İl Tarım Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, tarımsal üretimde birim alanda daha fazla ve kaliteli verim almak amacıyla gerek üretim tekniklerinde, gerekse makinalı tarımda tarımsal maliyetlerin önemli derecede hız kazandığı belirti lerek şöyle denildi.

“Verim artışının sürdürülebilirliği yanacak doğaya zarar vermeyecek biçimde eldeki kaynakların bilinçli olarak kullanılması ile mümkündür. Ürünü hasat ettikten sonra Anız yakma organik maddelerin yok edilmesi sonucunda, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesi bozulmaktadır.

Toprakta organik madde oranı azalarak su tutma kabiliyeti düşmektedir. Su ve rüzgar erezyonuna ortam yaratıldığı için önemli toprak kay bı meydana gelmektedir.”

Açıklamada, “Anız yakmanın hasat alanı çevresindeki ağaç, çalı ve toprak üstü canlılarla, komşu tarladaki henüz hasad edilmemiş ürünlere, meyva ve bahçelerine, bunların etrafındaki çitlere, telefon direklerine, yerleşim bölgelerine zarar verdiği, anız atıkları ile beslenen yaban hayvanlarının ölümüne neden olduğu bilinmektedir.” denildi.

Hasattan sonra kalan bitkilerin toprağa karıştırılması gerektiğinin de hatırlatıldığı açıklamada, bu işlemlerin sap parçalamada kullanılan rotavatör gibi makinalardan yararlanıldığı toprağın işlenmeden doğrudan anıza ekim yapan mibzerlerinde kullanıldığı belirti lerek, “Anız yakılmasının önlenmesi ile ilgili olarak Bakanlığın 1998/26 nolu tebliği uyarında 2011 yılı hububat hasadı sezonu nedeniyle hazırlanan yayınlanan Valilik tebliğine bütün arazi sahiplerinin uyulması gerekmektedir” denildi. Bu konuda kontrollerin sıkça yapılacağı hatırlatılarak çiftçilerin Valilik genelgesine uyulması istendi.

Uymayanlar hakkın da cezai işlem uygulanacağı bildirildi.