Tütün üretiminden vazgeçip, alternatif ürün yetiştirenlere 2011 yılı için dekar başına 120 TL destek ödemesi yapılacak. ANKARA (ANKA) - Tütün üretiminden vazgeçip, alternatif ürün yetiştirenlere 2011 yılı için dekar başına 120 TL destek ödemesi yapılacak.

ANKARA) - Tütün üretiminden vazgeçip, alternatif ürün yetiştirenlere 2011 yılı için dekar başına 120 TL destek ödemesi yapılacak.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ' nın Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete ' de yayımlandı. Buna göre Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından 2011 yılı için dekar başına ödeme tutarı 120 TL olarak tespit edildi. Tütüne alternatif olarak ekilen ürün ile ilgili Bakanlıkça destekleme uygulaması varsa, ilgili mevzuatı çerçevesinde üreticiler tarafından ayrıca başvuru yapılacak. İl ve İlçe Tütün Komisyonları, 2008 ürün yılında tütün üretim ve alım-satım sözleşmesiyle belirlenen kota miktarını ve il ortalama verimini Çiftçi Kayıt Sistemi ' ne girerek arazi büyüklüklerini ve her üreticiye verilecek ödeme tutarını belirleyecek. İl Tütün Komisyonları, ödemeye esas yapacakları incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben ÇKS ' den aldıkları ve onayladıkları İlçe Detayında İcmali (İcmal-3) ve İl Tütün Komisyon Kararlarını TÜGEM ' e gönderecek. Bakanlık, ödemeye esas icmal listelerindeki toplam ödeme miktarlarını elektronik ortamda bankaya gönderecek. Gerekli kaynağın banka şubelerine aktarılmasından sonra ödemeler yapılacak