Bugün Avrupa ' da ve Amerika ' da bir takım krizler yaşanıyor. Eskiden devletlerin zordaki finans kurumuna yardım etmeleri zor değildi. Ama şimdi daha farklı bir durum var... Ülkelerin risk göstergeleri 2008 ' den daha yüksek.

Büyüme rakamlarının aşağı doğru revize edilmesinin arkasında endeksler var. İnsanlar geleceğinden emin değil o yüzdensorun sürüyor.

Bu duruma rağmen petrol fiyatları düşmüyor. En azından piyasa beklentileri düşmeyeceği yönünde.. Bunda bölge ülkelerinin durumu ve gelişmekte olan ülkelerinin ihtiyacı var..

Dünyada finans ve kamu maliyesi krizi yaşanıyor. Bizde bankalarımız sağlam ve borç stoğumuz Avrupa ' ya kıyasla daha aşağıda ve onlardan daha güçlüyüz.

İşsizlik oranlarına gelirsek. Yüzde16 ' lardan yüzde 10 seviyelerine indi. Enflasyonda ise hedefin 0,1 altında kaldık. Bu yıl kur yüzünden geçici olarak yüksek çıkacak bu geçici!

Cari işlemler dengesi negatif yönde büyüdü. Enerji ihtiyacı, petrol ithalatı ve canlı iç talep bunun nedeni. Türkiye ' de tasarruf konusu da azaldı. Ama bu da üzerinde çalışmamız gereken konular arasında...

Ülkenin refah seviyesinin yükseltilmesi

İstikrarlı büyüme

İstihdam, Tasarruf

Cari açığın azaltılması,

Makro verilerin iyileşmesi

Tememl politikalar anlamında hanehalkı gelirinin ve tasarrufların artırılmasını öngörüyor. Kamuda ve özelde tasarruf bilincinin yayılmasını sağlayacağız.

İstikrarlı büyüme için özel kesime ve ihracata yönelik çalışmalarımız devam edecek. Enerjide dışa bağımılığı azaltacak işler yapacağız.. Rekabet gücü ve İstihdamı artırıacak işler yapacağız... Sosyal yardım sisteminden işgücü piyasalarına güçlü bir yapı oluşturacağız.

İhracatın artırılması amacıyla etkinliği güçlendireceğiz. Para politikası istikrar doğrultusunda sürüdülecek.

Kamu yatırımları bölgesel gelişmişlik dikkate alınarak yapılacak.

Eğitim politikaları büyük önem taşıyacak.

Bu yıl yüzde 7,5 büyüme öngörüyoruz. Gelecek yıl Türkiye ' de büyüme oranının yüzde 4 sevilerinde olacağını bekliyoruz. 2013-2014 ' te yüzde 5 olacak.

Enflasyon yıl sonu yüzde 8 ' e yaklaşacak. Kurdaki geçişkenliğin geçici etkisi bu. 2012 sonunda yüzde 5,2 olacak.

Cari işlemler açığı milli gelirin yüzde 9,04 ' e ulaşmasını bekliyoruz. Gelecek yıl yüzde 8, 2013 yüzde 7 ' ye düşmesini bekliyoruz.

Bütçe açığının yüzde 1,7 2012 ' de de yüzde 1,5 ' e indirmeyi hedefliyoruz.

Fazi dışı dengeye gelince yıl sonu itibariyle yüzde 1,2 ' ye ulaşacak. 0,8 ' i yeniden yapılandırma gelirlerinden oluşuyor. Biz bunları yapmasa idik faiz dışı gelir 0,4 olacaktı. Gelecek sene yeniden yapılandırma gelirleri yüzde 0,33 olacak.

Özetle Avrupa ' dan pozitif yönde ayrışma sürecek. Kamu maliyesindeki başarı sürecek. Fiyat istikrarı ve istihdam desteği sürecek. Bütün politika seçeneklerimizde önceliğimiz güven ve istikrar.

Sorular:

Büyüme 7,5 Cari açık yüzde 9,4... 2012 ' de büyüme 4 cari açık yüzde 8 olacak, bu durum sıkıntı olmayacak mı? ÖTV zammı için gelir beklentisi nedir?

Bizim cari açığımızın büyük çoğunluğu enerji ithalatı ile ilgili. OVP ' deki başlıkların ekseriyeti açıkla mücadele şeklindeki çabalar...

ÖTV artışlarından gelir beklentimiz 5,5 milyar lira. KKDF artışı cari açığa, otomobildeki artış haksız rekabeti önlemeye, tütün mamüllerinde maktu vergilerde bir güncelleme var. Bu artışları vergi artışı ve zam olacak görmemek lazım bunları maktu vergilerin 74 milyonun hakkının düzeltilmesi olarak görmek gerekir... Bu güncellemelere bu yönde bakmak gerekiyor.

Sigarada kullanılan tütünün yüzde 80 ' i ithal. Otomobilde ise en çok sürüm yapan 1,6 ' nın altındaki otomobillerde değil ama bunun üzerindekilere yansıması 1600-2000cc yüzde 12,5, 2000cc ve üzerine yüzde 25 artış var. Anahtar teslim fiyatı...

Halk nasıl bir tasarruf eyleminde olmalı? OVP ' de kıdem tazminatı maddesi var mı?

Toplum olarak herkes ayağını yorganına göre uzattığı sürece korkulacak bir şey yok. Halkımızın geleceğe güvenle bakması kararlarda Türkiye ' ye güvenmesi son derece önemli... İsraf değil verim ekonomisi olacağız... Sosyal taraflarla istişare ederek karar vereceğiz kıdem tazminatı... İşveren yükünü azaltacak, çalışan hakların korunucağı bir yapıdır...

ÖTV zamları önemli ölçüde güncellemeleri içeriiyor. Bundan sonraki dönemde de aşağı yukarı yönlü tedbirler alınır... Ama bir vergi artışı söz konusu değil. Ama Maktu düzenleme söz konusu olabilir. Vergilerin enflasyon farkına yönelik düzenleme bu... Tüm dünyada maktu vergiler otomatik düzenleniyor. Bizde bakanlar kurulu kararı isteniyor...

Mali kural yeniden gündeme gelecek? Gelir vergisi oranlarında adımlar görebilir miyiz? Tasarruf konusunda bireysel emeklilik gibi konularda adım atılabilir mi?

2009 ' da çok ülkeden farklı ortaya koyduğumuz bir bakış açısı var. İlk OVP ' den beri ne dediysek yapıyoruz. Bütçe ve büyüme konusunda çok iyi sonuç alıyoruz... Gelişmiş ülkelerde hala Orta Vadeli Plan ortaya koyamadı. Öali kural gündemimizde yok. Bireysel emeklilik ile ilgili konulara bakıyoruz..

Gelir vergisi konusunda daha çok istihdaam ve tasarrufu destekleyen kararlar verilecek. Ama bütçe imkanları ile gerekli adımlar atılabilir...AYRINTILAR GELECEK