İl Merkezleri ve İlçelerde 15 Şubat – 30 Nisan Tarihleri Arasında İlkbahar Dönemi Şap Aşılama Kampanyası Başlıyor.


İl Tarım Müdürlüklerine bağlı Hayvan Sağlığı Şubelerinde, 2011 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamında il merkezleri ve ilçelerde 15 Şubat – 30 Nisan tarihleri arasında ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyası başlıyor. Kampanyada 2 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlar aşılanacak.

Halk arasında ' dabak ' olarak da bilinen şap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı, viral bir hastalık olduğu belirtiliyor. Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık; süt veriminde yüzde 15, et veriminde yüzde 10 verim kaybına neden oluyor. Özellikle buzağı ve kuzular hastalığa son derece duyarlı, yüzde 80 ' lere varan oranlarda ölümlere yol açabiliyor.

Hastalıktan korunmak, yılda en az 2 defa (altı ay aralıklarla ilkbahar ve sonbaharda) aşılanması ile mümkün. Ayrıca hayvancılık işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon gibi önlemlerin alınması gerekiyor. Dışarıdan yeni satın alınan hayvanlara şap aşısının yapılıp yapılmadığına dikkat edilmeli.

5996 sayılı Veteriner hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4. maddesi gereğince yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu tutuluyor. Aksine hareket edenlere hakkında 5 bin 385 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca aşı uygulanmamış hayvanlara veteriner sağlık raporu düzenlenmeyeceği için il ve ilçe dışına sevkleri yapılamayacak, bu hayvanlar hayvancılık teşvik ve desteklerinden faydalanamayacak.

Aşılama kampanyası il merkezlerinde Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüklerince, ilçelerde ise Tarım İlçe Müdürlükleri tarafından yürütülecek. Aşı uygulaması ile birlikte işletmeler de güncellenecek ve işletmedeki her hayvanın pasaportu basılarak işletme sahibine teslim edilecek. Bundan sonra bütün sevk ve alım satım işlemlerinde hayvan sahibi hayvanın pasaportunu da ibraz edecek, pasaport olmadan işlem yapılmayacak. Bu yüzden yetiştiricilerin kampanya döneminde mutlaka aşı ve işletme güncellemelerini yaptırmaları gerekiyor.

Üreticiler daha ayrıntılı bilgi almak için il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurabilecek.