+ Konuya Cevap Yaz
9 sonuçtan 1 ile 9 arası gösteriliyor
 1. #1

  Üyelik Tarihi
  05 Kasım 2008
  Şehir
  AksaraY
  Yaş
  28
  Mesajlar
  103
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  TÜRKİYE TARIMININ ÇÖKERTİLMESİ



  TÜRKİYE TARIMININ ÇÖKERTİLMESİ



  Dr.İdil Konyalı




  Türkiye ekonomisininin 1980 ' lere kadar itici gücü tarım sektörü

  olmuştur.Türkiye ihracatının 1923 ' lerden itibaren elli yıl boyunca

  neredeyse tamamı tarım ürünlerinden ibaretti. Özellikle

  pamuk,tütün,fındık,üzüm,incir gibi Bu ürünler ihracatın %90 ' ını

  sağlıyordu .Bu ürünlerin satışı ile Türkiye ekonomisi finanse

  edilebilmiş. Yollar,fabrikalar,barajlar her türlü yatırım

  yapılabilmiş ve devlet çarkı döndürülebilmiştir.



  1950 ' lerden itibaren batılı uzmanların Türkiye için hazırladığı

  raporlarda yatırımların ağır sanayii,makine sanayii,yüksek

  teknolojiler yerine tarım ve tarıma dayalı hafif sanayilere ağırlık verilmesi

  ısrarlı ve sürekli şekilde tavsiye edilmiştir.



  İkinci Dünya Savaşı bitmiş Avrupa yanmış yıkılmıştı. Avrupa'da tarım

  ürünleri alanında büyük bir açık vardı.

  Avrupa tarım ve hayvancılığa yapılan yatırımlarla ancak 1970 lerde

  Kendi kendine yeter hale gelmiş daha sonra

  pek çok üründe ihracatçı durumuna gelmiştir. Amerika gelişen Avrupa

  üretimi karşısında giderek artan stoklarla karşı karşıya kalmış. Bu

  stokların nereye satılacağı bir mesele olarak ortaya çıkmıştır.



  Avrupa ve Amerika ' nın gelişen teknolojilerin de etkisiyle artan

  stoklarının eritilmesi için yeni pazarların oluşturulması için

  Arjantin,,Brezilya,Meksika,Türkiye ve benzeri ülkelerin tarım ve

  hayvancılık sektörlerinin çökertilmesi ve bu ülkelere ihracat yolunun

  açılması için gayet ince ,rafine edilmiş neo-liberal -küreselleşmeci

  programlar hazırlanarak uygulamaya konmuştur.



  Yeniden yapılanma, istikrar paketleri,yapısal uyum programları,,tarım

  reformu vb isimler altında ki bu programlar üzerinde

  düşünülmeden,arka planı bilinmeden,okunduğunda asıl maksadını gizleyen tuzaklarla

  dolu olduğu halde masum metinler gibi görünür .İMF,Dünya Bankası,Dünya

  Ticaret Örgütü, GATT(tarifeler ve ticaret genel anlaşması) uygulandığı

  Ülkelerde tarım ve bütün ekonomiyi imha projeleridir.



  1980 ' lerden sonra Türkiye ve benzeri ülkelerden isteyip uygulattığı programın ana başlıklarını şöyle sıralayabiliriz :



  - Destekleme alımlarını daraltmak



  - Girdi sübvansiyonlarını düşürmek



  - Liberal politikalarla dış ticareti-ithalatı özendirmek



  - Destekleme alımları yapan kurumları ve tarım kit ' lerini özelleştirmek,ortadan kaldırmak



  - Taban fiyat uygulamalarını ortadan kaldırmak



  - Tarım kredi faizlerini yükseltmek



  Gelişmiş ülkelerin sanayii ve hizmet sektörlerinin aşırı gelişmiş

  Olması dolayısıyla tarımda geçinen nüfus oranı çok düşüktür. Bu ülkeler

  tarımda ileri teknoloji kullanmaktadır. Toprak toplulaştırmasını

  tamamlamış,birim alanda yüksek verim elde etmeleri,çiftçiye doğrudan mali destek

  yapacak güçte olmaları ile fiyatları az gelişmiş ülkelere göre daha düşüktür..

