Noterler, mirasçılık belgesi verebilecek, terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi için ihtarname gönderebilecek

' ' Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ' ' Resmi Gazete ' de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, nüfus kayıtlarının yeterli olduğu, yargılamanın gerekmediği veya talep edenin yabancı olmadığı hallerde mirasçılık belgesi verilmesi mahkemeler yanında noterliklerce de yapılabilecek.

Noterler, terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi için eşin istemi üzerine ihtarname düzenleyebilecek.