Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelerde, teklifin maddelerine geçilmesinin ardından, komisyon ve hükümetin yerini almaması üzerine, gündemdeki Çiftçi Mallarının Korunmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ' nin görüşmelerine geçildi.

Teklifin tümü üzerinde CHP Grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Vahap Seçer, üzerinde değişiklik yapılan kanunun 1941 yılına ait olduğunu, uygulanabilirliğinin kalmadığını, bu nedenle teklifin yerinde olduğunu söyledi. Seçer, CHP grubu olarak teklifi destekleyeceklerini belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da teklifi doğru bulduklarını, çiftçilerin de bu yönde taleplerinin olduğunu ifade etti. Mevcut durumda çiftçinin zaten zor durumda olduğunu kaydeden Vural, ' ' Bunun yanında bir de koruma kurullarına paralarını ödeyemedikleri için hacizle, icrayla karşı karşıya kalıyordu. Bir çiftçi kendi tarlasının korunması için gerekli ücreti bile ödeyemeyecek duruma düşmüşse, durum vahim demektir ' ' diye konuştu.

Yapılan oylamada teklif kabul edilerek yasalaştı.

- ' ' ÖZEL BEKÇİ TUTABİLECEKLER ' ' -

Yasayla, tarım arazilerinde özel koruma için arazi büyüklüğü sınırlaması kaldırıldı. Buna göre, 100 hektardan küçük araziler için de özel bekçi tutulabilecek.

Bu arazileri işletenler de özel bekçi tutmaları durumunda, genel koruma için para vermeyecekler, ancak koruma sandığından tazminat alamayacaklar.

Çiftçilerin, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığına olan borçlarından dolayı açılan dava ya da başlatılan icra takibi, yasa yürürlüğe girdikten sonra sonlandırılacak. Ancak çiftçiler, söz konusu başkanlıklara başvurarak, borçlarını iki eşit taksit halinde ödeyecek.

Teklifin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, saat 14.00 ' te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

AA