  Ayrıca bu ülkelerde tarım girdileri (mazot,tohum fide,ilaç,gübre vs.)

  çok ucuzdurlar . Amerikan köylüsü 1 lt mazotu 250.000 liraya alırken Türk

  köylüsü 1.250.000 liraya almaktadır. Amerika'da elektrik 1,5-2 cent

  Türkiye'de 8-9 centtir. Ayrıca ihracat primleri ,vergi iadeleri ve

  pek çok örtülü açık ihracat destek uygulamaları vardır .Bu şartlar

  altında ithalatın serbest bırakılması ile ucuz fiyatlarla ürünler az gelişmiş

  ülkelerin iç pazarlarını işgal etmektedirler. Nasılsa ucuz alıyoruz

  diye IMF,DB,DTÖ gibi kurumların zorlaması ile hem ithalatın yolu açılmakta

  hem de uygulanan bu politikalarla tarım sektörü çökertilmektedir. Düşük

  fiyatlarla yapılan dış alımlarla yine IMF ve Dünya Bankası ' nın yüksek faizli

  kredileri ile karşılanmaktadır. Öte yandan tarlalar boş kalmakta köylü

  açlığa mahkum edilmekte,toprak fiyatları sudan ucuz hale

  gelmektedir.1989 ' da Türkiye mercimek ihracatında üçüncü sırada iken bugün dünyanın

  dördüncü ithalatçısı olmuştur.



  Dünya Ticaret Örgütü, DB ve IMF ile beraber dünya tekellerinin yani

  mali oligarşinin önündeki bütün engelleri kaldırıp bütün dünyayı tam bir

  sömürge haline getiren kuralları koymaktadır. Ulus devletler bu

  kuralları kabul etmezse baskı,ambargo,şantaj,terörist faaliyetlerle karşı karşıya

  kalmaktadırlar.



  DTÖ nün hedefleri milli pazarların dışa açılması,milli tekellerin

  yıkılması,gümrüklerin indirilmesi ,sermayenin ve her türlü mal ve

  hizmetin serbest ve sınırsız dolaşımı demek olan küreselleşmenin

  gerçekleşmesidir.



  Türkiye ' nin Avrupa Birliği macerası yapılan Gümrük Birliği anlaşması

  Ve kabul edilen uyum yasaları ekonomik bakımdan aleyhimize sonuçlar

  vermiştir. Türkiye ekonomisi tahrip olurken tarım ve sanayii çöküşe

  sürüklenmektedir. AB işbirlikçileri dışında milli düşünen herkesin

  kabul ettiği gibi GB anlaşması ile sekiz yılda AB 'paranın,malların,hizmetlerin,iş gücünün

  serbestçe dolaşımını'amaçladığı halde Türkiye'ye iş gücünün Avrupa'da serbest

  dolaşımını engellemiştir. Türkiye' de iş gücünün serbest dolaşımından

  vazgeçmiştir.6 Mart 1995 tarihli Gümrük Birliği Anlaşması ile Türkiye tarım,sanayii,hizmet

  sektörlerindeki ithalatın önündeki bütün engel ve kısıtlamaları

  kaldırmıştır. Canlı hayvan,et ve et ürünleri,süt

  ürünleri,sebze,meyve,un,irmik,şeker ve şekerleme,hazır

  yiyecek,tütün,pamuk ve birçok üründe gümrük vergileri sembolik

  seviyelere indirilmiştir.













