AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Emekli Sandığı ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapan kanun tasarısının TBMM ' de kanunlaştığını belirterek, tasarıyla tarımda çalışan kadınlara da geriye dönük borçlanarak emekli olma hakkı getirildiği açıkladı.
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, yeni tasarı ile tarımda çalışan kadınlara emeklilik hakkı tanındığını belirtti. Bağ-Kur Yasası ' nda yapılan düzenleme ile Medeni Kanun ' a paralel olarak aile reisi tanımının kaldırıldığını, böylece kadınların da borçlanma hakkına sahip olduğunu belirten Milletvekili Tunç, önceki düzenlemede tarım Bağ-Kur kapsamında borçlanabilmek için aile reisliği şartının olduğunu, bu nedenle kadınların, tarımsal faaliyette bulunsa bile borçlanıp emekli olamadıklarını, bu durumun kadınlar için eşitsizliğe yol açtığını, yeni düzenleme ile bu eşitsizliğin ortadan kalktığını söyledi.
Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine bu nedenle açılan davaların da düşeceğini belirten AK Parti Bartın Milletvekili Avukat Yılmaz Tunç, düzenleme ile tarımsal faaliyette bulunan kadınların mağduriyetinin giderilmiş olduğunu, kendi yetiştirdiği ürünü yine kendisi satan kadınların tarım sigorta kapsamına alınarak emekli olabilmelerine imkan sağlandığını söyledi