+ Konuya Cevap Yaz
14 sonuçtan 1 ile 14 arası gösteriliyor
 1. #1

  Üyelik Tarihi
  16 Nisan 2010
  Şehir
  0629
  Yaş
  53
  Mesajlar
  692
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Kuranı Kerimde Hayvanlarla ilgili Ayetler  100/1,2,3,4,5,6- Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.

  16/5- Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz.

  16/6- Onları akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken de sizin için bir güzellik (ve zevk) vardır.

  16/66- Şüphesiz (sağmal) hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından (süzülen) içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz.

  16/68- Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin.”

  16/69- “Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır.

  16/7- Onlar ağırlıklarınızı, sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir.

  16/8- Hem binesiniz diye, hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır.

  16/80- Allah, size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler; onların yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi.

  2/164- Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.

  22/36- Kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.

  22/37- Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.

  22/65- Görmüyor musun ki, Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü O tutuyor. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.

  24/41- Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle, sıra sıra (kanat çırparak uçan) kuşların Allah’ı tespih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir.

  24/45- Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

  31/10- Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de, sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik.

  35/27- Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı (birbirinden farklı) çeşitli renklerde yollar (katmanlar) var, simsiyah taşlar da var.

  35/28- İnsanlardan, (yeryüzünde) hareket eden (diğer) canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah’a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

  36/71- Görmediler mi ki biz onlar için, ellerimizin (kudretimizin) eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.

  36/72- Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler.

  36/73- Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi?

  39/6- O, sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan1 eşini var etti. Sizin için hayvanlardan (erkek ve dişi olarak) sekiz eş yarattı.2 Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek üç (kat) karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk (mutlak hakimiyet) yalnız onundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? 1-2

  40/79- Allah, bir kısmına binesiniz, bir kısmını da yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır.

  40/80- Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki ihtiyaçlara kendileri üzerinden ulaşasınız diye onları yaratmıştır. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız.

  40/81- Allah size âyetlerini gösteriyor. Allah’ın hangi âyetlerini inkâr edersiniz?

  42/11- O, gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden2 eşler, hayvanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu sûretle sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. 2

  42/29- Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O’nun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.

  43/12,13,14- O bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da, kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve “Bunu hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz” diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır.

  45/12- Allah, içinde gemilerin, emriyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir.

  45/13- Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından (bir nimet olarak) sizin hizmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır.

  45/3- Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için (Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren) nice deliller vardır.

  45/4- Sizin yaratılışınızda ve Allah’ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır.

  6/142- Yine O, hayvanlardan da irili ufaklı var edendir.31 Allah’ın size rızık olarak verdiğinden yiyin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. 31

  6/146- Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunların ise, sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar, ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını (yine) onlara haram kıldık. İşte böyle, azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık.34 Biz elbette doğru söyleyenleriz. 34

  6/38- Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler.

  67/19- Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân tutuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir.

  79/27- (Ey inkarcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur.

  79/28- Onu yükseltmiş ve ona düzen ve âhenk vermiştir.

  79/29- O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı.

  79/30- Ardından yeri düzenleyip döşedi.

  79/31- Ondan suyunu ve merasını çıkardı.

  79/32- Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.

  79/33- Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı.

  80/24- Herşeyden önce insan, yediği yemeğine bir baksın!

  80/25- Gerçekten biz, yağmuru bol bol yağdırdık.

  80/26- Sonra toprağı, iyiden iyiye yardık!

  80/27,28,29,30,31,32- Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.

  81/1- Güneş, dürüldüğü zaman,

  81/2- Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman,

  81/3- Dağlar, yürütüldüğü zaman,

  81/4- Gebe develer salıverildiği zaman.1 1

  81/6- Denizler kaynatıldığı zaman,

  88/17- Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!

  88/18- Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!

  88/19- Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!

  88/20- Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!

  88/21- Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.

 2. #2

  Üyelik Tarihi
  27 Mayıs 2008
  Şehir
  Kırıkkale
  Yaş
  46
  Mesajlar
  9,410
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kuranı Kerimde Hayvanlarla ilgili Ayetler  güzel eline sağlık.

