Haşhaş kapsülü baş alım fiyatı, bu yıl için kilogram başına 20 kuruş artırıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2011 yılı ürünü çizilmemiş haşhaş kapsülünün kilosunu 2,80 liralık baş alım fiyatından alacak.

Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, 1 Temmuz ' dan geçerli olmak üzere Resmi Gazete ' nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Karara göre, 2011 yılı çizilmemiş haşhaş kapsülü baş alım fiyatı 2,80 lira olarak belirlendi. Buna ilişkin alım ve uygulama esasları, TMO tarafından tespit edilecek. TMO, 2012 yılı için haşhaş kapsülü fiyatları ilan edilinceye kadar yeni mahsulü 2011 yılı fiyat ve şartlarıyla satın alacak, daha sonra fiyat farkı meydana geldiği takdirde bu miktar üreticiye ayrıca ödenecek.
Haşhaş tohumunun alımı ve satımına ilişkin fiyat, miktar ve bunlara ilişkin uygulama esaslarını TMO belirleyecek.
Ofis, haşhaş ekim, üretim, kontrol, kapsül alım, depolama, muhafaza, sevk ve imalat işlemlerinin modernizasyonu için gerekli tarımsal ve teknolojik araştırma geliştirme çalışmalarını yapmak, uygulamak ve diğer işlemleri yapmak için ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, demirbaş eşya, araç ve gereçleri satın almaya, kiralamaya, gerektiğinde ithal etmeye, geçici veya daimi işyeri açmaya, kapatmaya, depo ve arazi kiralamaya yetkili olacak.
Haşhaş ve alkaloid konuları gereği ihtiyaç duyulan cihaz, ekipman, yedek parça, kimyasal madde ve ikmal malzemelerini FOB/FOT veya C+F şekli ile ithal edebilecek.
Ofis, gerektiğinde gıda ve süs bitkisi amacıyla haşhaş ekimi yaptırmak üzere üreticilerle sözleşme yapabilecek.
Haşhaş ekimini teşvik edici tedbirlerin alınması, kaliteli ürün yetiştirilmesi için yapılan ıslah çalışmaları, tohumluk üretimi, kapsülün muhafazası ve depolanması ile satın alınan ürünlerin değerlendirilmesindeki maliyet artışları dikkate alınarak, TMO ' ca haşhaş kapsülü ve kapsülden elde edilen morfin ve türevleri ile haşhaş tohumunun iç ve dış satışlarından, tohumluk üretim ve dağıtımından doğabilecek zararlar, görev zararı sayılacak ve Hazinece karşılanacak.
Bu karar kapsamında doğan ve TMO kayıtlarına göre gerçekleşen görev zararları, TMO tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.
Hazine Müsteşarlığınca görev zararı kapsamında yapılan ödemeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen usule uygun olarak incelenecek. İnceleme sonucunda hesaplanan tutar ile Hazine Müsteşarlığı bütçesinden yapılmış bulunan ödemeler arasında fark bulunduğunun tespit edilmesi halinde taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine getirecek.
Ancak, TMO tarafından yapılan talebin gerçek olmayan belge ve işlemlere ilişkin tutarları da içerdiğinin tespiti halinde, gerçek olmayan belge ve işlemlere ilişkin olup Hazine tarafından TMO ' ya ödenmiş bulunan tutar, Hazine Müsteşarlığı tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilecek.
TMO ' nun haşhaş kapsülü alımı için gerek duyacağı finansman, bütçeye konulan ödenekten yapılacak aktarımlar ve iç veya dış kredi temini suretiyle karşılanabilecek. TMO ' nun bu kapsamda yurt içinden veya yurt dışından kullanacağı döviz ya da TL cinsi kredileri üzerinden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmayacak. Söz konusu krediler nedeniyle bankaların lehe aldıkları paralar yüzde 1 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olacak.
TMO tarafından kredi temini için yapılacak ' ' alım garantili satış ' ' ve benzeri finansman tekniklerinin uygulanmasında belirlenen alım-satım şartları aranmayacak. Bu işlemlerden doğan alım-satım farkları, vergiler ve benzeri yükümlülükler, borçlanma maliyeti olarak kabul edilecek.

-HAŞHAŞ EKİMİ YAPILABİLECEK YERLER-

Kararnameyle, haşhaş ekimi yapılacak il ve ilçeler konusunda geçen yıla göre bir değişiklik yapılmadı. Buna göre, 2011 yılı sonbaharından itibaren Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, Kütahya, Tokat, Uşak illerinin tamamı ile Balıkesir ilinin Balya, Bigadiç, Dursunbey, İvrindi, Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı ilçeleri, Eskişehir ilinin Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçeleri, Konya ilinin Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçeleri, Manisa ilinin Merkez, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinde izin belgesi karşılığında haşhaş ekimi ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimi serbest olacak.