal gübrelerin bir
  diğer katkısıda toprak yapısını düzeltmesidir.Bunların içinde bulunan
  mikroskobik canlılar toprağın işlenmesine yardımcı olurlar ancak bu tip
  gübrelerin yanma olarak adlandırılan bekletilme işlemi yapılmadan
  kullanılması zararlı ve tehlikelidir.Ahır gübresi, terkibinde bulunan
  azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin elementleri dolayısıyle,
  toprağı besin maddelerince zenginleştirir.Toprağa humus vererek de
  toprağı ıslah eder. Ahır gübresi, toprağın işlenmesini kolaylaştırır.
  Toprağın su tutma kabiliyetini ve havalanmasını arttırır.Genel olarak
  mahsul artışında gübre faktörü, % 40 gibi bir artış sağlar. Toprağa
  verilen gübrenin ilk üç sene verim üzerine tesir ettiği, üç seneden
  sonra da bu tesirin giderek azaldığı müşahade edilmiştir. içinde
  bulunan besin maddelerinin büyük bir kısmı ziyan olmaktadır. Onun için
  ahır gübresinin saklanması çök önemlidir. Ahır gübresini gayet sıkı bir
  yığın halinde biriktirip, içine hava girmesine mani olacak şekilde
  sıkıştırmak,üstünü toprak ile kaplamak masrafsız ve en pratik bir
  muhafaza yoludur.
  Kompostlar
  Çiftlikte meydana gelen bitki ve hayvani menşeli artıkların bir
  araya toplanıp, gübre yapmak üzere çürümeye terk edilmesiyle elde
  edilir.Çiftlikteki bitki ve hayvan artıkları takriben 30 cm
  yüksekliğinde yayılır. Üzerine su serpilerek iyice ıslatılır ve
  sıkıştırılır. Bunun üzerine 5-15 cm yüksekliğinde, varsa ahır gübresi,
  yoksa toprak veya odun külü yayılır. Bunu takiben yine 30 cm’lik bitki
  artığı konur. Sulandıktan sonra, tekrar 5-15 cm toprak veya odun külü
  ilave edilerek istenilen yükseklikte bir kompost yığını yapılır. Yığına
  yukarı doğru daralan bir şekil verilir. Rutubet kaybını önlemek için en
  üste toprak serilir. Hazırlanan kompost yığını 3-4 hafta kendi haline
  bırakılır. Bundan sonra birer ay ara ile bir veya iki defa alt üst
  edilerek yığının her tarafının çürümesi sağlanır. 3-4 ay sonra kompost
  gübre kullanılmaya hazır bir hale gelir.Sanayii şeklinde kompostlama da
  mümkündür ve farklı çeşitleri vardır. Kompostlama aslen bir
  fermentasyon biçimidir. Aerobik ve anaerobik olarak ikiye ayrılmaktadır.
  Yeşil gübreler
  Ekilmiş bir mahsulün hasat edilmeden, toprağı ıslah etmek
  maksadıyla, toprağa gömülmesine yeşil gübreleme ve bu maksat için
  kullanılan bitkilere ise yeşil gübre adı verilir.Yeşil gübre bitkileri,
  toprakta çürüyerek, toprağı organik maddece zenginleştirir.
  Bünyelerinde bulunan besin maddeleri de toprağa geçer. Toprağın yapısı
  düzelir.Yeşil gübrelemede, daha ziyade fiğ, bakla, soya fasulyesi, taş
  yoncası gibi havanın azotundan istifade ederek, köklerinde azot
  biriktiren ve bu sebeple toprağı azotça zenginleştiren bitkinin
  seçilmesi en uygundur. Yapılan birçok denemeler neticesinde, bunların
  kendilerinden sonra gelen mahsulün verimini % 20-100 arasında
  arttırdığı görülmüştür.Doğal malzemelerden yapılan gübrelerden biride
  deniz yosunundan elde edilenidir.Bu özellikleri ile kaktüslerin
  büyümesi ve gelişmesine çok uygundur.


