Çankaya Belediyesi’nin Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle başlattığı ortak Tarımsal Kalkınma Projesiyle Çankaya’ya bağlanan köylerdeki tarımsal faaliyetlerin canlandırılması amaçlanıyor. Belediye Başkanı Bülent Tanık, projeyle kentte iş aramak durumunda kalan gençlerin köyde iş sahibi de olacaklarını söyledi.

ÇANKAYA Belediyesi’nin kır-kent kardeşliği anlayışla hazırladığı Kent ve Tarım Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Bülent Tanık, “Gıda krizi ve güvenliği insanlık açısından en güncel ve önemli sorunlar arasında. Uzun süreceği tahmin edilen küresel krizin gıda sorununu derinleştirici olumsuz etkileri de düşünülecek olursa, kentlerin düzenli ve sağlıklı beslenmesi konusu yerel yönetimler açısından çok büyük önem kazanmış durumdadır” dedi.

Nüfusu dengeleyecek

Uygulama safhasında oldukları Kent ve Tarım Projesinin bir yandan kentin uzak yerlerden ve pahalı benzin tüketimine dayalı beslenme bağımlılığını azaltarak yakın çevreden daha sağlıklı ve ucuz beslenmesini sağlayacağına; diğer yandan da kentin yakın çevresinin tarımsal aktivitesini artırarak kent merkezindeki nüfus yoğunlaşmasını dengeleyeceğine dikkat çeken Tanık, kent-kır barışıklığını sağlamayı ve köylerin doğal nüfusunu kendi ana topraklarında yaşayabilir kılmayı, önemli bir kentleşme hizmeti olarak gördüklerini söyledi.

2000 yılı sonrasında getirilen düzenlemelerle Büyükşehir alanının imarlı yerleşik alanların dışındaki kırsal alanları kapsayacak biçimde genişlediğine dikkat çeken Tanık, Çankaya Belediyesi sınırlarında bulunan köy içerikli 5 yerleşke ve 2 gecekondu bölgesine ek olarak Evciler, Yayla, Kömürcü, Tohumlar, Karahasanlı ve Akarlar olmak üzere 7 köylük alanın mahalle statüsü verilerek Bala ilçesinden alınıp Çankaya’ya bağlandığı bilgisini verdi.

Verimli araziler

“Bu köylerin nüfusu ne yazık ki ekonomik olarak aktif konumda değil. Köylerin nüfusu şu anda 2 gruptan oluşmaktadır: 60 yaş üstü ve 12 yaş altı. Ara nüfus grupları o kırsal yerleşmeyi terk etmişlerdir ve şehirde iş aramak durumunda kalmışlardır” diyen Tanık, köylerin bulunduğu 30 bin hektarlık alanın 18 bin hektarının tarımsal açıdan verimli olduğunu, bölgede tarımsal hayıtın yeniden canlandırılmasıyla, kente yeni göçleri engelledikleri gibi, köyü terk eden aktif nüfusun yeniden kendi köyüne dönmesini sağlayabilmeyi amaçladıklarını söyledi. Tanık, şöyle devam etti:

Üniversite desteği

“Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi ile kurduğumuz ilişki sonucu tarımsal kalkınma programı hayata geçirmek üzere çalışmalar başlattık: Haritalar alındı, jeolojik çalışmalar yapılıyor. Zemin etütleri, toprak kabiliyetleri, sıcak su kaynakları dahil olmak üzere su kaynakları ile ilgili olarak üniversitelerimizle birlikte kapsamlı çalışmalar yürüttük. Projenin nasıl uygulanacağını, üretim ve dağıtım düzeninin nasıl oluşturulacağını, hangi topraklarda ne tür ekim yapılacağını, sulama düzeninin nasıl oluşturulacağını kısacası sistemin tamamının işleyişini belirlemek için konusunda uzman olan kişilerden kurulan Kent ve Tarım Danışma Kurulu oluşturduk, çalışmalarımızı bu kurulun rehberliğinde yürütüyoruz. Projeyi, üretimin tüketiciye ulaşması, pazarlanabilmesi, depolanabilmesi, ambalajlanabilmesi ve nakledilmesi için şirket örgütlenmesi oluşturulması dahil, en geniş çerçevede sürdürüyoruz.” dedi.

Kente ulaşım kolaylaşacak

ŞU ana kadar köylerin kendi içindeki yolların bakım ve onarımdan geçirildiğini ve Kömürcü, Karahasanlı, Tohumlar köyleri arasında bağlantı yolları açıldığını, köprü ve menfez onarımları yapıldığını vurgulayan Tanık, köylerde yaşayanların Ankara kent merkezine bugün yaklaşık iki saatte ulaşabildiklerini, bu süreyi yarım saate indirecek yol yapımı için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.