ŞAP AŞISI OLMAYAN HAYVANLAR KOMBİNALARA SEVK EDİLEBİLECEK.
2011/6 Sayılı TKB Genelgesine göre Mezbahalara sevk edilecek hayvanlardan
Şap Hastalığı ile ilgili herhangi bir kıstas aranmayacak.


Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve
Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi
...
24/02/2011 * 008114
GENELGE NO /2011- 06


I- HAYVAN SEVKLERİNDE AŞILAMA İLE İLGİLİ HUSUSLAR
1.3. Sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların
mezbaha/kombinaya sevkinde, ŞAP AŞISI ARANMAYACAK OLUP, hayvan sahibi/firma
tarafından ilgili mezbaha/kombinada kesileceğine dair onaylı belgenin(faks)
ibraz edilmesinden sonra veteriner sağlık raporu düzenlenecektir