Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar’ın ‘Defolu müteahhide iş yok’ diyerek 8 Aralık’ta VATAN’a açıkladığı çalışmanın ayrıntıları netleşti. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren müteahhitlere sicil verilmesine başlanıyor. 120 bin müteahhidin yetki numarası oluşturuldu. Vatandaş ve kurumlar artık tek tuşla müteahhidini tanıyacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın ‘Defolu müteahhide iş yok’ diyerek açıkladığı çalışmanın ayrıntıları netleşti. Yapı müteahhitliği hizmeti verebilmek için gereken asgari şartlar yeniden belirlenirken, yılbaşından itibaren uygulanacak sistem de belli oldu. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren başlayacak yeni sistemde inşaat ve tesisat müteahhitleri kayıt altına alınacak. Yetki belgesi numarası olmayan yapı müteahhidi, bundan sonra yapı ruhsatı alamayacak. Yapı müteahhidine ilişkin olarak gerçekleştirilen tüm idari işlemler, Yapı Müteahhitleri Bilişim Sistemi (YAMBİS) üzerinden otomatik olarak kayıtlandırılacak. İmar Kanunu’nun 42’nci maddesi kapsamında, kusurlu işlem yapan müteahhitlerin ülke çapında faaliyetleri aldıkları cezalar doğrultusunda durdurulabilecek.

Yönetmelikle, Türkiye’de yapı müteahhitliği hizmeti verebilmek için gereken asgari şartlar belirlendi. Bu kapsamda ‘Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik’ 1 Ocak 2012’den itibaren uygulanmaya başlayacak. Yönetmelik kapsamında Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi oluşturuldu. Yapı ruhsatına tabi inşaat yapan inşaat ve tesisat müteahhitlerinin kayıt altına alınacağı ve imar Kanunu kapsamında kusurlu işlem yapan müteahhitlerin ülke çapında faaliyetlerinin durdurulabileceği Müteahhitlik Bilgi Sistemi yılbaşında devreye giriyor. Söz konusu yönetmelik, 1 Ocak 2012’den itibaren müteahhitlere, Yetki Belgesi Numarası almaları zorunluluğu getiriyor. Bir müteahhitin ilgili idarece 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı faaliyetinin tespit edilmesi durumunda, Yetki Belgesi Numarası Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca iptal edilecek. Yine 1 Ocak 2012’den itibaren Yetki Belgesi olmayan veya yönetmelikçe belirlenen cezai nedenlerden dolayı yetki belgesi numarası iptal edilenler, Türkiye’nin hiçbir yerinde ruhsatlı bir yapının müteahhitliğini üstlenemeyecek.

120 bin yetki numarası

Uygulamada aksaklığa ve yığılmalara engel olmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, kayıtlarına ulaşılabilen 120 bin müteahhide ‘Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası’ oluşturuldu. Gerçek kişiler T.C. kimlik numaraları, tüzel kişiler vergi numaraları ile ‘yambis.cevresehircilik.gov.tr’ adresinden ‘Vatandaş Girişi’ linkinden yetki belgesi numaraları olup olmadığını sorgulayabiliyor. Vatandaşlar, aynı sistem üzerinden giriş yaparak yetki belgesi iptal edilen müteahhitlerin listesini görebildiği gibi, iş yaptırmayı düşündüğü müteahhidin T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası ve Yetki Belgesi Numarasından biriyle o müteahhidin durumunu sorgulayabilecek.

Defolu müteahhit kara listeye alınacak

Kanun ve söz konusu yönetmelik hükümlerine göre cezalar ise şöyle:

- Yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde 5 yıl, yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde 10 yıl yapım işi üstlenemeyecek.

- Bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi yapılan hallerde 1 yıl süre ile yetki belgesi numaraları iptal edilecek.

- Yapı ruhsatının düzenleniş tarihinden yapı kullanma izni belgesinin veriliş tarihine kadar; kanunun 42’nci maddesine göre üç defa idari para cezası alması halinde, yapı müteahhidinin kaydı bakanlıkça olumsuz kabul edilecek.

- Yapı müteahhidinin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi ve kanunlarla verilen diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde, yetki belgesi numarası bir yıldan az olmamak üzere bakanlıkça iptal edilecek ve sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yeni yetki belgesi numarası verilmeyecek.

- Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidi, yasaklılık süresince yeni yapım işi üstlenemeyecek.

- İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yapıyı mevzuata aykırı inşa eden müteahhide verilecek para cezaları yeniden belirlendi. Kanunda belirtilen diğer mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya aykırı davranan yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ayrı ayrı olmak üzere 2 bin lira, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 4 bin lira, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 6 bin lira idari para cezası verilecek.