  Görülmektedir ki Avrupa Birliği ile Dünya Bankası,IMF,Dünya Ticaret

  Örgütü'nün birbirinden farklılıkları olmadığı çıkarılan uyum

  yasaları,iktisadi ve siyasi kriterler ve uygulamaları ile

  anlaşılmaktadır.. IMF ve DB gibi Avrupa Birliği de yerli sanayii ve

  tarımı destekleyici ve koruyucu uygulamaların kaldırılması,kamu

  tekellerinin yıkılması,yabancı sermaye için her çeşit kısıtlamanın

  kaldırılmasını amaçlamakta ve gerçekleştirmektedir. AB bunu gümrük

  birliği ile yaparken Amerika Dünya Bankası, İMF,DTÖ ile yapmaktadır..

  AB veya ABD birbirlerinin alternatifi değildir. İkisi de bin yıldır

  devam eden Haçlı Seferlerinin devamı olarak Türk milletinin ve Türk

  devletinin Anadolu topraklarından yok edilmesini hedeflemektedirler.



  24 Ocak Kararları ile başlayıp 12 Eylül Darbesi ve ANAP iktidarı ile

  devam eden Türk Devletinin tasfiyesi için hukuki zemin ve alt yapı

  çalışmaları süratle tamamlanmış. Türkiye ' nin her alanda

  liberalizasyonu ,ekonominin dış etkilere açık hale getirilmesi ,milli

  devlet ve ekonominin çökertilmesi plan ve programları uygulamaya

  sokulmuştur.Bu dönemde uygulanan programlar 1978 de Tokyo da yapılan

  Dünya Ticaret Örgütü toplantısında alınan kararlardır. İşte meşhur

  'Özal reformları' diye yere göğe sığdırılamayan uygulamalar bu toplantılarda

  alınan kararların noktası noktasına hayata geçirilmeleridir.



  Et Balık Kurumu,Süt Endüstrisi Kurumu,Yem Sanayii ve birçok tarımı

  destekleyen,köylünün sömürülmesini önleyen tarım kit ' leri özelleştirme

  adı altında eşe dosta peşkeş çekilerek yok edilmişlerdir. Yine bu dönem

  sigara tekeli kaldırılmış,yabancı sigara tekellerine iç piyasa

  açılmış. Tekel yatırımları durdurulmuş,üretim ve kalite kasıtlı olarak

  düşürülmüştür .Çay üretimi özel firmalara açılmıştır,Bu tarım kit ' leri

  önce özel bankalara yüksek faizlerle borçlandırılmış, partizanlar

  tarafından soyulmuş sonra da zarar ediyorlar denilerek satılıp

  kapatılmışlardır. Bütün bu uygulamalar Dünya Bankası istekleri ve

  daha sonra İMF ye verilen niyet mektuplarında verilen talimatlara göre

  yapılmıştır. Özal 1984 yılında G-7 ve uluslararası şirketlerin

  istekleri doğrultusunda çay tekelini kaldırmış ,sonraki hükümetler de İMF ye

  verdikleri niyet mektuplarında Çay-kur'u 2003 yılında

  özelleştireceklerini taahhüt etmişlerdir.



  2001 de yaratılan ekonomik kriz sonrası Türkiye İMF ye tam teslim

  edilerek Kemal Derviş'in Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ile on beş

  milyar dolar kredi karşılığı çıkarılan on beş kanunla tarıma son darbe

  indirilmiştir. Geldiğimiz noktada 1980 den başlayıp günümüzde devam

  eden emperyalist programla geldiğimiz yer neresidir?

  İşsizlik,üretimsizlik,gıda maddelerinde pahalılık,yetersiz beslenme ile zekaları yeterince

  gelişmeyen çocuklar şehirlerde patlayan nüfus artışı,kapkaççılıklar,sokak

  çocukları sayısında büyük artış. Nihayet tarım ürünlerinde kendi kendine yeten

  dünyanın yedi ülkesinden biri olan Türkiye ' nin tarım ürünleri

  ithalatçısı bir ülke konumuna gelmesi. Artık ülkemiz her yıl 500 000 ton

  pamuk,1.200.000 ton mısır,300.000 ton pirinç ,500.000 ton

  ayçiçeği ,1400.000 ton soya fasulyesi başta olmak üzere bütün tarım

  ürünleri dışalımı her geçen gün artmaktadır.



