Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından, tarım sulamasında yeni bir yöntem geliştirildi.
ABD Michigan Eyalet Üniversitesi ve İtalya Basilicata Üniversitesi ' yle yürütülen ortak proje sonucunda geliştirilen bu yöntemle toprak altına yerleştirilen su geçirmez bir madde, yağmur suyunu daha fazla tutarak verim artış gerçekleştiriyor.
Toprağın 30-40 cm. altına traktör yardımıyla yerleştirilen polietilen membranlarla (STB) kuru tarım alanlarında yağmur sularının daha uzun süre taban suyuna karışmadab tutulmasını sağlanarak yaklaşık olaraj yüzde 50 su tasarrufu sağlanabilirken verimdede iki kat artış gerçekleşiyor.
Sulu tarım yapılan alanalarda ise sulama aralıklarının daha uzamasını sağlayarak tasarruf edilmesine olanak tanıyor.
Dünyada ilk olan bu yöntemin denemesi, Doç. Dr. Yasemin Kavdır ' ın proje kordinatörlüğünü yaptığı doktora tez çalışmasında, Arş. Gör. Kürşad Demirel ile beraber Ezine ilçesinde gerçekleştirildi. İki yıllık çalışma süresi boyunca STB kullanımının, Kumlu topraklarda yetişen çim bitkisi üzerine etkileri araştırıldı ve yaklaşık yüzde 50 su tasarrufu sağlanarak iyi kalitede çim yetiştirilebileceği tespit edildi. Michigan ' da ise lahana ve patates veriminde, normal miktardaki kullanılan suyun yüzde 60 ' ı kullanılarak iki kata kadar artış gözlendi. Deneme için İtalya ' da tasarlanan tarım aletiyle de büyük arazilere uygulama yapmak kolaylaşacak. ÇOMÜ, deneylerin sonuç vermesi üzerine çalışmalarını, Çanakkale ekonomisinde önemli olan domates ve biber üzerine yoğunlaştıracak.
Kaynak: DH