Tarım Kredi Kooperatiflerince; 20.000.-TL’ye kadar kredi tespit edilen ortaklara kullandırılmakta olan tarımsal nakit kredi limiti 5.000.-TL’den 7.000.-TL’ye,

Ayrıca, iki ortağın kefaletiyle kredi kullandırma limiti de 10.000.-TL’den 15.000.-TL’ye yükseltildi.

Nakit Kredi Limitleri Yükseltildi

Ortaklarımızın tarımsal nakdi kredi ihtiyaçlarının yeterince karşılanması amacıyla, ortaklara tespit edilen kredi limitleri dahilinde kalmak kaydıyla;

20.000.-TL’ye kadar kredi tespit edilen ortaklara kullandırılmakta olan nakit kredi limiti 5.000.-TL’den 7.000.-TL’ye çıkarıldı.

Ayrıca; 20.000.-TL’nin üzerinde kredi tespit edilen ortaklara ise ek olarak, kredinin 20.000.-TL’yi aşan kısmının azami % 25’i oranında nakdi kredi kullandırılabilmektedir.

İpotek Ve Kefalette Yeni Düzenleme

Diğer yandan; 10.000.-TL’ye kadar kredi kullandırılan ortaklara 2 ortak kefaleti ile, 10.001.- TL ile 20.000.- TL arasında kredi kullanacak ortaklara ise kooperatif Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde asgari 4 kefil olmak kaydıyla gayrimenkul ipoteği, taşıt aracı/traktör rehni alınmadan kredi kullandırılabilmekte iken, tarımsal girdi birim fiyatlarında meydana gelen artışlar nedeniyle kefalet limitleri yeniden düzenlendi.

Buna göre; ortaklara en az iki ortak ile kredi kullandırma limiti 10.000.-TL’den 15.000.-TL’ye yükseltildi.

15.001.-TL ile 30.000.- TL arasında kredi kullanacak kooperatif ortaklarına, Kooperatif Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde, ödeme gücü olan en az 4 ortak kefaletiyle veya asgari 2 ortak kefil olmak üzere, ortak olması aranmaksızın 2 memur kefil alınması kaydıyla taşınmaz mal ipoteği ve/veya taşıt aracı/traktör rehni ve/veya banka teminat mektubu alınmaksızın kredi kullandırılabilecektir.
Yayin Tarihi : 01.11.2011