Ekonomi Muhabirleri Derneğince Rixos Otel ' de düzenlenen sohbet toplantısına katılan Bayraktar, dünyada gıdanın çok önem kazandığını, küresel sermayenin silahtan, gıdaya yönelmeye başladığını söyledi.

Gıdadaki bu gelişmeyle tarım ülkeleri için çok önemli bir fırsatın doğduğunu belirten Bayraktar, bunun, Gayrisafi Milli Hasılaya sağlayacağı büyük katkılarla ülkelerin zenginleşmesinin sağlanabileceğini vurguladı.

Petrolün pahalı olmasının, bazı ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarını bulmaya sevk ettiğine dikkati çeken Bayraktar, artık araçların biyo yakıtla çalışacağını, bunun da tarım sektöründe çok büyük bir talep yaratacağını bildirdi.

Bayraktar, Türkiye ' nin Filistinli çiftçileri eğittiğini, Sudan ve Tunuslu çiftçilere de eğitim vermeye başlayacağını ifade ederek, “Yabancılar, kendi ülkelerinin gıda güvencesini sağlamak üzere bu insanların topraklarını ucuza kapatıp, bu insanları sömürüyorlar. Türkiye ' ye de yabancı sermaye geliyor ve verimli tarım arazilerini kapatmaya çalışıyor, buna dikkat etmek gerekir” dedi.

Artık hükümetlerin, bir tarım ürünü için “Türkiye ' de üretilmese de olur” deme şansının kalmadığını dile getiren Bayraktar, dünyada gıda fiyatlarının çok hızlı bir şekilde arttığını, gıdanın, artık küresel sermayenin oynadığı bir sektör haline geldiğini söyledi.

Dünyadaki gelişmelere karşı, Türkiye ' de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının öncülüğünde bir “devlet aklına” ihtiyaç olduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

“Çok önemli yapısal sorunları olan Türk çiftçisi bu yapısal sorunlarla üretimi ne kadar devam ettirebilir? Endişem var. Araziler parçalanıyor, baba ölmüş, çocuklar arazileri parçalıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Şimdi bakanlık, arazi parçalanmasının önüne geçerek, arazi toplulaştırmasına yönelik çalışma yapıyor. Buna destek veriyoruz. Yaklaşık 4 milyon hektar arazi toplulaştırma kapsamına alındı.”

Şemsi Bayraktar, çiftçilere eğitim verilmesini, ekonomik fırsatlar sağlanmasını isteyerek, üretici birliklerinin idari ve mali yönden güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yapısal sorunlara rağmen, Türkiye ' nin 74 milyonluk nüfusunu ve 30 milyon turisti beslediğini, tarımda 6 milyon kişinin istihdamını sağladığını, 14,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirten Bayraktar, “Hedefimiz 2023 yılında, 85 milyon nüfusu beslemek, şu an 61-62 milyar dolar olan hasılamızı 150 milyar dolara çıkarmak, 50 milyon turisti beslemek, 30 milyar doların üzerinde ihracat yapmak. Bu hedefe ortak akılla gitmemiz lazım” ifadesini kullandı.

18 Şubat 2012 - Hürriyet