Van’da 23 Ekim ve 9 Kasım’da meydana gelen iki depremde büyükbaş ve küçükbaş hayvanları doğrudan ya da dolaylı olarak zarar gören hayvan yetiştiricilerine yem desteği verilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Karara göre, büyükbaşta (sığır,manda) hayvan başına 400 TL, küçükbaşta (koyun,keçi) hayvan başına 60 TL destek verilecek. Destekten kamu kurum ve kuruluşları hariç il hasar tespit komisyonlarınca hasar tespiti yapılan yerleşim alanlarındaki yetiştiriciler yararlanacak. Ödemeler için kaynağın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hayvancılık desteklemeleri için ayrılan destekleme bütçesinden karşılanacağının ifade edildiği kararda ödemelerin Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacağı, üreticilere ödenecek tutarın yüzde 2’sinin Ziraat Bankası ' na komisyon olarak ödeneceği kaydedildi.

HAKSIZ YERE YARARLANANLARA 5 YIL BOYUNCA DESTEK YOK

Kararda idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere destekten yararlandığı tespit edilen yetiştiricilerin 5 yıl boyunca hiçbir destek programından yararlandırılmayacağı dile getirildi.

Destekleme ödemelerinin denetiminin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ait olduğu belirtilen açıklamada, haksız yere yapılan ödemelerin ödeme tarihinden itibaren 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’da yer alan gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faiz ile birlikte geri alınacağı ifade edildi. Ayrıca haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerin geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacağı da kararda yer aldı