Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle, Hazine arazilerinin tahsisi, kamulaştırılması ve kıymet takdirini yapan milli emlak kontrolörleri ile kamu kurumlarının harcamalarını denetleyen muhasebat kontrolörleri memur kadrosuna çekildi.

ANKARA - Hazine arazilerinin tahsisi, kamulaştırılması ve kıymet takdirini yapan Milli Emlak kontrolörleri ile kamu kurumlarının harcamalarını denetleyen Muhasebat Kontrolörleri tenzil-i rütbeyle “uzman” yapıldı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararnameyle bugüne kadar denetim görevini sürdürerek, bağımsız raporlar yazabilen kontrolörler merkezde müdürlerin, taşrada ise şeflerin altında çalışacaklar. Maliye Bakanlığı’nda uzun zamandır hazırlığı yapılan kararnameye göre Maliye Bakanlığı kontrolör ve denetmenleri “Maliye Uzmanı” ve “Defterdarlık Uzmanı” adı altında “uzman” kadrosuna alındılar. 659 sayılı KHK’de, “‘Muhasebat Başkontrolörü’, ‘Milli Emlak Başkontrolörü’, ‘Başkontrolör’, ‘Muhasebat Kontrolörü’, ‘Milli Emlak Kontrolörü’, ‘Kontrolör’, ‘Devlet Bütçe Uzmanı’, ‘Mali Suçları Araştırma Uzmanı’, ‘Devlet Muhasebe Uzmanı’, ‘Devlet Gelir Politikaları Uzmanı’ ve ‘Devlet Malları Uzmanı’ kadro unvanları, ‘Maliye Uzmanı’ şeklinde değiştirilmiştir” denildi. “Milli Emlak Denetmeni”, “Muhasebe Uzmanı” ve “Milli Emlak Uzmanı” kadro unvanları “Defterdarlık Uzmanı” şeklinde değiştirildi. Yayınlanan kararname Maliye Bakanlığı’na bomba gibi düşerken, bu kararın Hazine arazileri ve kamu harcamalarını denetleyen birimlerin kaldırılması anlamını taşıdığı belirtildi. Bu kararla Hazine arazileriyle ilgili her türlü denetimden sorumlu Milli Emlak Kontrolörleri ile kamu kurumlarının harcamalarını denetleyen Muhasebat Kontrolörleri artık “bağımsız denetim” yetkisine sahip olmayacaklar. Bu kararnameyle tenzil-i rütbeye uğrayan bürokrat sayısının 800’e ulaştığı belirtiliyor. Yaklaşık bir ay önce Maliye Bakanlığı’ndaki hazırlık olduğu duyulunca, kontrolörler, gazetelere verdikleri ilanlarla Başbakan’a açık mektup yazmışlardı. Mektupta, “...böyle bir düzenlemenin başta Yüce Makamlarınız ve Sayın Maliye Bakanımız olmak üzere siyasi irade tarafından kabul görmeyeceğine inancımız tamdır... Blirtilen nedenlerle diğer bakanlıklarda olduğu gibi, Maliye Bakanlığı bünyesinde bir “Rehberlik ve Denetim Birimi” kullanılarak kontrolörlerin bu yapıda veya Vergi Denetim Kurulu’nda ayrı bir “Grup Başkanlığı” oluşturularak burada görevlendirilmelerinin, ya da, harcama ve muhasebe denetimi ile kamu malları denetimi alanında uzmanlaşmış kontrolörlerin Sayıştay Başkanlığı’nda “Denetçi” olarak değerlendirilmelerinin uygun olacağı düşünülmektedir. Durum, yüce makamlarının bilgi ve takdirlerine saygıyla arz olunur” demişlerdi.

anlayan biri var mı?