Türkiye’nin enerji verimliliği yol haritası hazırlandı. Resmi Gazete’de yayınlanan plana göre kamu kuruluşları 2015’e kadar yüzde 10, 2023’e kadar ise yüzde 20 oranında enerji tüketimlerini azaltacak. Demiryollarının payı artırılacak, tercihli otobüs yolları çoğaltılarak vatandaşın işine toplu taşıma araçları ile gitmesi sağlanacak. Ayrıca gıda sektörünü olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tarım ürünlerinden üretilen biyoyakıt ve sentetik yakıtlara harmanlama oranlarına bağlı ÖTV indirimi sağlanacak. Kamu’daki eski araçlar da tasfiye edile