BUGÜN ve yarın, milyonlarca vergi mükellefi için çok önemli.
Bazı bildirimler ve ödemeler için yarın son gün.

ÖDEME YAPILMAZSA

Milyonlarca borçlunun, Torba Yasa’dan yararlandıkları vergi, prim ve diğer borçları için yarın mesai bitimine kadar ilk taksit ödemelerini yapmaları gerekiyor. Vergilerle ilgili ikinci taksitin de (Mayıs’ta ödenecek ilk taksitin Haziran sonuna kadar uzatılması nedeniyle) Temmuz ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

Ödemenin bu süre içinde yapılmadığı durumlarda;

1. Geciken her ay için, “aylık yüzde 1.40” oranında “gecikme zammı” istenecek.

2. Bu yılın sonuna kadar, ikiden fazla taksiti vadesinde ödemeyenler, Torba Yasa’dan yararlanma hakkını kaybedecekler.

Matrah artırımı olayında, durum farklı. Taksitlerin vadesinde ödenmemesi ya da hiç ödenmemesi durumunda, mükellefler matrah artırımından yine yararlanabilecekler.

Başka bir anlatımla, matrah artırımı yaptığı yıllar ve vergi türleri yönünden, vergi incelemesi yoluyla vergi ve cezaya muhatap olmaktan kurtulacaklar. Ancak geciken taksit ödemeleri için aylık yüzde 2,80 faiz istenecek.