tunca aldım
ilaçsız tunca (cosmoz) 380 tl ilaçlı tunca (cosmoz) 410 tl
ilaçsız tunca 360 tl ilaçlı tunca 390 tl