 3. #3

  Üyelik Tarihi
  15 Şubat 2011
  Şehir
  izmir ödemiş
  Yaş
  26
  Mesajlar
  841
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kuranı Kerimde Hayvanlarla ilgili Ayetler  allah razı olsun sagol paylaşımın için anlş-*s

 4. #4

  Üyelik Tarihi
  25 Şubat 2011
  Şehir
  çankırı
  Yaş
  23
  Mesajlar
  2,277
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kuranı Kerimde Hayvanlarla ilgili Ayetler  çok güzel paylaşım . insanlığın ibret alacağı daha çok şey var . teşekkürler ....

 5. #5

  Üyelik Tarihi
  15 Şubat 2011
  Şehir
  izmir ödemiş
  Yaş
  26
  Mesajlar
  841
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kuranı Kerimde Hayvanlarla ilgili Ayetler  yaratılmışların içerısınde cenabı allahı en az zıkreden varlık ınsandır bızım kedı kopek vs .dedıklerımız bıle bızden daha fazla allah allah der

 6. #6

  Üyelik Tarihi
  16 Nisan 2010
  Şehir
  0629
  Yaş
  53
  Mesajlar
  692
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kuranı Kerimde Hayvanlarla ilgili Ayetler  Alıntı fatih ödemişli link=topic=47177.msg451572#msg451572 date=1317971350 Nickli Üyeden Alıntı
  yaratılmışların içerısınde cenabı allahı en az zıkreden varlık ınsandır bızım kedı kopek vs .dedıklerımız bıle bızden daha fazla allah allah der
  Alıntı şarklılı18 link=topic=47177.msg451485#msg451485 date=1317934532 Nickli Üyeden Alıntı
  çok güzel paylaşım . insanlığın ibret alacağı daha çok şey var . teşekkürler ....
  Alıntı köylü link=topic=47177.msg451460#msg451460 date=1317930807 Nickli Üyeden Alıntı
  güzel eline sağlık.
  Konuya teşekkür eden ve duygularını paylaşan arkadaşlara teşekkürler.

 7. #7

  Üyelik Tarihi
  27 Mayıs 2008
  Şehir
  Kırıkkale
  Yaş
  46
  Mesajlar
  9,410
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kuranı Kerimde Hayvanlarla ilgili Ayetler  arasıra böyle dini konulara girmekte fayda vardır.

 8. #8

  Üyelik Tarihi
  13 Haziran 2009
  Şehir
  Kütahya
  Yaş
  45
  Mesajlar
  18,755
  Adı geçen
  62 Mesaj
  Etiketlenme
  2 Konu

  Ynt: Kuranı Kerimde Hayvanlarla ilgili Ayetler  Alıntı köylü link=topic=47177.msg452481#msg452481 date=1318185143 Nickli Üyeden Alıntı
  arasıra böyle dini konulara girmekte fayda vardır.
  Aynen..

 9. #9

  Üyelik Tarihi
  19 Kasım 2010
  Şehir
  Denizli
  Yaş
  38
  Mesajlar
  5,243
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kuranı Kerimde Hayvanlarla ilgili Ayetler  allah(cc) şüphesizki kainatta herşey yerli yerince yaratmış.... paylaşım için teşekkürler

 10. #10

  Üyelik Tarihi
  07 Ocak 2011
  Şehir
  Tekirdağ
  Yaş
  51
  Mesajlar
  3,472
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kuranı Kerimde Hayvanlarla ilgili Ayetler  Herşey insanlar için yaratılmış, Allah ı sadece başımız sıkıştığında değil her zaman hatırlayıp bize verdiği nimetlerden dolayı da şükretmesini bilmemiz lazım... Bazen dikkatimi çekiyor, şükretme kelimesini bile kullanmak istemeyenler oluyor. O nun yerine ' bardağın dolu tarafını görme' veya' artı düşünme' gibi kelimeler kullanılıyor. Oysa Allah ın nimetlerine şükretmesini bilen birisi için bu tür kelimeleri kullanmaya hiç gerek yok. Allah az bile vermiş olsa, verilmiş olan için Allah a şükürler olsun ki..... diyerekten söze başlanması gerekiyor ki Allah ı hatırlama fırsatımız olsun. Yoksa, Allah ı her başımız sıkıştığında hatırlamaya kalkarsak, Allah da bize o kadar yardım edecektir.