  Uzun yıllar dünyanın en önemli pamuk ihracatçılarından olan ülkemiz

  Bugün yılda 550-600 milyon dolarlık pamuk ithal etmektedir. Daha yirmi yıl

  öncesi ihracatının %15 ini pamuk satarak karşılayan Türkiye bugün

  yılda 500.000 ton pamuk ithal etmektedir. Türkiye bugün pamuk ithalatının %

  40 ' ını Amerika' dan, %20 sini Yunanistan'dan geri kalanını ise Suriye,

  Paraguay, Güney Afrika, Çad ve Afganistan'dan yapmaktadır. Bu trajik

  gelişme kendiliğinden olmamıştır. Amerika tarım sektörünü her yıl 30

  milyar dolar desteklerken,köylüsüne %0,25 faizli krediler verirken

  Türkiye yukardan beri anlattığımız İMF ve Dünya Bankası programları

  İle tarımını yok etmektedir. Keza Avrupa Birliği de kendi köylüsüne yılda

  45 milyar Euro yardım etmektedir. Türk köylüsü bu gün bankalardan normal

  ticari faiz üzerinden kredi kullanmaktadır. Doğrudan gelir desteği

  adı altında dönüm başına 15 milyon lira para verilerek ister ek ister

  ekme denmektedir.



  Öte yandan Amerikan bankaları Dünya Bankasının klavuzluğunda iplik

  fabrikalarına Amerikan pamuğu almaları için düşük faizli uzun vadeli

  krediler açarak yerli pamuk üretimini engellemeye başlamışlardır.

  Zaten Türk köylüsü Avrupalı ve Amerikalı çiftçiye göre mazot,ilaç,tohum ve

  diğer girdileri %300-400 pahalıya kullanmaktadır. Bu gidişle yerli

  pamuk üretimi tarihe karışabilir.



  Pamukta olanlar diğer ürünlerde de olmaktadır. Tütün üretimimizin

  üzerinde oynanan oyunlar bir başka faciadır. Türkiye on yıllardır

  tütün ihracatında ilk beş sıradadır. Türkiye bu ihracatından 450.000 milyon

  dolar gelir sağlamaktayken Özal sigara üretiminde tekeli kaldırarak

  yabancı sigara tekellerine iç piyasayı açtı. Türkiye tütün ithal eder

  duruma düştü. Tekel sigara fabrikalarına 1986 dan beri hiçbir yatırım

  yapılmadı. Kalitesiz üretim için her türlü sabotaj yapıldı. Yabancı

  sigara tekellerinin iç tüketimde %60 a varan bir pazar payı elde

  etmeleri sağlandı. Tütün üretimine kotalar konarak 1999 da 251.000 ton olan

  üretim 2000 yılında 208.000 tona 2002 yılında ise 120.000 tona düşürülmüştür..

  Amerika'dan ve Nijerya'dan virjinya tipi tütün ithal edilirken

  Yunanistan ' dan da Türk tipi tütün ithal edilmektedir. Zaten zor durumdaki Türk

  tütüncülüğüne son darbe Amerika'da hazırlanıp gelen Kemal Derviş'in

  kabul ettirdiği tütün yasası olmuştur. Devlet artık tütün almayacaktır,

  üretici tüccarın insafına terkedilmiştir. Türk tütünü en kıraç ve verimsiz

  topraklarda yetişmektedir Bu topraklarda başka bir ürün

  yetişmemektedir. Tütün üretimi küçük arazi parçalarında aile tarımı olarak yapılmaktadır.

