+ Konuya Cevap Yaz
4 sonuçtan 1 ile 4 arası gösteriliyor
 1. #1

  Üyelik Tarihi
  02 Nisan 2008
  Mesajlar
  0
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  KKYDP - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 4. Etap  KKYDP - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 4. Etap Tarım projelerine hibe başvuruları 28 Temmuz’da sona eriyor...

  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı (KKYDP) 4. Etap kapsamında tarımsal yatırım projelerine 250.000 YTL’ye kadar hibe desteği verilmektedir.
  Kipu Tarım & Danşmanlık Ltd. Şti. olarak sektördeki bir çok danışmanlık firmasından farklı olarak her etap için proje konusu, uygulanabilirliği ve kabul edilebilirliği doğrultusunda sınırlı kontenjan içinde proje hazırlık çalışması gerçekleştirmekteyiz. Kipu Tarım & Danışmanlık 4. Etap’ta kaynakların daha az olacağı ve çok sayıda başvuru olacağını öngörerek uzmanlarımızın uzmanlık alanları ve başarılı referanslarımız doğrultusunda sınırlı sayıda nitelikli başvuru çalışması gerçekleştirecektir. Kipu, İzmir merkez ofisinde öncelikle Ege Bölgesi’ndeki yatırımcılara destek vermekte, proje hazırlık aşamasında saha ziyaretleriyle istenilen talepler doğrultusunda uygulama aşamasında sorun çıkmayacak projeler geliştirmektedir. Yatırımcıların, geçmiş etaplarda kabul edilen birçok projede, sözleşme sonrasında uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle sözleşmeleriniş feshetmek zorunda kaldıklarını gözönünde bulundurarak projelerini baştan gerçekçi hazırlamaları önem arzetmektedir.

  Projenin kabul edilebilirliği ve başarısını temel alan Kipu Tarım & Danışmanlık, KKYDP 1. Etap’tan itibaren başarılı proje referanslarıyla tarımsal yatırım çalışmalarına destek vermektedir.

  Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik olarak yeni yatırım tesislerinin yapımı, mevcut tesislerin kapasite artırımları ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması alanlarında hibe desteği verilmektedir. Ayrıca alternatif enerji kaynaklı sera yapımı hibe desteği kapsamında yer almaktadır.

  KKYDP 4. Etap, bir önceki programlara benzer olmakla birlikte bazı alanlarda değişiklikler olmuştur. Buna göre projelere hibe desteği 175.000 YTL’den 250.000 YTL’ye çıkarılmıştır. Daha önce birden fazla proje başvurusunda bulunabilen kurumlar, yeni etapta sadece bir proje başvurusu gerçekleştirebilecektir. Ayrıca yeni etaptaki projelerde yatırım yerinin sahiplik belgesi talep edilmektedir.,

  Hibe programı ile ilgili detaylı bilgi için:

  Kipu Tarım & Danışmanlık

  Hamdi Güzel

  Tel: 0 232 347 06 90

  E-posta: h.guzel@kipu.com.tr  Kırsal Kalkınma Projeleri

  Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Hibe Kapsamı:

  1-Ekonomik yatırımlar,

  2-Basınçlı Sulama Sistemi yatırımları.

  1-Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları;

  a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,

  b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımları,

  c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

  ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar

  desteklenir.

  Kimler Başvurabilir: Gerçek ve Tüzel kişiler

  Destek Miktarı: Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvuru tekliflerinde 100.000 Yeni Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 500.000 Yeni Türk Lirasını geçemez. Projelerde hibe oranı %50′ dir. bütçenin geri kalan %50′lik kısmını proje sahibi kendisi finanse eder.

  Başvuru zamanı ve yeri: 28 Temmuz 2008 mesai bitimine kadar, İl tarım müdürlüklerine başvuru yapılacaktır.

  2-Basınçlı sulama sistemi yatırımları:

  Basınçlı sulama sistemi yatırım konuları, kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesisi yatırımlarına yönelik proje başvurularını kapsar.

  Kimler Başvurabilir: Sulama kooperatifleri ve köylere hizmet götürme birlikleri tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

  Destek Miktarı: Hibeye esas proje tutarı en fazla 500.000 Yeni Türk Lirası olmalıdır. Projelerde hibe oranı %75′ dir. bütçenin geri kalan %25′lik kısmını proje sahibi kendisi finanse eder.

  Başvuru zamanı ve yeri: 28 Temmuz 2008 mesai bitimine kadar, İl tarım müdürlüklerine başvuru yapılacaktır.

  Yatırım süresi: 18 ay.