  Yapay gübreler (Kimyasal)
  Yapay gübreler, sıvı ve katı halde bulunur. Genellikle taşınması ve
  depolanması kolay olduğundan, katı ve granül haldekiler tercih edilir.
  Eskiden kimyevi gübreler toz halinde yapılmaktaydı. Toz halindeki
  gübreler çok nem çekici ve taşınması zor olduğundan terk edilmiştir.
  Sıvı gübreler ise gün geçtikçe önem kazanmaktadır.Gübreleme, genellikle
  ilkbaharda yapılır. Fakat kışın hafif ve yağışlı geçtiği bölgelerde
  sonbaharda yapılmaktadır. İstenirse ekstra olarak bitkinin büyüme
  mevsiminde katı gübre, mevsim ortasında ise sıvı gübre kullanılır.
  Uçucu özellikte olan gübreler, toprak altına konur. Bitki köklerinin,
  toprağın derinliklerine gitmesi sağlanır.Toprağın yapısına ve
  yetiştirilen bitkinin çeşidine göre azot, fosfor ve potas ihtiva eden
  yapay gübrelerin dekara verilecek miktarları hesap edilir ve buna göre
  verilir.
  Yapay gübre (Kimyasal) çeşitleri:
  a)Azotlu gübreler
  Azotlu gübrelerin çeşitli tipleri vardır. Bunlardan amonyak sıvı,
  diğerleri ise katı olup, amonyaktan elde edilirler. Kalsiyumnitrat ve
  potasyum nitratın dışındaki bütün azotlu gübreler toprağı asidik
  yaparlar. Fakat bu asitlik uygun kireçleme ile kolaylıkla
  düzeltilebilir.
  Amonyak
  İçinde % 82 azot ihtiva eden amonyak, normal sıcaklıkta bir gazdır
  ve basınç altında taşınmalıdır. Amonyak gazı direkt gübre olarak
  kullanılacağı zaman, toprağın 15-20 cm kadar altına gönderilir. Böylece
  buharlaşıp gitmesine mani olunur. Sıvı amonyak, amonyak gazının suda
  çözünmesi ile elde edilir. Bu durumda % 20-28 azot ihtiva eder. Sıvı
  amonyağın buhar basıncı az ve taşınması kolaydır. Ayrıca toprağın
  derinliğine gönderilmesine gerek yoktur.
  Amonyum nitrat
  Amonyağın oksitlenmesiyle elde edilen nitrik asit, amonyakla
  birleştirilerek amonyum nitrat elde edilir. Amonyum nitrat % 32-33,5
  azot ihtiva eder. Çok geniş bir kullanma sahası ve pekçok ürüne faydası
  vardır. Yalnız pirinç yetiştirilmesinde kullanılmaz. Çünkü su baskını
  olan sahalarda mikrobik denitrifikasyon işlemi ile nitrat, azot gazına
  dönüşür ve kaybolur. Amonyum nitrat, granül halinde ve kireç ile
  karıştırılarak satılır.
  Üre
  İçinde 45-46 azot ihtiva eden konsantre edilmiş azotlu bir gübredir.
  Amonyak ile karbondioksidin basınç altında birleştirilmesiyle elde
  edilir. Toprakta hızla amonyum karbonata hidroliz olur. Bu sebepten
  kararsız olup, amonyak gazı salıverir. Amonyak kılcal kökleri tahrip
  ettiği için üre, tohumun veya genç bitkinin yakınına konulmaz.
  b)Fosfatlı gübreler
  Fosfatlı gübrelerin imalinde çeşitli kaynaklar vardır. Bunlar doğal
  trikalsiyum fosfatlar, hayvan kemiklerinden elde edilen fosfatlar ve
  tomas çelik üretim konverterlerinden çıkan curuflardır. doğal fosfat
  yataklarının en önemlileri Amerika’da ve Fas’ta bulunmaktadır. Bu
  fosfatlar ince bir şekilde öğütülerek başka işlem yapılmadan asidik
  topraklara kullanılabilir.
  Süperfosfatlar
  Süferfosfatlar, doğal fosfatlar üzerine sülfat asidi etkisiyle
  meydana getirilir.Trikalsiyum fosfat Ca3(PO4)2 suda çözünmez,
  dolayısıyla bitkiler tarafından emilmesi mümkün değildir.. Trikalsiyum
  fosfatın sülfat asidi ile muamelesinden suda çözünebilen monokalsiyum
  fosfat elde edilir, buna süperfosfat denir.En çok kullanılan fosfatlı
  gübre % 18-20 fosforpentaoksit (P2O5) ihtiva eden normal
  süperfosfattır. % 45-50 fosforpentaoksit ihtiva eden zenginleştirilmiş
  süperfosfat gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Fosfor yüzdesi
  zengin olan fosfat gübreleri yalnız başına kullanıldığı gibi diğer
  gübrelerle karıştırılarak da kullanılır.
  Amonyum fosfat
  Azot ve fosfor gibi iki faydalı elementi ihtiva etmesi bakımından
  çok önemlidir. Monoamonyum fosfat vediamonyumfosfat olmak üzere iki
  çeşittir. Amonyum fosfat üretmek için önce trikalsiyum fosfattan,
  elektrik fırınında fosfor elde edilir.Fosfor su buharı ile muamele
  edilerek fosfat asidi haline çevrilir. Fosfat asidi (H3PO4)nin uygun
  miktardaki amonyak ile muamelesi neticesinde amonyum fosfat elde
  edilir. Bu işlemler fazla miktarda elektrik enerjisine ihtiyaç
  gösterir. Amonyum fosfat gübreleri % 11-14 azot, % 48 civarında
  fosfatpentaoksit ihtiva ederler.
  c)Potasyumlu gübreler
  Bütün potasyum gübreleri suda çözünürler. Potasyum tuzlarının çoğu,
  esas itibariyle (% 91-93 nisbetinde) gübre olarak kullanılırlar.
  Potasyum ihtiva eden yatak ve kayalardan üretilerek zenginleştirilir ve
  gübre şekline getirilirler.Potasyum tuzlarının üretimi: Denizlerdeki
  oranı düşük olan potasyum tuzları, tuzla ana sularında biriktirilerek
  çıkarılır. Böyle bir biriktirme bazı kapalı deniz veya göllerde de
  doğal olarak kaya tuzu gibi yataklar meydana gelir.