  Babalar,çocuklar ve torunlar 14 ay çalışarak ürün elde

  edilebilmektedir.14 aylık çabanın sonunda asgari ücret seviyesinde

  bir gelir sağlanmaktadır..500.000 civarında aile aşağı yukarı 2.500.000

  nüfus,tekel fabrikalarında çalışan otuz bin işçi işsizler ordusuna

  ilave edilmektedir. 2001 yılında Türkiye'de 8 katrilyonluk sigara satışı

  yapılmış.Satış fiyatının %70 inin vergi ve çeşitli fonlar olduğu

  düşünüldüğünde sigaradan devlet gelirinin5.6 katrilyon (4 milyar

  dolar) olduğu anlaşılır. Ayrıca 2.5 milyon kişiye ekmek kapısı olmasını da

  düşünürsek böyle bir gelirden devlet nasıl vazgeçer. Türkiye en son

  Amerika'dan 1 milyar hibe veya 8.5 milyar dolar borç karşılığı dış

  politikasına ipotek koydurup Amerika'ya destek olmayı kabul

  etmiştir . Bu kredi Türkiye Kuzey Irak'a kendi başına girdiği takdirde



  durdurulacaktır. Yani Türkiye bu krediyi almak için Kuzey Irak'ta ki

  politikalarından vazgeçmiş olmaktadır.













  Fındık,üzüm,incir,şeker pancarı ve diğer ürünler de de aynı oyunlar

  oynanmakta köylü ve üretim bitirilmektedir .En son fındıkta oynanan

  oyununun başak aktörünün Tayyip ' in danışmanlarından Cüneyt Zapsu

  olması dolayısıyla basında geniş yer almıştır. Dünya üretiminin çok düşük

  olduğu bir yılda ucuz fiyatlarla üreticinin malı alınmak ıstenmektedir.



  Pancarda da aynı oyunlar oynanmaktadır. Bir yanda pancar ekimi

  Engellenip şeker fabrikaları kapatılırken öte yandan Amerika'dan ithal mısır

  getirilerek nişasta bazlı şeker üretimi artırılmaya çalışılmaktadır.

  Pancar üreticileri gazetelere verdikleri tam sayfa ilanlarla bu

  İhaneti halka duyurmaktadırlar. Avrupa ve Amerika'da nişasta bazlı şeker

  üretim kotası %2 iken Türkiye'de önce %10a şimdi de %15e

  çıkarılmaktadır.500.000 ton şeker fazlamız varken şeker fabrikaları kapatılırken bu kararın memlekete ne faydası vardır. Türkiye'de beş büyük nişasta üreticisi

  vardır. Birisi Cargill ' in yasalara aykırı ve İznik gölü'nü

  kirletecek fabrikası diğeri yine Cargill ve meşhur ÜLKER 'in ortak olduğu Pendik

  Nişasta 'dır. Tayyip Erdoğan ' ın yıllardır Ülker ürünlerini Üsküdar

  dağıtıcısı ve oğlunun da KolaTurka dağıtıcısı olduğunu ;Maliye Bakanı

  Unakıtan ' ın Ülker ' in muhasebecisi ve oğlunun da mısır ithalatı yapan

  şirketi olduğunu hatırlarsak iş anlaşılır. Bir yanda sekiz milyon

  üretici ,otuz şeker fabrikasında otuz bin işçi ve on binlerce

  kamyoncu esnafı diğer yanda uluslar üstü bir şirket olan Cargill ve müslüman

  (!) mukaddesatçıI(!) Ülker. Sekiz milyon insanın ekmeğine göz dikerek

  Amerika ' dan mısır getirip şeker yapacaklar.



  1980lerden beri devam eden Dünya Bankası,İMF Gümrük Birliği

  politikaları ile Türk tarımı yok edilmektedir .Bu gün ülkemiz yılda 14-15 milyar

  dolar tarım ürününü dışardan almaktadır.Önümüzdeki beş yılda bu miktarın

  yirmi milyar doları geçebileceğini tahmin etmekteyiz .Amerika Türkiye' borç

  vermezse veya Avrupa ve Amerika tarım ürünleri fiyatlarını

  yükseltirlerse Türk halkı Somali veya Arjantin örneğinde olduğu gibi aç mı

  kalacaktır?



