İndirimli kredilerde yeni faiz oranları belli oldu
Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 2011/1240 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 06/01/2011 tarih ve 27807 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Üreticilerin tarımsal üretime yönelik girdi ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kredi kullanımına ilişkin kredi mevzuatı usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla, Kararnamede belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, kredi konularına göre yeni faiz oranlarından kredi kullandırılacak. Kararname 01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasında kullandırılan/kullandırılacak krediler için geçerli olacak.

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren kararname kapsamında kullandırılacak kredilere % 0 ile % 5 aralığında faiz uygulanacak. Yeni düzenlemeyle birlikte indirimli kredilerde faiz oranları şu şekilde oldu:
1) Damızlık sığır yetiştiriciliği (etçi-süt)

% 0
2) Damızlık düve yetiştiriciliği

% 0
3) Büyükbaş/Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

% 0
4) Büyükbaş hayvan besiciliği

% 0
5) Küçükbaş hayvan besiciliği

% 0
6) Tarımsal Sulama

% 0
7) Kontrollü örtüaltı tarımı

% 5
8) İyi tarım uygulamaları

% 5
9) Organik Tarım- Su ürünleri

% 5
10) Sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı

% 5
11) Standart fidan yurt içi üretimi/kullanımı

% 5
12) Kanatlı sektörü

% 5
13) Arıcılık

% 5
14) Tarımsal Mekanizasyon

% 5
15) Diğer Üretim konuları

% 5