  d) Kompoze Gübreler

  Kompoze gübreler birden daha fazla bitki besin maddesini birarada
  bulunduran gübrelerdir.Kompoze gübrenin içerisindeki bitki besin
  maddeleri sırası ile azot, fosfor ve potasyumdur. Bu besin maddeleri %
  olarak ifade edilmektedir. Örneğin 20-20-0 oluşumundan meydana gelen
  bir kompoze gübrenin 100 kilosunda 20 kilo saf azot, 20 kilo saf fosfor
  var.Potasyum ise yok demektir.Kompoze gübreler birkaç çeşit bitki besin
  maddesini birlikte bulundurdukları için çiftçileri çeşitli gübreleri
  ayrı ayrı alma taşıma, depolama ve tarlaya verme sıkıntısından
  kurtarmış olur. Bu gübrenin kullanımı daha az emek ve zaman harcandığı
  için ekonomi ve kolaylık sağlar. 2. #2

  Üyelik Tarihi
  24 Kasım 2007
  Şehir
  İstanbul
  Yaş
  24
  Mesajlar
  4,425
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Gübreleme Ve Gübre Çeşitleri...  Paylaşım için teşekkürler...

 3. #3

  Üyelik Tarihi
  29 Mayıs 2008
  Şehir
  Sivas-Kangal / Tersakan
  Mesajlar
  1,274
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Gübreleme Ve Gübre Çeşitleri...  eyw ben teşekkür ederim..
  Sitede böyle bilgilere ilgi duyulmaması kötü bişey ....

 4. #4

  Üyelik Tarihi
  19 Mayıs 2008
  Şehir
  Kütahya
  Yaş
  42
  Mesajlar
  428
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Gübreleme Ve Gübre Çeşitleri...  Bilgiler için teşekkürler sitede böyle şeylere ilginin artması iyi bir şey

 5. #5

  Üyelik Tarihi
  29 Mayıs 2008
  Şehir
  Sivas-Kangal / Tersakan
  Mesajlar
  1,274
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Gübreleme Ve Gübre Çeşitleri...  Alıntı Yusuf link=topic=4302.msg51045#msg51045 date=1213911533 Nickli Üyeden Alıntı
  Bilgiler için teşekkürler sitede böyle şeylere ilginin artması iyi bir şey
  Yani. aslında tamam traktör bölümü tarım için çok önemli ama burda hiç değilse 1 bilgi veriliyor tarımda bunlarında büyük payı var diye düşünüyorum. Haksızsam haksızsın diyin...

+ Konuya Cevap Yaz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yoncada katı gübre dağıtmaya makinası ile gübreleme
  Konu Sahibi mehmet çağdaş Forum Römork-Taşıma Ekipmanları
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 27.Temmuz.2015, 12:47
 2. DÖNDER bağ ve meyve gübreleme ile tarla tipi gübreleme makinaları
  Konu Sahibi ydincbayram Forum İlaçlama-Gübreleme Ekipmanları
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 09.Şubat.2015, 21:08
 3. New Holland - T5070 Çeşitleri
  Konu Sahibi alone_tiger_26 Forum Fotoğraflar (Alıntılar)
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 28.Haziran.2010, 10:09
 4. Türkiye'de İklim Çeşitleri
  Konu Sahibi manas Forum Muhabbet - Geyik
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 23.Nisan.2009, 10:06
 5. Toprak Çeşitleri
  Konu Sahibi tersakan Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Haziran.2008, 23:11

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status