  Tarım sektörünün tasfiyesiyle nüfusunun %70i doğrudan ve dolaylı

  olarak tarımdan geçinen bu ülkede insanların nasıl yaşayabileceği hiç

  hesaplanmamaktadır. Tarımla uğraşan nüfusun gelişmiş ülkelerde olduğu

  gibi %10 ' lara indirileceğinden söz edilmektedir. Peki bu iş nasıl

  olacaktır. Mevcut sanayimiz tasfiye edilirken,fabrikalar kapatılırken

  bu insanları nerede istihdam edeceksiniz.1980lerden beri ülkemizde ciddi

  bir sanayii yatırımı yapılmamıştır Yapmaya kalksanız bile bunu bu gün

  nasıl finanse edeceksiniz. Bir kişinin sanayide iş bulabilmesi için 50.000

  dolarlık yatırıma ihtiyaç vardır.



  Bütün cumhuriyet tarihi boyunca devlet çarkının dönmesi tarım

  Ürünleri fiyatlarının düşük tutulması sonucu artı değerin devlete ve özel

  kesime transferi sayesinde olmuştur. Alt yapı ,sağlık,enerji,bankacılık

  kitler, kamu ve özel sektör yatırımları bu memlekette ne yapılmışsa tarımdan

  elde edilen kaynaklarla sağlanmıştır. Ekonominin itici gücü seksen yıl

  boyunca hep tarım olmuştur. 1980lerden beri uygulanan neo-liberal monetarist

  politikalar sonucu ülkemiz faiz sarmalına sokulmuştur .Bu gün iç borç

  177 katrilyon liraya bunun faizi ise 85 katrilyon liraya çıkmıştır.85

  katrilyon liranın % 90 ı 2000 tefeciye ödenirken kırk milyonu aşkın

  köylü nüfusuna verilen 1-2 katrilyonluk destek kaldırılmaya

  çalışılmaktadır. Atatürk'ün 'köylü efendimizdir' sözü boş bir laf değildir.



  Tarımın gelir getirmemesi hatta bazı seneler yapılan masrafın bile

  Geri alınamaması şehirlere göçü artırmakta tarım arazileri ekilememektedir.

  Köylü geçinememekte, Ziraat Bankası ve kooperatiflere borcunu

  ödeyememekte traktör ve tarlasına haciz gelmektedir. Bunun sonucu

  olarak tarım arazisi fiyatları tarımdaki çöküşe bağlı olarak ucuzlamaktadır.

  İşte bu ortamda yapılan ve yapılacak kanun değişiklikleri çok önem

  kazanmaktadır. AB ne uyum yasaları içinde olan 'yabancılara toprak

  edindirme' 57,58 ve 59cu hükümetler zamanında kabul edilen Kamu İhale

  Kanunu,Endüstri Bölgeleri Kanunu,Yabancıların Çalışma İzinleri

  Hakkında Kanun, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu gibi kanunlarla

  sağlanmaktadır .Ayrıca 1934 tarihli Tapu Kanunundaki 35. Madde

  değiştirilerek yabancıların 300 dönüme kadar toprak almaları

  sağlanmış.300 DÖNÜMÜN ÜSTÜ İÇİN Bakanlar Kurulu kararına

  bağlanmıştır .Böylelikle Türkiye topraklarının süratle yabancıların

  eline geçmesinin önündeki milli hukukun koyduğu bütün engeller kaldırılmaktadır.



  Devlet bütçe açıklarını kapamak,faiz ödemelerini yapmak için

  Topraklarını satacak. Köylü ekemediği biçemediği,geçinemediği için topraklarını elden

  çıkaracak .Bu paralar faiz ödemesi ,tarım ürünleri ,içki , lüks ve

  tüketim maddeleri dış alımı için yine dışarıya gidecektir. Devletin

  ve milletin topraklarının kaybedilmesi yanımıza kar kalacaktır.