 11. #11

  Üyelik Tarihi
  12 Kasım 2009
  Şehir
  Kütahya-Simav-
  Yaş
  28
  Mesajlar
  3,005
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kuranı Kerimde Hayvanlarla ilgili Ayetler  ayrıntılı bir çalışma olmuş ellerine sağlık.

 12. #12

  Üyelik Tarihi
  16 Nisan 2010
  Şehir
  0629
  Yaş
  53
  Mesajlar
  692
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kuranı Kerimde Hayvanlarla ilgili Ayetler  Alıntı köylü link=topic=47177.msg452481#msg452481 date=1318185143 Nickli Üyeden Alıntı
  arasıra böyle dini konulara girmekte fayda vardır.
  İnsanlar ruh ve beden olarak bir bütündür. Bedeni doyurur, ruhu aç bırakırsak mutlu olmak, mümkün müdür?
  Gerçek mutluluk ruh ve bedenin birlikte doymasındadır. Arasıra ruhumuzu doyurmak az olmaz mı? )
  Alıntı aksazli link=topic=47177.msg452795#msg452795 date=1318248906 Nickli Üyeden Alıntı
  ayrıntılı bir çalışma olmuş ellerine sağlık.
  Hepimiz kitap okuruz. Bunu hatta o kadar abartırız ki bazan, kendimden örnek vereyim. Allah affetsin. Kuranı kerimin türkçesini okumadan (Meal) incili okuştum. Daha sonra neden Kuranı kerimin türkçesini okumadım neden okumuyoruz, Acaba Allah kuranı kerimde neler söylüyor, neleri yapmamızı neleri yapmamamız gerektiğini hangi dille hangi üslupla söylüyor.
  Evet Müslümanız şükürler olsun. Haramı helalı biliyoruz ama neden biz kendimiz okumuyoruz? Rahatsızlığını hep duydum ve bir kaç kere okudum. (okumayada devam edeceğim her okumamda başka şeyler fark ediyorum) Birinde beslenen hayvanlarla ilgili ' ' Onların akşam gitmeleri başka bir sezk sabah gelmeleri başka bir zevktir ' ' ayetini okudum. Burdan hareketle acaba kaç yerde böyle ayetler var diye bakınca Diyanetin web sayfasında hazır buldum. )
  İlginize teşekkürler.
  Alıntı vale link=topic=47177.msg452670#msg452670 date=1318229214 Nickli Üyeden Alıntı
  Allah(cc) şüphesiz ki kainatta herşey yerli yerince yaratmış.... paylaşım için teşekkürler
  Katkınız için bende teşekkür ederim.

 13. #13

  Üyelik Tarihi
  18 Mayıs 2010
  Mesajlar
  22
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kuranı Kerimde Hayvanlarla ilgili Ayetler  Allah razı olsun. dünyalıklara boğulup kalıyoruz. öncelerden öküzler konuşulurken şimdi teknoloji harikası traktörleri bile beğenmiyoruz. Halbuki hakikatler herşeyden önemlidir. dünyamızıda ukbamızıda ona göre inşaa edersek heryerde kazanırız.

 14. #14

  Üyelik Tarihi
  03 Ağustos 2008
  Şehir
  Konya
  Yaş
  35
  Mesajlar
  3,040
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Kuranı Kerimde Hayvanlarla ilgili Ayetler  dünya parayla degil dua ile dönüyor allah razı olsun

+ Konuya Cevap Yaz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. hayvanlarla ilgili
  Konu Sahibi FEDAİ06 Forum Sorular - Sorunlar
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Kasım.2012, 23:41
 2. Hayvanlarla ilgili hadisler
  Konu Sahibi köylü Forum İlginç
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 16.Aralık.2011, 13:43
 3. Kuranda bitkilerle ilgili ayetler 2
  Konu Sahibi n_cebeci Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 24.Ekim.2011, 18:43
 4. Kuranda bitkilerle ilgili ayetler 1
  Konu Sahibi n_cebeci Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 14.Ekim.2011, 21:15
 5. Hayvanlarla İlgili ilginç bilgiler!
  Konu Sahibi köylü Forum Bilim
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 03.Ağustos.2011, 20:16

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status