www.agroferttarim.com
Organik madde bitkisel ve hayvansal kalıntıların toprağa karıştırıldığında belirli bir süre sonunda biyolojik ve fiziko-kimya olaylara maruz kalarak bozulma daha sonrada parçalanma olur. Bu dokuların organik kısımlarının bozulup parçalanmasına humifikasyon, inorganik kısımlarının bozulup parçalanmasına mineralizasyon denir. Organik maddelerin humifikasyona girmesi topraktaki mikro organizmalar tarafından sağlanır. Mikro organizmalarının en büyük beslenme kaynağı C (Karbon) grublarıdır.


Bu olayların devamı süresince ortaya çıkan ürün Hümik asittir. Humik asitler uzun ömürlü organik maddeler olup, katyon değişim kapasitelerinin bütün organik gübrelerden daha yüksek olması sebebi ile besin maddelerini en yüksek düzeyde absorbe ederek, bitkiler ile toprağa doğal ve organik bir yolla yaşamsal besin maddelerini makro, mikro (izelementler) ve vitaminleri, aminoasitleri sağlamanın en mükemmel bir yoludur. Hümik asitler toprakta, hayvan gübresinde, torf yataklarında, denizlerde, linyitte, leonarditte bulunur. En önemli kaynak Leonardit’dir. Leonardit linyitin kömürleşme esnasında yüksek oksidasyona uğramış halidir.

Leonardit bitki gelişim düzenleyicisidir. Bu nedenle gübrelerle kullanılması gerekmektedir. Gübrelerin etkinliğini artırır ve toprakta yıkanıp yitmesini engeller. Leonardit organik madde olarak tamamen ayrıştığı için hayvan gübresi ve kompost gibi toprakta parçalanıp gitmez. Bahsedilen organik maddelrin parçalanmasında C/N oranı çok önemlidir. Bu gibi maddelerin toprağa verilmesinde azotun tutulmasını ve bitkiye verilmesinde sorunlar yaratabilir. Bunun sonucunda da mikroorganizmalar tarafından tüketilir ve humus formuna dönüşmez ve mineralize olur.

Kaynak: AgroFert Tarım