Otomobil üreticisi Ford Motor Company ' nin kurucusu olan Henry Ford, [color=rgb(11, 0, 128)]30 Temmuz[/color] [color=rgb(11, 0, 128)]1863[/color] [color=rgb(165, 88, 88)]Wayne County[/color], [color=rgb(165, 88, 88)]Dearborn[/color], [color=rgb(11, 0, 128)]Detroit[/color], [color=rgb(11, 0, 128)]Michigan[/color], [color=rgb(11, 0, 128)]ABD[/color] ' de doğdu.
Ransom Eli Olds ' un kendine ait Oldsmobile isimli otomobil firmasında 1902 ' de basit tarzda geliştirdiği [color=rgb(165, 88, 88)]yürüyen bant tekniğini[/color], zaman içerisinde Ford tutarlılıkla mükemmelleştirdi. Ford ' un otomobil üretim taslağı sadece sanayi üretimini değil, kültürü de etkiledi (Fordizm).
1879 yılında evinden ayrılarak makinistliği öğrenmek için yakınındaki [color=rgb(11, 0, 128)]Detroit[/color] ' e yerleşen Ford, öğreniminden sonra Westinghouse Company ' de iş bularak benzin motorları üzerine çalışmalar yaptı. Clara Bryant ile evliliğinden sonra maddi durumunu kendine ait bir kereste fabrikasıyla iyileştirdi. [color=rgb(11, 0, 128)]Thomas Alva Edison[/color] ' in kurduğu Edison Illuminating Company ' de 1881 yılında mühendisliğe başladı. Dünyaca ünlü buluşcu Edison ile Ford sonraki yıllarda arkadaş oldular. Baş mühendisliğe terfisinden sonra [color=rgb(165, 88, 88)]yakıt motorları[/color] üzerindeki şahsi araştırmalarına yeterince zaman ve para ayırabilen Ford, Quadricycle isimli aracının gelişimini [color=rgb(11, 0, 128)]1896[/color] yılında tamamladı. Sözkonusu başarının ardından Edison Illuminating ' den ayrılarak, başka yatırımcılarla birlikte [color=rgb(11, 0, 128)]1899[/color] yılında Detroit Automobile Company ' i kurdu. Kendi modellerinin üstünlüğünü göstermek amacıyla araçlarını başarıyla diğer üreticilerin araçlarıyla yarıştırdı. Ancak 1901 ' de Detroit Automobile Company iflas etti.[size=19px]Ford Motor [/size][size=19px][color=rgb(11, 0, 128)]1903[/color] ' te Henry Ford 11 yatırımcıyla birlikte 28.000 Dolar sermayeyle Ford Motor Company ' i kurdu. Şirket tarafından [color=rgb(11, 0, 128)]1908[/color] ' de piyasaya sürülen Modell T [color=rgb(11, 0, 128)]1913[/color] ' e kadar üne kavuştu ve ABD yollarının her yerinde yaygındı. Aynı yıl Ford ' un fabrikalarında yürüyen bantlı üretimi başlatması verimliliği yüksek derecede çoğalttı. 1918 yılında ABD ' de kullanılan arabaların yarısı Modell T idi. Aynı modelden [color=rgb(11, 0, 128)]1927[/color] yılına kadar 15 milyon araç satılarak 45 yıl süre tutulacak rekor kırıldı.
Henry Ford ' un çalışanlarına karşı özel bir tutumu vardı. Çalışanların [color=rgb(11, 0, 128)]1913[/color] yılında 8 saatlik çalışma gününe karşı aldıkları 5 US Dollar günlük ücret, [color=rgb(11, 0, 128)]1918[/color]yılında o zamana göre olağanüstü miktar olan 6 Dolara yükseldi. Ayrıca Ford çalışanlarına kara katılım arz ediyordu. Öte yandan fabrikalarında sendikalaşmaya kesinlikle karşı olan Ford, [color=rgb(11, 0, 128)]sendika[/color] faaliyetlerini önlemek için Harry Bennett ' i işe aldı. Bennett sendika örgütlenmelerini yıkmak için yıldırma stratejileri izledi. United Auto Workers ' in 1941 ' de yürüttüğü [color=rgb(11, 0, 128)]grevin[/color] sonunda bazı Ford fabrikalarında [color=rgb(165, 88, 88)]toplu sözleşmeler[/color] üzerinde anlaşılabilindiyse de, sendikal örgütlenme ancak Ford ve Bennett ' in 1945 ' de şirketten ayrılışından sonra fabrikalarda büsbütün yayıldı.
Çok geniş araştırmalar yaptırarak hazırladığı Beynelmilel Yahudi adlı eseri büyük yankı yapmıştIR[/size]