  Uygulama illeri: Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.

  KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

  ÇERÇEVESİNDE TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN

  DESTEKLENMESİ

  Kapsam

  Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.


  Desteklenecek Yatırım Konuları

  1. Ekonomik Yatırımlar,

  2. Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımları.


  1. Ekonomik Yatırımlar Destekleme Programı Yatırım Konuları

  · Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,

  · Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,

  · Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

  · Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar, desteklenir.


  Ekonomik Yatırımlar Destekleme Programı Kapsamında Dikkat Edilecek Konular

  · Ekonomik yatırımlar programı kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.

  · Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.

  · Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir tek proje başvurusunda bulunabilir.

  · Kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amacıyla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekir.

  · Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.


  2. Basınçlı sulama sistemi yatırımları

  · Basınçlı sulama sistemi yatırım konuları, kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesisi yatırımlarına yönelik proje başvurularını kapsar.

  · Basınçlı sulama sistemi yatırımları kapsamında yeni sulama tesisi yapım projelerine hibe desteği verilmez. Su kaynağından suyun alınması amacıyla tesis edilecek su alma yapıları ve yeni kuyu açılması faaliyetini kapsayan proje başvuruları kabul edilmez.

  · Basınçlı sulama sistemi yatırımları hibe proje başvuruları kapsamında, mevcut sulama tesislerinin mutlaka daha önceden projelendirilmiş olması, yeraltı suyu kaynaklı proje alanlarında ise planlama ve fizibilite raporları oluşturulmuş ve suyun kullanımına yönelik olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden uygun görüş yatırımcılar tarafından başvuru tarihinden önce alınmalı ve proje başvuruları ile birlikte ibraz edilmelidir.

  · Basınçlı sulama sistemi yatırımları hibe proje başvuruları kapsamında, enerji nakil hattı, trafo, motopomp ve tarla içi malzeme ve ekipman alımlarına hibe desteği verilmez. Yatırım proje teklifleri, toplu basınçlı sulama tesisi için, su kaynağından tarla başına kadar yapılacak su dağıtım ve iletim boru hatları, gerekli sanat yapılarının inşası ve inşaat işleri kapsamında yapılacak mal alımlarını içerir.

  · Basınçlı sulama sistemi yatırımı kapsamında yatırım proje tekliflerinin, köy halkının çoğunluğuna hizmet götürmesi amaçlanmalıdır.

  Uygulama illeri

  Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.


  Yatırım süresi

  Yatırım projeleri, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra onsekiz ay içinde tamamlanır. Bu süre içinde tamamlanamayan projeler yatırımcı tarafından kendi ayni katkısı ile altı ayı aşmamak üzere il müdürlüğünce verilecek süre içinde tamamlanır.


  Başvuru Sahiplerinde Aranılacak Özellikler

  1. Ekonomik yatırımlar destekleme programı için başvuru sahiplerinde aranacak özellikler;

  · Proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

  · Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

  · Başvuru sahibinin, yatırım ilinde yerleşik olması zorunlu değildir.

  · Ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım proje tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas proje toplam tutarının % 50 si oranındaki katkı payının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

  · Yatırım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılmaz. Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurmamak kaydıyla sübvansiyonlu kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler. Ekonomik faaliyetlere yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan tamamen kamudan bağımsız olması gerekir.

  · İl özel idaresi ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.


  Başvuru sahibi tüzel kişilerde aranacak özellikler

  Bireylerin bir araya gelerek başvuru son tarihinden önce oluşturdukları;

  a) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

  b) 5/6/1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu veya 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş olan vakıflar,

  c) İlgili kanunlara göre kurulmuş olan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri, ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

  · (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

  · Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşların, proje başvurusu, ortaklık kurulması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.


  2. Basınçlı sulama sistemi yatırım projelerine başvurabilecek kurum ve kuruluşlar

  · Mevcut sulama tesislerinin basınçlı toplu sulama tesisine dönüştürülmesine yönelik iyileştirme ve geliştirme yatırım konularına sulama kooperatifleri ve köylere hizmet götürme birlikleri tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

  · Basınçlı sulama sistemi yatırımlarını destekleme programı kapsamındaki yatırım proje tekliflerinde, proje sahibi tüzel kişilikler kendi paylarına düşen ve hibeye esas proje toplam tutarının %25’i oranındaki katkı payının finansmanını temin etmekle yükümlü ve sorumludur. Proje sahipleri tarafından, bu husus proje başvuruları sırasında açıklanır ve finans kaynaklarına ilişkin taahhütname veya destekleyici dokümanlar proje başvurularına eklenir.


  Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı

  Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı

  · Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvuru tekliflerinde 100.000 Yeni Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 500.000 Yeni Türk Lirasını geçemez.

  · Hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilir.

  · Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.

  · Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 100.000 Yeni Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 500.000 Yeni Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

  · Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin gerçekleştirilmesinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı, yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesini sağlamalıdır.


  Basınçlı sulama sistemi projeleri yatırım tutarı ve destekleme oranı

  · Köylere hizmet götürme birlikleri ile sulama kooperatiflerince; Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak kabul edilen mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama sistemi tesisine dönüştürülmesine yönelik yatırım proje tekliflerinde, hibeye esas proje tutarı 500.000 Yeni Türk Lirasını geçemez.

  · Köylere hizmet götürme birlikleri ile sulama kooperatiflerince hazırlanan projelere hibeye esas proje tutarının % 75’ine hibe yoluyla destek verilir.

  · Proje toplam tutarının; 500.000 Yeni Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun ilgilisi tarafından başvuru ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

  · Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.


  Proje Giderleri

  Tarıma dayalı yatırımları destekleme programı kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;

  a) Proje başvuruları kabul edilen ve kendileri ile hibe sözleşmesi akdedilen yatırımcılar tarafından proje hazırlama gideri hariç hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi,

  b) Hibe sözleşmesi ekinde kabul edilen yatırım projesi başvurusunda belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında olması,

  c) Hibe sözleşmesi ekinde kabul edilen proje bütçesinin hibeye esas proje giderleri limitinin, gerçek kişi başvurularında 100.000 Yeni Türk Lirası; tüzel kişilik başvurularında ise 500.000 Yeni Türk Lirası içerisinde kalması,

  ç) Hibe sözleşmesi ekinde kabul edilen iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmesi, hibe desteği kapsamındaki kullanımların Bakanlık tarafından yayınlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun olarak satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması ve ibraz edilmesi gerekir.


  Gider kalemleri

  Yatırım uygulamalarına ait;

  a) İnşaat işleri alım giderleri,

  b) Mal, makine, ekipman ve malzeme alım giderleri,

  c) Proje hazırlama ve danışmanlık hizmetleri alım giderleri desteklenir.

  · Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm mal, makine, ekipman ve malzeme, inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır. Proje hazırlama ve danışmanlık alımı ihale kapsamında değildir, fatura veya serbest meslek makbuzu karşılığında sağlanır.

  · Proje sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar yüklenici ve danışman olamaz.

  · Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik proje ve piyasa etütlerine dayandırılmalı, proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

  · Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarının yatırım süresince artırılma imkânı yoktur. Ancak, sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere artırım/eksiltme gibi aktarımlar yapılabilir.

  · Proje sahibi, projenin tamamını veya projeyi mal alımı ve inşaat gibi bölümler halinde ayrı ayrı ihale edebilir.


  İnşaat işleri alım giderleri

  (1) Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.

  (2) Depolama, soğuk hava tesisleri ve alternatif enerji kaynakları kullanan sera yatırımları dışındaki yatırım konularında, hibeye esas proje tutarı başlı başına bir inşaat faaliyetinden ibaret olan inşaat projeleri teklifleri kabul edilmez.

  (3) Basınçlı sulama sistemi tesislerini desteklemeye yönelik projelerinin tamamı, inşaat işleri ihale ve sözleşmeleri kapsamında yüklenicilerle yapılır. Bu kapsamda proje tekliflerinde tüm giderler inşaat işleri alım gideri olarak belirtilir.

  (4) İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje başvuruları ekinde sunulur.

  (5) İnşaat işleriyle ilgili, uygulama projelerinin; mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat ve bunların metraj ve keşif özetleri dahil hazırlayan tarafından imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir.

  (6) İdari kısımlarla ilgili harcamalar; hibeye esas proje tutarı kapsamındaki inşaat toplam giderinin %20’sini aşamaz.

  (7) İdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler idari alan olarak değerlendirilir ve bu maddenin altıncı fıkrası gereği işlem görür.

  (8) Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

  (9) Basınçlı sulama sistemi kapsamındaki proje başvurularında su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim yapıları/isale hattı toplam tutarı hibeye esas inşaat işleri tutarının %15’ini aşamaz.

  (10) İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat ve denetim işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumludur.  Mal, makine, ekipman ve malzeme alım giderleri

  (1) Program çerçevesinde yapılacak yeni mal alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.

