İş dünyası ve vatandaşlar için büyük bir külfete dönüşen noter uygulamaları Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile birlikte sanal ortama taşınıp ucuz hale getirilecek.

Özellikle elektronik imza (e-imza) düzenlemesiyle birçok kalemde noter zorunluluğu kalkarken, özel şirketler tarafında da kurulabilecek sanal noterler 10 ' da bir fiyatına hizmet verecek.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle şirketlerin yönetim kurulu kararları için notere gitmesine gerek kalmayacak. Taranmış imza sirküleri e-imzalanarak ilgili yerlere gönderilebilecek.

Şirket kayıtları ve mahkemeye delil olarak verilebilen her belge için e-imza kullanılabilecek. Ayrıca ticaret odalarının yayınladığı noter onaylı ticari sicil kayıtları da artık e-imzalı gönderebilecek.

Yeni TTK ' nın getirdiği önemli yeniliklerden biri de Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi. Kayıtlı Elektronik Posta ' da (KEP) hizmet sağlayıcı yetkisi ve düzenlemede e-imza ile yapılabilecek. Bankalar kişi ve kurumların e-postalarına doğrudan e-imzalı tebligat yapabilecek.

SANAL NOTERLER DEVRE DE

Öte yandan sanal dünya da bu gelişmelere şimdiden ayak uydurmuş durumda. Eczaşıbaşı Bilişim Grubu ' na bağlı e-Güven firması e-imza ve zaman damgası buluşları ile noter uygulamalarını sanal ortama taşıdı.

Bu sayede fikir eserlerinin korunması için notere gidilmesine gerek yok. e-Güven Genel Müdürü Can Orhun, Tasdix.com üzerinden verdikleri hizmeti şu şekilde açıklıyor:

'Tasdix türü ya da boyutu ne olursa olsun, bilgisayar ortamında oluşturulmuş her tür dokümana, kalıcı ve yasal geçerliliği olan bir zaman damgası ekliyor. Böylece Tasdix ' lenen dokümanlar için yaratıldığı tarihi belgelendirmek için notere gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor.'

E-İMZA NASIL ALINIR?

Elektronik imzanın kolaylıklarından yararlanabilmek için bir kereye mahsus olmak üzere e-imza edinmek gerekiyor. Alınan e-imzanın hukuki geçerliliğinin olması için Telekomünikasyon Kurumu ' na bildirmek ve BTK tarafından yetkilendirilen Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar ' dan almak şart.