  Bu senaryo gerçekleşirken Ziraat Bankası'da Citibank , HSCB veya

  Bunlara bağlı bir bankaya satılarak borçlu, hacizli, ipotekli köylünün

  toprakları da otomatik olarak uluslar üstü tekellerin eline geçecektir.

  İnsanımız iş bulabilirse kendi toprağında 1dolar yevmiye ile köle olacaktır .Orta

  ve Güney Amerika Afrika halkları gibi.Tabii bu gidiş

  engellenmezse .Değişimci, dönüşümcü, küreselleşmeci, neo -liberal

  hainler durdurulmazsa... Bu bir komplo teorisi değildir. Aynen Osmanlı

  devleti ' nde yaşanmıştır. 1867 de bugün olduğu gibi 'yabancılara

  toprak-mülk edindirme yasası' çıkarıldı .Bu yasa sonucunda başta ege bölgesi

  olmak üzere sadece İngilizler 2.8 milyon dönüm toprak aldılar .Buna

  Rum,Ermeni,Yahudilerin eline geçen topraklar da ilave edilirse 5-6

  Milyon dönüm toprak Türk köylüsünün elinden alınmış olmaktadır. Toprağı

  olmayan bir toplumun hiç bir hakkının olmayacağı açıktır. Mehmet Akif'in

  dediği gibi 'Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi tarih' Aynı felaketleri

  yaşamamak için bütün millicilerin bu emperyalist saldırıya karşı tek

  vücut olarak savaşmaları gerekmektedir...









  KAYNAKÇA



  1-Bolluk içinde Yoksulluk, çeviren A. Başer Kafaoğlu ,Kaynak yayınları 2001



  2-Tarladan sofraya tarım,Abdullah Aysu, Su Yayınları 2002



  3-Ziraat Odaları Birliği basın bültenleri ve web sayfaları



  4-Yabancılar Toprak Ediniyor,Turgay Tüfekçioğlu, Orkun Dergisi,Eylül 2003

 2. #2

  Üyelik Tarihi
  08 Ocak 2009
  Yaş
  32
  Mesajlar
  409
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: TÜRKİYE TARIMININ ÇÖKERTİLMESİ



  mutlaka okunmalı,güzel paylaşım.

 3. #3
  bartu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  06 Mart 2010
  Şehir
  Kırklareli-Lüleburgaz
  Yaş
  38
  Mesajlar
  4,551
  Adı geçen
  3 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: TÜRKİYE TARIMININ ÇÖKERTİLMESİ



  dikkatlice okunması gereken bir konu.

 4. #4

  Üyelik Tarihi
  01 Haziran 2010
  Şehir
  Sivas
  Yaş
  36
  Mesajlar
  2,628
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: TÜRKİYE TARIMININ ÇÖKERTİLMESİ



  Uzun yillar zemin hazirlandi ve AKP hükümetinin son darbeleriylede durum ortada zaten. Allah sonumuzu hayr-etsin. Eksen bi türlü ekmesen bi türlü. Insallah tez zamanda bunlardan kurtuluruzda bunlarin yaptiklariyla kaliriz. Bi dönem daha Hükümette RTE yi düsünemiyorum...

 5. #5

  Üyelik Tarihi
  11 Mart 2008
  Şehir
  Kırklareli
  Yaş
  21
  Mesajlar
  3,742
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: TÜRKİYE TARIMININ ÇÖKERTİLMESİ



  Allah çiftçinin yardımcısı olsun

 6. #6
  Ağır Abi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  28 Aralık 2007
  Şehir
  Isparta
  Yaş
  29
  Mesajlar
  22,633
  Adı geçen
  6 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: TÜRKİYE TARIMININ ÇÖKERTİLMESİ



  [size=12pt]Sitemiz kuralları gereğince forumda siyaset konuşmak yasaktır lütfen dikkatli olalım [/size]
  Konuyu kilitlemek zorunda bırakmayın

 7. #7

  Üyelik Tarihi
  26 Ekim 2008
  Şehir
  Isparta
  Yaş
  50
  Mesajlar
  1,830
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: TÜRKİYE TARIMININ ÇÖKERTİLMESİ