  (2) Mevcut yatırımlarda teknoloji geliştirmeye ve kapasite artırmaya yönelik yatırım tekliflerinde sadece mal alımı teklifleri de hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

  (3) Mal, makine, ekipman ve malzeme alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri ve eğitim giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.

  (4) Makine ve ekipman ile ilgili taslak teknik şartname proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.

  (5) Mal alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez.

  (6) Basınçlı sulama sistemi yatırımlarını destekleme programına yönelik projeler kapsamında yatırımın bir unsuru olan mal, makine, ekipman ve malzeme ihtiyaçları inşaat işleri ihale ve sözleşmeleri kapsamında yüklenicilerden sağlanır. Bu kapsamda proje tekliflerinde bu tür alım giderleri inşaat işleri alım gideri olarak belirtilir.

  (7) Ekonomik yatırım projeleri ve basınçlı sulama sistemi projelerine ait enerji nakil hattı ve trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir, gerekli ise ayni katkı kapsamında gerçekleştirmeleri yapılmalıdır.


  Danışmanlık hizmetleri alımı

  (1) Yatırımcılar; başvuru dosyası hazırlatma, uygulama projeleri hazırlatma ve uygulama aşamasında danışmanlık hizmeti gideri alabilir. Giderler; hibeye esas proje tutarının, başvuru dosyası hazırlama gideri olarak %1’ni, uygulama projesi hazırlama gideri olarak %2’sini ve uygulama aşamasında danışmanlık hizmetleri alımında ise %2’sini geçemez. Başvuru dosyası hazırlama ve uygulama projeleri hazırlama giderleri hibe ödemesi, hibe sözleşmesi onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.

  (2) Danışmanlık hizmetlerinin süreleri ve taslak görev tanımları, yatırımın kapsamı ve süresi ile uyumlu olmalıdır.

  (3) Gerek duyulan danışmanlık hizmeti alımları bireysel danışmanlar veya özel danışmanlık firmaları vasıtasıyla temin edilir.

  (4) Danışmanlık hizmet alımları kapsamında, eğitim çalışmaları, toplantılar, basılı ve görsel malzeme, yasal izin ve ruhsat alım giderleri, ulusal, uluslararası standart, tescil belge hazırlık bedellerine yönelik alım giderlerine hibe desteği verilmez.

  (5) Proje sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardan alınan danışmanlık hizmeti giderlerine hibe desteği verilmez.


  Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler

  a) Her türlü borç ödemeleri,

  b) Faizler,

  c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

  ç) Kira giderleri,

  d) Kur farkı giderleri,

  e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri,

  f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri,

  g) İnşaat işleri hariç nakliye giderleri,

  ğ) Bankacılık giderleri,

  h) Denetim giderleri,

  ı) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler,

  i) İkinci el mal alım giderleri,

  j) Proje yönetim giderleri.

  (2) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez.


 2. #2

  Üyelik Tarihi
  24 Mart 2008
  Şehir
  ELAZIĞ
  Yaş
  26
  Mesajlar
  1,059
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: KKYDP - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 4. Etap  saol da kimse bunu okumaz ki ancak bakar benim gibi

 3. #3

  Üyelik Tarihi
  15 Kasım 2007
  Yaş
  27
  Mesajlar
  4,102
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: KKYDP - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 4. Etap  bişey anlamadım daha doğrusu okumaya vaktim yok biraz daha kısa ve öz olsa ii olur düşüncesindeyim.

 4. #4

  Üyelik Tarihi
  02 Nisan 2008
  Mesajlar
  0
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: KKYDP - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 4. Etap  bende anlamadım ama önemli olan paylaşım yapmaktır..

+ Konuya Cevap Yaz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kırsal Kalkınma Yatırımları Sulama Desteklemesi Açıklandı
  Konu Sahibi Ağır Abi Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Haziran.2013, 19:25
 2. KKYDP Çerçevesinde Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ..
  Konu Sahibi Ağır Abi Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 50
  Son Mesaj : 18.Mayıs.2012, 17:36
 3. kırsal kalkınma veya köy bazlı yatırım
  Konu Sahibi köylü Forum Muhabbet - Geyik
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 14.Şubat.2012, 14:45
 4. Kırsal Kalkınma IPARD Şartlı Başvuru Duyurusu
  Konu Sahibi Ağır Abi Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Temmuz.2010, 14:43
 5. Kırsal Kalkınma %50 HİBELİ Makine SATIŞLARI Başlamıştır
  Konu Sahibi mmg55 Forum Çiftçi Muhabbetleri
  Cevap: 19
  Son Mesaj : 17.Nisan.2009, 23:42

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status