ANKARA - Siirt Asliye Hukuk Mahkemesi, baktığı bir davada, 2525 sayılı Soyadı Kanunu ' nun 4. maddesinin ikinci fıkrasının, anayasaya aykırı olduğu kanısına vararak, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi ' ne başvurdu.

Yüksek Mahkeme, söz konusu düzenlemeyi iptal etti.

İptal edilen düzenleme, ' evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk, anasına tevdi edilmiş olsa bile babasının seçtiği veya seçeceği adı alır ' hükmünü içeriyor.