AVRUPA BİRLİĞİ ÇIKIŞLI BAZI İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in eki Ek-2’de yer alan ve aşağıdaki tabloda tarife kontenjanı kod numarası belirtilen tarife kontenjanlarına ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.Tarife Kontenjanı Kod No
G.T.İ.P.
Madde İsmi
Tarife Kontenjanı Dönemi
Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı
Tahsisat Yapılacak Firma Türü
Tahsisat Yöntemi
Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

İTÜ04
1901.10
Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş)
01.01-31.12
10 Ton
Ü,T,İ
EOTY


İTÜ05
1901.20
19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçi mamullerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar
01.01-31.12
6 Ton
Ü,T,İ
EOTY


İTÜ06
1901.90 (1901.90.91.00.00 hariç)
Diğerleri
01.01-31.12
10 Ton
Ü,T,İ
EOTY


İTÜ07
19.02 (1902.20.10.00.00, 1902.20.30 hariç)
Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)
01.01-31.12
20 Ton
Ü,T,İ
EOTY


İTÜ08
1904.10
Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri
01.01-31.12
10 Ton
Ü,T,İ
EOTY


İTÜ09
1904.20
Kavrulmamış hububat flokonlarından veya kavrulmamış hububat flokonları ile kavrulmuş hububat flokonları yada kabartılmış hububat karışımlarından elde edilen hazır gıdalar
01.01-31.12
10 Ton
Ü,T,İ
EOTY


İTÜ10
1904.90
Diğerleri
01.01-31.12
6 Ton
Ü,T,İ
EOTY


İTÜ11
1905.31
Tatlı bisküviler
01.01-31.12
10 Ton
Ü,T,İ
EOTY


İTÜ12
1905.32
Waffle ve gofretler
01.01-31.12
10 Ton
Ü,T,İ
EOTY


İTÜ13
1905.40
Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller
01.01-31.12
6 Ton
Ü,T,İ
EOTY


İTÜ14
1905.90
Diğerleri
01.01-31.12
7,5 Ton
Ü,T,İ
EOTY


İTÜ15
2106.10.80
Diğerleri
01.01-31.12
10 Ton
Ü,T,İ
EOTY


2106.90.98
Diğerleri
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı ' nın bağlı olduğu Bakan yürütür.