  Benim defalarca kahve sohbetlerinde arkadaşlarla konuştuğum konuların detayı, MİLLİ EKONOMİNİN TEMELİ ZİRAAT tir KEMAL ATATÜRK

 8. #8

  Üyelik Tarihi
  01 Haziran 2010
  Şehir
  Sivas
  Yaş
  36
  Mesajlar
  2,628
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: TÜRKİYE TARIMININ ÇÖKERTİLMESİ



  Alıntı Ağır abi link=topic=37803.msg321813#msg321813 date=1294432273 Nickli Üyeden Alıntı
  [size=12pt]Sitemiz kuralları gereğince forumda siyaset konuşmak yasaktır lütfen dikkatli olalım [/size]
  Konuyu kilitlemek zorunda bırakmayın
  Sayin Muhtar, bu ülkenin en büyük kaybi insanlarin siyaset konusmamasi, susturulmasi ve siyasetin meclisin disina cikarilmamasidir. Madem kural bu konusmayiz ama bence biraz daha esnek olmalisin...

 9. #9

  Üyelik Tarihi
  07 Ağustos 2010
  Mesajlar
  10
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: TÜRKİYE TARIMININ ÇÖKERTİLMESİ



  Benim yengem Amerikalı yazın tatile geldiklerinde migorsa gittik fiyatlara bir baktı bu ne dedi siz herhalde çok zenginsiniz neden dedim,bizde 4 tam piliç 3 dolar burda 1 piliç 8 tl,bizde bir litre süt 30 cent sizde 1,5 tl,1 kg et 5/6 dolar bizde 25 tl yaz yaz bitmez,eletrik,su,benzin,elektronik hatta dayım diyor ki eğer bir çiftlik kuracaksan şehir dışında arazi fiyatlarıda çok uygun burdaki gibi değil diyor.Geçen gün pamuk kazak aldım 79 tl kaç gr diye tarttım 600 gr yani bana 600 gr pamuğu 79 tl ye sattılar ben böyle zenginlik görmedim.Önceki yıl tarlamıza biçer girmedi çünki biçme parasını mahsul karşılamıyor.Tarlayı sulayalım diyoruz ruhsat verilmiyor.Peki orta anadoluya su taşıma projesi neden yapılmaz milyonlarca m3 suyumuz denizlere dökülürken orta anadolu kuraklıktan yanıyor.Nedeni çok basit bizim suyumuz bizim değil yazın İstanbul,da dünya su forumu yapıldı öyle anlatıldı ki bakın dünya su forumu bizde yapılıyor biz çok gelişmiş ülke olduk.Peki forumun ana konusu neydi Türkiye sularının bir kısmının kullanımı yabancı konsorsiyuma devredilecek yani bizim suyumuzu başkaları yönetecek peki bu durumda bize bırakınız tarla sulamayı içecek su verirler mi?
  Ben artık ülkemizin bu gidişe bir dur demesini umut ediyorum.

+ Konuya Cevap Yaz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 1
  Son Mesaj : 24.Ekim.2013, 18:06
 2. TÜRKİYE NİN FENDT'İ
  Konu Sahibi YALNIZTÜRK_TR Forum Videolar (Çekimler)
  Cevap: 16
  Son Mesaj : 17.Mayıs.2013, 22:22
 3. TÜRKİYE'de BİR İLK ( RTC TARIM )
  Konu Sahibi ertac sahın Forum Videolar (Çekimler)
  Cevap: 38
  Son Mesaj : 20.Ekim.2011, 23:50
 4. ARION TÜRKİYE'DE
  Konu Sahibi silivrilimeriç Forum Fotoğraflar (Çekimler)
  Cevap: 27
  Son Mesaj : 18.Nisan.2011, 18:54
 5. TÜRK TARIMININ GELECEĞİ
  Konu Sahibi civaş Forum Çiftçi Muhabbetleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Eylül.2009, 19:51

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status